VERİMLİ DERS ÇALIŞMA KONTROL LİSTESİ

KULLANIM AMACI: Öğrencinin okul başarısında etkili olan verimli ders çalışma yöntem ve teknikleri açısından kendini değerlendirmesi, rehberlik öğretmeninin verimli ders çalışma yöntem ve teknikleri açısından grubun eksikliklerini tespit etmesi, bireysel ve grup çalışmalarını planlaması amacıyla kulla-nılır. İzleme değerlendirme çalışmaları, ön test-son test şeklinde de kullanılabilir.

UYGULAYICI: Okul rehberlik programı dahilinde sınıf rehber öğretmenleri tarafından uygulanır. Reh-berlik öğretmeni, bireysel planlama yapmak amacıyla bireysel olarak uygulayabilir.

HEDEF KİTLE: Ortaokul ve ortaöğretim kademesindeki tüm öğrencilere uygulanabilir.

UYGULAMA SÜRECİ: Sınıf rehber öğretmeni kontrol listesini öğrencilere dağıtır, maddelerin üzerindeki yönergeyi okur ve uygulanmasını sağlar.

DEĞERLENDİRME VE YORUMLAMA: 1. Grup olarak uygulandığında; altı boyuttan oluşan kontrol listesine verilen yanıtlar doğrultusunda de-ğerlendirme yapılır. ‘Kısmen’ ve ‘Hayır’ yanıtlarının çoğunlukta olduğu boyutlar ile ilgili olarak rehberlik öğretmeni tarafından veya rehberlik öğretmeni müşavirliğinde sınıf/şube rehber öğretmeni tarafından sınıfta bilgilendirme çalışması yapılır. 2. Bireysel olarak uygulandığında; öğrencinin ‘Kısmen’ ve ‘Hayır’ yanıtları dikkate alınarak öğrenciye ge-ribildirim verilir. Geribildirimden sonra öğrencinin geliştirmeyi hedeflediği verimli ders çalışma yöntem ve teknikleri, öğrenme sürecinde izlenir. Öğrenci yeterli düzeye gelinceye kadar izleme ve geri bildirim süreci devam eder. 3. Kontrol listesi, öğrencinin hedef belirleme ve zaman yönetimi konularındaki becerileri ile birlikte ele alınarak öğrenciye bireysel planlama sürecinde destek sunulur.

Pdf olarak indir

Kaynak: meb.gov.tr

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir