Makaleler

INTJ Kişilik Türü

INTJ’ler, yenilikçi fikirleriyle sistemleri ve süreçleri iyileştirmeye hevesli analitik problem çözücülerdir. İşyerinde, evde ya da kendi içlerinde iyileştirme olasılıklarını görme yetenekleri vardır.

Genellikle entelektüel olan INTJ’ler mantıksal akıl yürütme ve karmaşık problem çözme işleminden hoşlanırlar. Hayata, gördüklerinin arkasındaki teoriyi analiz ederek yaklaşırlar ve tipik olarak, çevrelerindeki dünyayı kendi düşünceli çalışmalarına odaklanırlar. INTJ’ler mantıksal sistemlere çekilir ve diğer insanların öngörülemez doğası ve duyguları konusunda çok daha az rahattır. Genellikle ilişkileri konusunda bağımsız ve seçicidirler, entelektüel olarak uyarıcı buldukları insanlarla ilişki kurmayı tercih ederler.

Buraya tıklayarak kişilik tipinizi test edin ve güçlü yönlerinizi bulun.(Ücretsiz Kişilik Testi)

INTJ ne anlama geliyor?

INTJ, Myers-Briggs Type Indicator’ın (MBTI®) yaratıcıları Katharine Briggs ve Isabel Myers tarafından oluşturulan on altı kişilik tipinden biridir. INTP, psikolog C.G. Jung’unn çalışmasına dayanan dört temel kişilik özelliği olan İçe Dönük, Sezgisel, Düşünen ve Yargılayan anlamına gelir. INTJ kodunun dört harfinin her biri, bu türden önemli bir kişilik özelliğini belirtir. INTJ’ler yalnızca zamana göre enerjilenir (İçe dönük), gerçekler ve ayrıntılar yerine fikirlere ve kavramlara odaklanır (Sezgisel), mantığa dayalı kararlar verir (Düşünen), spontane ve esnek olmak yerine planlı ve organize olmayı tercih eder (Yargılama).

INTJ Değerleri ve Motivasyonları

INTJ’ler sistemler ve strateji hakkında anlayış sahibidir ve dünyayı genellikle gezinilmesi gereken bir satranç tahtası olarak anlar. Sistemlerin nasıl çalıştığını ve olayların nasıl ilerlediğini anlamak isterler: INTJ genellikle mantıksal sonuçları öngörmek için benzersiz bir yeteneğe sahiptir. Kendilerini bir projeye veya fikre derinlemesine uygulamaktan ve hedeflerine ulaşmak için yoğun çaba sarf etmekten zevk alırlar. INTJ’ler bilgiye açlık çeker ve yetkinliklerini sürekli olarak artırmaya çalışırlar; kendileri ve diğerleri için son derece yüksek performans standartlarına sahip mükemmeliyetçilerdir. Kendilerini geliştirmeye büyük ilgi duyma eğilimindedirler ve ömür boyu öğrenirler, her zaman bilgi ve farkındalık temellerine katkıda bulunmaya çalışırlar.

Başkaları INTJ’yi Nasıl Görüyor?

INTJ’ler tipik olarak çekingen ve ciddidir ve düşünmek için çok zaman harcıyor gibi görünüyor. Çevrelerindeki dünyayı merak ederler ve genellikle gördüklerinin arkasındaki prensibi bilmek isterler. Aldıkları bilgileri derinlemesine incelerler ve bir soru sorulursa, dikkatli ve karmaşık bir cevap vermeden önce tipik olarak uzun uzun düşünürler. INTJ’ler eleştirel ve net düşünürler ve genellikle bir şeyi nasıl daha verimli yapacakları konusunda fikir sahibi olurlar. Sunumlarında açık sözlü olabilirler ve genellikle ayrıntıları dışarıda bırakarak daha büyük strateji açısından iletişim kurabilirler.

INTJ’ler genellikle sıcak veya özellikle girişken olmasalar da, zekalarındaki kendi güvenliklerine dayanan insanlarla kendinden emin bir tavır sergileme eğilimindedirler. Fikirlerini güvenle ilişkilendirirler ve bir sonuca vardıklarında başkalarının algılarındaki bilgeliği tam olarak görmelerini beklerler. Tipik olarak mükemmeliyetçilerdir ve entelektüel zorlukların olduğu bir ortamı takdir ederler. İlginç fikirleri tartışmaktan hoşlanırlar.

INTJ kişilik tipi ne kadar nadirdir?

INTJ, popülasyondaki üçüncü nadir tip ve kadınlar arasında en nadir görülen tiptir (ENTJ’li).

INTJ’ler : Genel nüfusun% 2’si Erkeklerin% 3’ü Kadınların% 1’i

Ünlü INTJ’ler

Ünlü INTJ’ler arasında Hillary Clinton, Al Gore, Bill Gates, Dwight Eisenhower, Alan Greenspan, Ulysses S. Grant, Stephen Hawking, John Maynard Keynes, Ayn Rand, Isaac Asimov, Lewis Carroll, Cormac McCarthy ve Sir Isaac Newton bulunmaktadır.

INTJ’ler hakkında gerçekler

INTJ hakkında ilginç gerçekler:

  • Kişilik özelliği ölçümlerinde, Sağduyulu, Çalışkan, Mantıklı, Kasıtlı, Kendine Güvenen ve Metodik
  • Kalp hastalığı ve kalp problemlerine en az maruz kalan türler arasında
  • Tüm türlerin daha yüksek bir manevi güce inanma olasılığı en düşüktür
  • Üniversite not ortalamasının en yüksek olduğu iki türden biri
  • En yüksek gelire sahip türler arasında
  • Kişisel değerler arasında
  • Başarıları vardır
  • Genellikle bilimsel veya teknik alanlarda, bilgisayar mesleklerinde ve hukuk mesleklerinde bulunur

INTJ Hobileri ve İlgi Alanları

INTJ için popüler hobiler arasında okuma, kültürel etkinlikler, dersler alma, sanatı takdir etme, bilgisayarlar ve video oyunları ve yüzme, sırt çantasıyla gezme veya maraton koşma gibi bağımsız sporlar yer alır.

INTJ Güçlü Yönleri

Strateji. INTJ’ler sadece planı veya eylem planını görmekle kalmaz, aynı zamanda ortaya çıkabilecek çeşitli koşullara bağlı olarak birkaç yedekleme ile hazır ve hazırdır. Olasılıkları görmek ve potansiyeli tanımak için geniş, geleceğe odaklı vizyonlarıyla, aynı zamanda boşlukları, boşlukları ve tutarsızlıkları görebilecek kadar ayrıntılı ve mantıklıdırlar.

Yenilik. INTJ dışarıdan inatçı görünse de, aslında değişim ve yeniliğe oldukça açık ve destekleyicidirler ve bu açık yaklaşım problem çözme anlayışlarını geliştirmelerine yardımcı olur. Çoğu insanın, süreçlerin ve sistemin iyileştirilme potansiyeline sahip olduğuna inanırlar ve bu değişikliği gerçekleştirmeye çalışmak için yeni ve yaratıcı yollar arayacaklar.

Kararlılık. INTJ’ler, meydan okuma karşısında cesaretleri ve kararlılıkları için saygı görürler. Karakteristik olarak, yaptıkları her şeye, acımasız bir noktaya kadar kararlıdırlar ve gerçekten zor zorlukların üstesinden gelmek için harekete geçmekten korkmazlar. Bu onları yıldırmaktan veya hayal kırıklığına uğramaktan ziyade heyecanlandırır ve canlandırır. Kararlarına güvenirler ve sorunları çözme ve kişisel veya mesleki yaşamlarında karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelme yeteneklerine güvenirler.

Öğrenmek için istekli. INTJ’ler yalnızca dış dünyayı ve diğer insanları değiştirmeyi amaçlamıyor. Ayrıca kendileri üzerinde çalışmaya özenle kararlılar. Tipik olarak duyguları ve duygusal durumları üzerinde uzun süre durmasalar da, tamamen kendini geliştirme işiyle meşguldürler. Hayat boyu öğrenenlerdir ve her zaman bilgi ve becerilerini artırmanın yollarını arayacaklardır.

INTJ Zayıf Yönleri

Üstünlük. INTJ’nin akıl, mantık ve akıl alanındaki cesareti tartışılmaz ve fikirlerine olan güvenleri gibi kesinlikle güçlü yönleri arasında yer alıyor. Ancak bu güçlü yönler, bir üstünlük kompleksine dönüştüklerinde zayıflıklara dönüşebilir. Ne yazık ki, INTJ’ler arasında bu nadir değildir. Kibirli ve küçümseyici olabileceği gibi, istedikleri kadar çabuk anlayamayan insanlara karşı sabırsız olabilirler. Mantıklı ve rasyonel düşünme konusunda daha az yetenek gösterenlerle, özellikle yargılayıcı ve hoşgörüsüz olabilirler.

Duygusal Mesafe. INTJ’ler ayrıca düşük EQ’ları ve duyguları – kendilerinin veya başkalarının – meşgul etme isteksizlikleriyle bilinir. Dünyayı mantıksal ve rasyonel bir temelde kavramsallaştırmayı tercih ederek, duygusal kaygılar için çok az sabırlı olma eğilimindedirler. Başkalarının duygusal ipuçlarını ve ihtiyaçlarını anlamak ve bunlara yanıt vermek için mücadele ederler. Bu, kişilerarası ilişkileri ve kendi büyüme ve gelişimlerini bastırabilir ve diğerlerini (en azından) kol mesafesinde tutabilir.

Mükemmelliyetcilik. INTJ’nin titizliği her şeyde olduğu gibi bir güç olabilirken, çok fazla güç kolayca bir zayıflık haline gelebilir ve INTJ için bu doğal titizlik hızla mükemmeliyetçiliğe dönüşür ve bunda oldukça şiddetli ve özenli olabilir. Genel olarak standartları titizdir ve bu eleştiri yalnızca kendilerine değil başkalarına da yönelik olabilir.

Dengesizlik. INTJ, işe yüksek bir öncelik verir ve kendisini profesyonel yaşamına adar. Ama bunun bir bedeli var, yani aile, diğer ilişkiler ve boş zaman için harcanabilecek bir zamanda. INTJ’nin kendisini yanlış yerleştirilmiş önceliklerle ve sonuç olarak ilişkisel problemlerle bulması kolaydır. Profesyonel olarak başarılı olma çabaları kesinlikle karşılığını alsa da, hayatlarının geri kalanını olumsuz etkileyebilir.

İşyerinde INTJ

INTJ, işte, analitik problemlere yenilikçi çözümler yaratma ve uygulama konusunda mükemmeldir. Karmaşık sistemler içinde iyileştirme olasılıklarını doğal olarak görürler ve değişim için fikirlerini uygularken organize ve kararlıdırlar.

INTJ’ler soyutlama ve teori konusunda rahattır, ancak fikirlerini gerçeğe dönüştürmekten en fazla memnuniyeti elde ederler. Değişikliği uygulamak için ölçülü, stratejik adımlar atarak genellikle bağımsız olarak veya küçük bir ekiple çalışmaktan hoşlanırlar.

INTJ’ler, derinlemesine anlayabilecekleri mantıksal sistemlerle çalışmaktan zevk alır. Karmaşık fikirleri anlama zorluğundan zevk alırlar ve işlerin çalışma şeklini nasıl iyileştirebileceklerini anlamak isterler.

Bir INTJ için ideal çalışma ortamı, yetkin, zeki ve üretken meslektaşları ile mantıklı, verimli, yapılandırılmış ve analitiktir. Bir Mastermind için ideal iş, analitik becerilerini zorlu bir ortamda problem çözmek için kullanmalarına ve verimli, yenilikçi sistemler oluşturmak için fikirlerini uygulama sorumluluğunu almalarına izin verir.

INTJ için En İyi Kariyer

INTJ’ler, ilginç sorunları çözmek için mantıksal, düzenli akıl yürütmelerini kullanmalarına izin veren kariyerlere en uygun olanıdır. INTJ’ler iş dünyasında ve hatta sanatta da bulunabilir. Bununla birlikte, memnun INTJ’ler için ortak tema, entelektüel bir meydan okuma sağlayan bir kariyerde olmaları gerektiğidir.

INFP için en iyi meslekler: • Yönetici • Bilgi işlem Danışmanı • Kurumsal Yönetim • Subay • Girişimci • Hakim • Avukat / Avukat • Yönetici • Mortgage Bankacısı • Politikacı • Bilim insanı • Sistem analizcisi • Öğretmen / Profesör

 

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir