Rehberlik Testleri

Anlık (Durumluk) ve Sürekli Kaygı Ölçeği

Anksiyete bozuklukları bir grup zihinsel bozukluktur. Kaygı gelecekteki olaylar için endişe vericidir ve korku mevcut olaylara bir tepkidir. Bu duygular, hızlı bir kalp atış hızı ve titreme gibi fiziksel semptomlara neden olabilir.  Genelleştirilmiş anksiyete bozukluğu, spesifik fobi, sosyal anksiyete bozukluğu, ayrılma anksiyetesi bozukluğu, agorafobi, panik bozukluğu ve seçici mutizm gibi çeşitli anksiyete bozuklukları vardır. Bozukluk belirtilere neyin sebep olduğuna göre değişir. İnsanlar genellikle kaygı bozukluğu yaşarlar.

Anlık Kaygı Ölçeğini Hemen Uygulamak Ve Anlık Kaygı Derecenizi Öğrenmek İçin Tıklayın.

Sürekli Kaygı Ölçeğini Hemen Uygulamak Ve Sürekli Kaygı Derecenizi Öğrenmek İçin Tıklayın.


DURUMLUK – SÜREKLİ KAYGI ENVANTERİ

 

I – TESTİN TANITIMI

Ölçtüğü Davranış Nitelik : Durumluk ve Sürekli kaygı düzeylerini ölçer.

 • Durumluk Kaygı (A – State) ; bireyin içinde bulunduğu stresli (baskılı) durumdan dolayı hissettiği sübjektif korkudur. Fizyolojik olarak da otonom sinir sisteminde meydana gelen bir uyarılma sonucu terleme , sararma , kızarma ve titreme gibi fiziksel değişmeler , bireyin gerilim ve huzursuzluk duygularının göstergeleridir. Stres’in yoğun olduğu zamanlar durumluk kaygı seviyesinde yükselme stres ortadan kalkınca düşme olur.
 • Sürekli Kaygı (A- Trait) ; bireyin kaygı yaşantısına yatkınlığıdır. Buna , kişinin içinde bulunduğu durumları genellikle stresli olarak algılama ya da stres olarak yorumlama eğilimi de denilebilir. Bu tür kaygı seviyesi yüksek olan bireylerin kolaylıkla incindikleri ve karamsarlığa büründükleri görülür. Bu bireyler durumluk kaygıyı da diğerlerinden daha sık ve yoğun bir şekilde yaşarlar.

 

Kimlere Uygulanabilir : 14 yaş üstü bireylere uygulanabilir.

Uygulama Süresi : Zaman sınırlaması yoktur. Ortalama 10 dakikada yanıtlanabilir.

Kapsamı : Envanterin   her biri , 20 maddelik iki ayrı ölçeği vardır.

 

 

Durumluk Kaygı Ölçeği: Bireyin belli bir anda ve belirli koşullarda kendini nasıl hissettiğini belirler.

Sürekli Kaygı: Bireyin içinde bulunduğu durum ve koşullardan bağımsız olarak , genellikle kendini nasıl hissettiğini belirler.

Materyali : İki ölçek , iki ayrı sayfada , Form TX-1 ve TX-2 şeklinde basılmıştır.

 

Bireylerin ölçek sorularını çekinmeden , samimi ve savunmasız bir tarzda cevaplandırmasını kolaylaştırmak için test yapımcıları envanterin başlığında kaygı sözcüğünü kullanmamışlar ; envantere “Kendini (Öz) Değerlendirme Anketi” demişlerdir. Bu nedenle , uygulama sırasında kaygı sözcüğünün kullanılmamasına özen gösterilmelidir.

 

II – UYGULAMA

Uygulanışı : Bireysel ve grup olarak uygulanabilir.

Her iki ölçek de aynı zamanda uygulanabilir. Bu durumda önce , Durumluk Kaygı Ölçeği , sonra Sürekli Kaygı Ölçeği verilmelidir. Nedeni , Durumluk Kaygı  Ölçeği , sınanma ya da sınama koşullarıyla ilgili tedirginlik , kuruntu ve heyecan gibi duyuşsal , fizyolojik ve bilişsel süreçlere duyarlı olduğundan , bireyin başlangıçtaki olumsuz algılamalarına ifade olanağı vermesidir. Böylelikle anlık (geçici) kaygı güvenilir düzeyde ölçülmüş olur.

 

 1. Uygulama Zamanı : Rehberlik servislerinde kaygı ile ilgili yapılacak çalışmaların öncesinde ve sonrasında kullanılabilir.
 2. Yanıtlanması : Durumluk Kaygı ölçeğinin yanıtlanmasında ; maddelerin ifade ettiği duyuş , düşünce ya da davranışların şiddet derecesine göre “hiç” , “biraz” , “çok”,  ve tamimiyle” şıklarından birinin seçilmesi , Sürekli Kaygı Ölçeğinin yanıtlanmasında ise maddelerin ifade ettiği duyuş , düşünce ya da davranışların sıklık derecesine göre “hemen hiçbir zaman” , “bazen” , çok zaman” , ve “ hemen her zaman” şıklarından birinin seçilmesi istenir.
 3. Puanlaması : Ölçeklerde “doğrudan (düz)” ve tersine çevrilmiş ifadeler vardır. Olumlu duyguları dile getiren ters ifadeler puanlanırken 1 ağırlık değerinde olanlar 4’e , 4 ağırlık değerinde olanlar ise 1’e dönüştürülür. Olumsuz duyguları dile getiren doğrudan ifadelerde 4 değerindeki yanıtlar kaygının yüksekliğini gösterir. Tersine çevrilmiş ifadelerde ise 4 değerindeki yanıtlar düşük  ,1 değerindeki yanıtlar yüksek kaygıyı gösterir. Durumluk Kaygı Ölçeğinde 10 tane (1,2,5,8,10,11,15,16,19 ve 20. maddeler) , Sürekli Kaygı ölçeğinde ise 7 tane ( 21,26,27,30,33,36,ve 39. maddeler) tersine çevrilmiş ifade vardır.

 

Puanlama iki şekilde yapılabilir:

 1. Elle Puanlama : Doğrudan ve tersine çevrilmiş ifadelerin toplam ağırlıklarının saptanması için iki ayrı anahtar hazırlanır. Doğrudan ifadeler için elde edilen toplam ağrılıklı puandan , ters ifadelerin toplam ağırlıklı puanı çıkartılır ve bu sayıya değişmeyen bir değer eklenir. Bu değer Durumluk kaygı ölçeği için 50 , sürekli kaygı ölçeği için ise 35 dir.
 2. Puanların Yorumlanması: Her iki ölçekten elde edilen toplam puan değeri 20 ile 80 arasında değişir. Büyük puan yüksek kaygı seviyesini , küçük puan ise düşük kaygı seviyesini belirtir. Uygulamalarda saptanan ortalama puan seviyesi 36 ile 41 arasında değişmektedir.

STAI  FORM  TX – I

YÖNERGE:Aşağıda kişilerin kendilerine ait duygularını anlatmada kullandıkları bir takım ifadeler verilmiştir. Her ifadeyi okuyun, sonra da o anda nasıl hissettiğinizi ifadelerin sağ tarafındaki parantezlerden uygun olanını işaretlemek suretiyle belirtin. Doğru ya da yanlış cevap yoktur. Herhangi bir ifadenin üzerinde fazla zaman sarfetmeksizin  anında nasıl hissettiğinizi gösteren cevabı işaretleyin.

 

 

 

HİÇBİRAZÇOKTAMAMİYLE
1.Şu anda sakinim(1)(2)(3)(4)
2.Kendimi emniyette hissediyorum(1)(2)(3)(4)
3Su anda sinirlerim gergin(1)(2)(3)(4)
4Pişmanlık duygusu içindeyim(1)(2)(3)(4)
5.Şu anda huzur içindeyim(4)(3)(2)(1)
6Şu anda hiç keyfim yok(1)(2)(3)(4)
7Başıma geleceklerden endişe ediyorum(1)(2)(3)(4)
8.Kendimi dinlenmiş hissediyorum(1)(2)(3)(4)
9Şu anda kaygılıyım(1)(2)(3)(4)
10.Kendimi rahat hissediyorum(1)(2)(3)(4)
11.Kendime güvenim var(1)(2)(3)(4)
12Şu anda asabım bozuk(1)(2)(3)(4)
13Çok sinirliyim(1)(2)(3)(4)
14Sinirlerimin çok gergin olduğunu hissediyorum(1)(2)(3)(4)
15.Kendimi rahatlamış hissediyorum(1)(2)(3)(4)
16.Şu anda halimden memnunum(1)(2)(3)(4)
17Şu anda endişeliyim(1)(2)(3)(4)
18Heyecandan kendimi şaşkına dönmüş hissediyorum(1)(2)(3)(4)
19.Şu anda sevinçliyim(1)(2)(3)(4)
20.Şu anda keyfim yerinde.(1)(2)(3)(4)

STAI  FORM  TX – 2

YÖNERGE:Aşağıda kişilerin kendilerine ait duygularını anlatmada kullandıkları bir takım ifadeler verilmiştir. Her ifadeyi okuyun, sonra da o anda nasıl hissettiğinizi ifadelerin sağ tarafındaki parantezlerden uygun olanını işaretlemek suretiyle belirtin. Doğru ya da yanlış cevap yoktur. Herhangi bir ifadenin üzerinde fazla zaman sarfetmeksizin  anında nasıl hissettiğinizi gösteren cevabı işaretleyin.

 

 

Hemen hemen hiçbir zamanBazenÇok zamanHemen her zaman
21.Genellikle keyfim yerindedir(1)(2)(3)(4)
22Genellikle çabuk yorulurum(1)(2)(3)(4)
23Genellikle kolay ağlarım(1)(2)(3)(4)
24Başkaları kadar mutlu olmak isterim(1)(2)(3)(4)
25Çabuk karar veremediğim için fırsatları kaçırırım(1)(2)(3)(4)
26.Kendimi dinlenmiş hissediyorum(1)(2)(3)(4)
27.Genellikle sakin, kendine hakim ve soğukkanlıyım(1)(2)(3)(4)
28Güçlüklerin yenemeyeceğim kadar biriktiğini hissederim(1)(2)(3)(4)
29Önemsiz şeyler hakkında endişelenirim(1)(2)(3)(4)
30.Genellikle mutluyum(1)(2)(3)(4)
31Herşeyi ciddiye alır ve endişelenirim(1)(2)(3)(4)
32Genellikle kendime güvenim yoktur(1)(2)(3)(4)
33.Genellikle kendimi emniyette hissederim(1)(2)(3)(4)
34Sıkıntılı ve güç durumlarla karşılaşmaktan kaçınırım(1)(2)(3)(4)
35Genellikle kendimi hüzünlü hissederim(1)(2)(3)(4)
36.Genellikle hayatımdan memnunum(1)(2)(3)(4)
37Olur olmaz düşünceler beni rahatsız eder(1)(2)(3)(4)
38Hayal kırıklıklarını öylesine ciddiye alırım ki hiç unutamam(1)(2)(3)(4)
39.Aklı başında ve kararlı bir insanım(1)(2)(3)(4)
40Son zamanlarda kafama takılan konular beni tedirgin ediyor(1)(2)(3)(4)

 

Anlık Kaygı Ölçeğini Hemen Uygulamak Ve Anlık Kaygı Derecenizi Öğrenmek İçin Tıklayın.

Sürekli Kaygı Ölçeğini Hemen Uygulamak Ve Sürekli Kaygı Derecenizi Öğrenmek İçin Tıklayın.

Print Friendly, PDF & Email

2 thoughts on “Anlık (Durumluk) ve Sürekli Kaygı Ölçeği

 1. Merhaba Sayın Necla Hocam,

  Türkçe güvenirlik-geçerlik çalışması sizin tarafınızdan yapılmış olan Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeğini, ”Covid-19 Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Anksiyete, Gelecek Kaygısı Ve Umutsuzluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” isimli tezimde kullanmak istiyorum. Kişisel mail adresinize ulaşamadığım bu mail adresine yazmak istedim. Ölçeğin kullanımı sizin için uygun mudur?

  Saygılarımla

  1. Merhaba bu testin geliştiricisi psikologlar ve sahipleri Charles Spielberger, R.L. Gorsuch ve R.E. Lushene’dir. Bu test yabancı kaynaklardan çeviridir. Google’a State-Trait Anxiety Inventory yazarak detaylı araştırma yapabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir