Rehberlik Testleri

Mesleki Eğilim Belirleme Testi

Açıklama: Bu bir ilgi envanteridir. İlgi envanterleri genellikle, iş, meslek ve çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklere karşı bireylerin ilgilerini ölçmek amacıyla hazırlanmaktadır. Bu envanter sizi değerlendirmeyi amaçlayan bir test olmadığı için önceden belirlenmiş doğru veya yanlış cevaplar yoktur. Sizden istenen; ifadeleri dikkatlice okuyup, bu ifadelerin size ne kadar uygun olduğunu, sizin durumunuzu ne ölçüde yansıttığını belirtmenizdir. Sizin ilgi ve isteğinizi yansıtan her cevap geçerlidir. Size uygun olan seçenekleri “Evet” ve size uygun olmayanları “Hayır” olarak işaretleyiniz.

 

 

1.Bir tarlanın yanından geçerken özellikle ürüne dikkat etmek
2.Bozulan elektronik aletleri tamir etmek
3.Akıl danışılabilecek bir kişi olmak
4.Müzeleri gezmek
5.Kitap okumak
6.Modern yaşamın problemlerini araştırmak
7.Uluslararası konferanslara katılmak
8.İnsan vücudunun işleyişini incelemek
9.“Milyarder olma sanatı” adlı kitabı okumak
10.Matematiksel hesaplara ilgi duymak
11.Çiftlik hayvanlarına ilgi duymak
12.El sanatları sergilerini gezmek
13.Seyrettiği polisiye filmlerinin sonucunu tahmin etmek
14.Pul veya benzeri koleksiyonlar yapmak
15.Gazetelerde köşe yazılarını okumak
16.TV de açık oturum yönetmek
17.Yabancı dilden kitap tercüme etmek
18.Sağlık kuruluşlarında çalışmak
19.Parayı dövize çevirerek saklamak
20.Bilgisayarda özel programlar geliştirmek
21.Sebze ve meyve yetiştirmek
22.Evdeki eski mobilyaları onarmak
23.Liderlerin hayat hikâyelerini okumak
24.Antika eşyalara ilgi duymak
25.Ünlü şairlerin en az birinin tüm eserlerini okumak
26.İnsan davranışlarının nedenini araştırmak
27.Turistlerle konuşmaya çalışmak
28.Hasta insanlara yardım etmek
29.Enflasyonun nedenlerini araştırmak
30.Sayısal bilgi gerektiren bulmacalar çözmek
31.Yabani hayvan resimlerini biriktirmek
32.Bir binanın mimari özelliğini incelemek
33.Bir hayır kurumu için para toplamak
34.Türk Sanat Müziği ve Klasik müzikten hoşlanmak
35.Halkın gelenek ve inançlarının nedenlerini incelemek
36.İnsanlardaki psikolojik sorunların sebeplerini incelemek
37.Yeni duyduğu yabancı bir kelime için sözlüğe bakmak
38.Alınan ilaçların prospektüsünü okumak
39.Ekonomi dergilerini izlemek
40.apartman ve benzeri yapıların projelerini çizmek
41.Modern çiftlik yöntemleri hakkında yazılar okumak
42.Güzel resim yapmak
43.Okul tercihi yaparken arkadaşlarına yol göstermek
44.Taklit yapmak
45.TV deki kültür sanat programlarını izlemek
46.Gazetelerdeki “ Sorunlarınıza çözümler” türündeki yazıları okumak
47.Yabancı ülkeleri merak etmek
48.Laboratuarda deney yapmak
49.Borsa ile ilgilenmek
50.Bir işletmenin muhasebesini tutmak istemek
51.Ormanda tatil yapmak
52.Olumsuz biteceği tahmin edilen bir işte bile sonuna kadar sabretmek
53.Siyasi parti propagandalarına katılmak
54.Sanat galerilerini gezmek
55.Tarihi olay ve kişileri incelemek
56.Dernek Vakıf gibi hayır kurumlarında çalışmak
57.Dil öğrenmenin pratik yollarını araştırmak
58.Ölmek üzere olan bir hastaya suni teneffüs yaptırmak
59.Döviz kurlarını takip etmek
60.Bilim teknik dergileri okumak
61.Başka ülkelerin iklim yapıları ile ilgilenmek
62.Çocuklara pratik oyuncaklar yapmak
63.TV deki açıkoturum programlarını izlemek
64.El becerisi kermeslerini gezmek
65.Radyo ve TV den günlük haberleri takip etmek
66.İnsanları suça iten nedenleri araştırmak ve bunlarla ilgili yazıları okumak ve yazmak
67.Turistlere rehberlik etmek
68.Sağlık alanındaki buluşları izlemek
69.Reklamları izlemek
70.Keşif ve icatlarla ilgilenmek
71.Denizin dibini ve suları araştırmak
72.ve kilim mağazalarının vitrinlerine bakmak
73.Bir başkasına yapılan haksızlığa karşı koymak
74.Gezilerde fotoğraf makinesi taşımak
75.Olayların neden ve sonuçlarını merak etmek
76.Ceza evinde tutuklu olan bir arkadaşını ziyaret etmek
77.Güçlü bir hafızaya sahip olmak
78.Hastanede yatan yakınlarını sık sık ziyaret etmek
79.İnsanları etkilemenin yollarını öğrenmek
80.Radyo ve TV devrelerinin nasıl çalıştığını araştırmak
81.Değişik çiçek cinslerine ilgi duymak
82.Evdeki eşyaların yerleştirilmesinde fikir beyan etmek
83.Münazaralara katılmak
84.Mizah ( güldürü ) dergilerini okumak
85.Çeşitli toplulukların sosyal yapılarını incelemek
86.Günlük gazetelerden en az birini izlemek/takip etmek
87.Türkçe dersinde Dilbilgisinde başarılı olmak
88.Bir hastanın ameliyatını izlemek
89.Zarar eden bir şirketi kara geçirmek
90.Farklı bir yakıtla çalışacak otomobil yapmaya çalışmak
91.Yağmurun ne zaman yağacağını önceden tahmin etmek
92.Mobilya fuarını gezmek
93.Miting ve kitle gösterilerine katılmak
94.gitar, org, piyano, flüt vb. müzik aletlerinden birini severek kullanabilmek
95.Söz söyleme ve ikna etme kabiliyetine sahip olmak
96.Gazete bayinin önünden geçerken gazete manşetlerine bakmak
97.Farklı dillerdeki ortak kelimeleri bulmaya çalışmak
98.İnsan ve hayvan hücrelerini incelemek
99.Satın alacağı bir malın toptan fiyatını öğrenmek
100.Astronomi ile ilgili kitaplar okumak
101.Türkiye’nin yer altı zenginliklerini araştırmak
102.Araba Modelleriyle ( Tipiyle) ilgilenmek
103.Bir kurumun personel Müdürü olmak
104.Fiyatın yüksekliğine rağmen lüks bir lokantada yemek yemek
105.Büyük bir yazar veya Şair olmayı düşünmek
106.İnsan ve evrenin niçin yaratıldığını düşünmek
107.Gazete ve dergilerdeki dış politika yazılarını okumak
108.Bilim müzesini gezmek
109.Bir firmanın kar zarar hesaplarıyla ilgilenmek
110.Bilim kurgu filmlerini izlemek
111.Madenlerin ve Petrolün nasıl oluştuğunu merak etmek
112.Modayı izlemek
113.Önemli bir konuda bilgi toplamak
114.Sulu boya ile tabiat resimleri yapmak
115.Eşya ve olayların ayrıntılarına dikkat etmek
116.Alış veriş yaparken pazarlık yapmak
117.Düşüncelerini söz ve yazı ile etkin bir şekilde aktarabilmek
118.Şifalı suların ve kaplıcaların faydalarını araştırmak
119.Serbest piyasa ekonomisine taraftar olmak
120.Uzun süre masa başında çalışmaya sabretmek
121.Deniz sahilinde geçecek bir geziye katılmak ve ya katılmak istemek
122.Kumaşlardaki desen ve renk uyumuyla yakından ilgilenmek
123.Arkadaşlarıyla iyi ilişkiler içersinde olmak
124.Çamurdan figürler yapmak
125.Bir derste veya oturumda muhatabına konunun incelikleri hakkında soru sormak
126.Yeni anayasayı veren gazeteyi almak
127.Genel kültür ansiklopedilerini karıştırmak
128.Kanser tedavisini merak etmek
129.Giyimine özen göstermek
130.Teknolojik yeniliklerle ilgilenmek
131.Yüksek dağlara ve tepelere tırmanmak
132.Kitaplarını kullanmadan önce ciltlemek veya kaplamak
133.Oyunlarda kaptan olmak
134.Oturduğu evin dekoruna ve düzenine önem vermek
135.Duygularını, Düşüncelerini ve gördüklerini abartılı bir şekilde aktarmak
136.Meclis TV yi izlemek
137.Yakın tarihe ait belgeleri çözmek
138.Kır gezilerinde Şifalı bitkileri toplamak
139.Güne programlı başlamak
140.Bir işe başlamadan önce o işin planını ve programını yapmak
141.Hasta ve yaralı hayvanlara yardımcı olmak
142.El becerisi gerektiren işleri titizlikle yapmak
143.Toplum önünde etkili ve güzel konuşmak
144.Sinemaya ve Tiyatroya gitmek
145.Dini konularda bilgi toplamak
146.Farklı ırkların, neden farklı renklerde tenleri olduğunu araştırmak
147.Bir Kurumu temsilen görüşmelerde bulunmak veya bulunmak istemek
148.Yabancı dildeki eşya isimlerini hafızada tutabilmek
149.Randevularına zamanında gitmek
150.Bilimsel formüllerin nasıl geliştirildiğini merak etmek
151.Nükleer santrallerin yapılmasına karşı çıkmak
152.Dokuma tezgahında çalışmak istemek
153.Bir konuda araştırma ve inceleme yaptıktan sonra karar vermek
154.Sanat tarihimizde önemli bir yeri olan camileri gezmek
155.Çocuklara masal anlatmak
156.Farklı ırkların ve dillerin nasıl oluştuğunu araştırmak
157.Yabancı filmlere ilgi duymak
158.Düşkün ve çaresizlere yardım etmeyi sevmek
159.İnsani ilişkilerde nazik olmak
160.Kullandığı cihazların fonksiyonların geliştirmek ve çoğaltmak

Etiketler: , , , , , , , , , , ,

Print Friendly, PDF & Email

6 thoughts on “Mesleki Eğilim Belirleme Testi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir