Anketler

TKY – Öğretmen performans değerlendirme anketi örnek soruları – 1

 1. Öğretmenimiz dersin akışını bozacak ve dersin işlenmesine engel olacak durumlara müdehale eder.
 2. Öğretmenim kötü söz söylemekten ve onur kırıcı davranışlardan kaçınır.
 3. Öğretmenimin öğrencilere karşı tutum ve davranışlarını beğeniyorum.
 4. Öğretmenim ses tonunu iyi ayarlar ve anlaşılır bir dille dersi işler.
 5. Öğretmenim gerekli eğitim araç-gereçlerini kullanarak dersi ilgi çekici hale getirir.
 6. Öğretmenim konuların çeşitli kaynaklardan işlenmesini sağlar.
 7. Öğretmenime anlamadığım bir konuyu rahatlıkla sorabilirim.
 8. Öğretmenim ödevlerimi zamanında kontrol eder.
 9. Öğretmenimin ders anlatmasını ve konuyu kavratma düzeyini çok beğeniyorum.
 10. Öğretmenim ders saaitini etkili ve verimli kullanır.
 11. Öğretmenim sınav sonrası başarı durumumuzla ve dersle ilgili eksiklerimizle ilgilenir.
 12. Öğretmenim(KTT,TYT,AYT) denemelerimi inceler eksiklerimi gidermek için bana yardımcı olur.
 13. Öğretmenim derse zamanında girer.
 14. Bu dersi öğrenmemde öğretmenimin etkisinin çok yüksek olduğuna inanıyorum.
 15. Öğretmenimin her öğrenciye adil davrandığını düşünüyorum.
 16. Kişisel hijyen ve temizliğe özen gösteriyor.
 17. Ders saatleri sonrasında da sorunlarımızla ilgilenir.
 18. Öğretmenimi rol model olarak örnek alıyorum.
Print Friendly, PDF & Email

One thought on “TKY – Öğretmen performans değerlendirme anketi örnek soruları – 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir