ölçme değerlendirme türleri
Eğitim Makaleler Rehberlik

Ölçme ve Değerlendirme Türleri

Öğrenme tekniklerinin farklı değerlendirme türleri nelerdir?

Öğrencilere öğretirken, öğrendiklerini düzenli aralıklarla değerlendirmek önemlidir. Öğrenciye ne kadar iyi performans gösterdiklerini göstermenin yanı sıra değerlendirme sonuçları öğretmenlere gerekli bilgileri sağlar.

Değerlendirmeler etkili olur, ancak sonraki verileri olumlu bir amaç için de kullanabilirsiniz. Bir değerlendirme, öğrencilerin temel kavramları kavramakta zorlandıkları alanları vurgularsa öğretmen, öğrencilerin onları anlamalarını sağlamak için bu konuları tekrar edebilir.

Değerlendirmeler net bir şekilde tanımlanmadıysa veya gelecekteki stratejileri temel almak için kullanılmayacaksa, öğrenciler için gereksiz endişe yaratabilir. Öğrencileri nasıl ve ne zaman değerlendireceğinizi düşündüğünüzde, değerlendirme sonuçlarının nasıl kullanılacağını belirlemek önemlidir. Değerli veri sağlayacaksa da önemlidir.

 

Öğrenmenin değerlendirilmesi: 6 tür

Çeşitli farklı değerlendirme türleri vardır ve her biri farklı bilgi türleri elde etmek için kullanılabilir.
Değerlendirme sonuçlarını ne için kullanmak istediğinizi tespit ederseniz, hangi değerlendirme türünün en yararlı olacağını belirlemek kolaydır. Değerlendirmeler şu amaçlarla kullanılabilir:

Mevcut bilgiyi değerlendirme
Öğrencilerinizin anlayışını kontrol etme
Gelecekteki kazanımı tahmin etme
Not eğrisi oluşturma

Bunu akılda tutarak, öğretmenler okul dönemi boyunca aşağıdaki değerlendirme türlerini dahil etmek isteyebilirler.

1. Kıyaslama (ara) değerlendirmesi

Öğrenci performansını periyodik aralıklarla, sıklıkla not verme sonunda değerlendirir. Öğrencilerin yıl sonu özet değerlendirmeleri üzerine performanslarını tahmin edebilir.

Ara değerlendirmeler genellikle okul yılı boyunca çeşitli aralıklarla yapılır ve öğrencinin performansıyla ilgili sürekli veri sağlar. Düzenli değerlendirmeler yaparak, öğretmenler bir öğrencinin performansını izleyebilir ve ortaya çıkan sorunları ele alabilir.

Ara değerlendirme, bir öğrencinin özet değerlendirmesinin yıl sonunda nasıl gideceğine dair bir gösterge vermesine rağmen, aynı zamanda meselelerin dönem veya okul yılı bitiminden önce ele alınmasını ve çözülmesini sağlar.

2. Tanı öncesi değerlendirme

Bir öğrencinin öğretim öncesi güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, bilgilerini ve becerilerini değerlendirir.

Bu tür değerlendirme, bir çocuk yeni bir sınıfa girdiğinde veya bir sınıf belirli bir konuya geçmeden önce yapılabilir. Tanısal bir değerlendirme, öğrencinin zaten bildiği, güçlü ve zayıf yönlerinin nerede ya da sahip oldukları becerilere odaklanır.

Öğretmenler bu bilgilere sahip olduğunda, öğrencinin nereden başladığını ve mevcut temellerinin ne olduğunu belirleyebilirler. Bu verilerle öğretmenler bireysel öğrenciler ve bir bütün olarak sınıflar için gerçekçi hedefler belirleyebilir.

3. Biçimlendirici değerlendirme

Bir öğrencinin öğretim sırasındaki performansını değerlendirir ve genellikle öğretim sürecinde düzenli olarak gerçekleşir.

Biçimlendirici değerlendirmeler bir görev sırasında yapılır ve öğretmenin öğrencinin talimatları anladığını ve uygun şekilde çalıştığını doğrulamasını sağlar. Bu değerlendirmeler çoğu zaman gayrı resmi olarak yapılır ve belirli bir görev sırasında birçok kez olabilir.

4. Ölçüt Referanslı Değerlendirme

Bir öğrencinin bir hedefe, özel bir hedefe veya standarda karşı performansını ölçer.

Ölçüt referanslı bir değerlendirme yaparken, öğretmenler bir grup öğrenciyi belirli bir amaç veya hedefle ilgili olarak değerlendireceklerdir. Bu, öğretmenlerin bir sınıf veya sınıftan kaç öğrencinin beklenen hedefe ulaştığını görmesini ve gerekirse kazanımın arttırılması için adımlar atmalarını sağlar.

5. Norm referanslı değerlendirme

Bir öğrencinin performansını diğer öğrencilere göre karşılaştırır.

Bu değerlendirme türü öğrencileri başka bir grupla karşılaştırmayı içerir. Bir öğrencinin notları, örneğin ulusal ortalamayla veya okuldaki meslektaşlarıyla karşılaştırılabilir. Bu, bir çocuğun nasıl performans gösterdiğini belirlemede yardımcı olabilirken, norm referanslı değerlendirmelerin kendi sınırlamaları vardır.

6. Özet değerlendirme

Bir öğrencinin öğretim sonunda başarısını ölçer.

Öğretmenler özetleyici bir değerlendirme yaptığında, bir görev veya proje tamamlandıktan sonra öğrencinin performansını inceler. Bu, öğretmenlerin öğrencinin performansını bir bütün olarak değerlendirmesini ve öğrencinin beklenen sonuçları elde edip etmediğini tespit etmelerini sağlar.

Biçimlendirici değerlendirmelerle birlikte kullanıldığında öğretmenler, öğrencinin görevden çıktığı veya talimatları anlamadığı noktaları tespit edebilir. Öğretmen daha sonra bu konuları gelecekteki derslerde çözebilir.

Bunu düşünmenin bir başka yolu: Biçimlendirici değerlendirme check-up ise, özet değerlendirmeyi otopsi olarak düşünebilirsiniz.

 

Öğrenciler için öğrenmenin değerlendirilmesi

Öğrencilerin değerlendirilmesi, öğrenme deneyimlerinin gerekli ve değerli bir unsurudur, ancak öğretmenlerin öğrencilerin okulda veya evde aşırı stres altında olmadığından emin olmaları gerekir. Çok fazla değerlendirme yapılırsa veya onlara çok fazla ağırlık verilirse, öğrenciler endişeli, hayal kırıklığına uğramış ve stresli olabilir.

Değerlendirmelerin önemini sürekli olarak güçlendirmek yerine, öğretmenler resmi olmayan bir şekilde çeşitli değerlendirme türleri yapabilirler. Bir veli-öğretmen konferansında sunulan özetleyici değerlendirmelere ek olarak, örneğin, öğrencilerin açıkça farkında olmadan, biçimlendirici değerlendirmeler sınıfta yapılabilir. Benzer şekilde, norm ve kriter referanslı değerlendirmeler öğrencilerin ödev sonuçları kullanılarak yapılabilir ve örneğin öğretmen yararı için kullanılabilir ancak öğrencilere serbest bırakılmaz.

Değerlendirmelerin hassasiyetle yapılmasını sağlamak, öğrenciler, öğretmenler ve veliler için değerli olabilir. Bakıcılara ve öğretmenlere bir öğrencinin nasıl bir performans gösterdiğine dair bir içgörü sağlamanın yanı sıra. Değerlendirme sonuçları, öğrencilerin ek çalışma gerektiren alanları belirlemelerine yardımcı olabilir ve öğrencilerin genel notlarını ve performanslarını arttırmak için belirli konuları tekrar ziyaret etmelerini teşvik edebilir.

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir