Anketler

TKY – Çalışan Memnuniyeti Anketi Örnek Soruları 1

1. Çalıştığım okul bana kendimi geliştirme imkanı tanımaktadır.
2. Okul içerisinde üstlerimle sağlıklı iletişim kurabiliyorum.
3. Okulda öğretmenlerile sağlıklı iletişim kurabiliyorum.
4. Okulda diğer personel ile sağlıklı iletişim kurabiliyorum.
5. Yaptığım işle ilgili yeterli düzeyde yetki sahibiyim.
6. Öğretmene yönelik hizmetlerde fırsat eşitliği sağlanmaktadır.
7. Okulda çalıştığım işle ilgili alınacak karalarda görüşüm alınmaktadır.
8. Okulda dile getirdiğim öneriler/şikayetler dikkate alınmaktadır.
9. Okulda görev alanıma giren iş ve işlemlerin yürütülmesine liderlik yapma fırsatı tanınmaktadır.
10. Okulda üstlerim liderlik davranışları sergilemektedir.
11. Okulda yapılan olumlu işler takdir edilir.
12. Bireysel performans değerlendirmesi adil, tarafsız ve objektif olarak yapılmaktadır.
13. Her türlü ödüllendirme ve terfilerde bireysel performans değerlendirme sonuçları esas alınmaktadır.
14. Okulumun değerlerini biliyor ve paylaşıyorum.
15. Okulumun misyonunu biliyor ve paylaşıyorum.
16. Okulumun vizyonunu biliyor ve paylaşıyorum.
17. Okulumun temel politikasını ve önemli stratejilerini biliyor ve paylaşıyorum.
18. Okulun insan kaynakları yönetimi politika strateji ve uygulamalarını benimsiyorum.
19. Öğretmenlere yönelikdüzenli hizmetiçi eğitim faaliyetleri yapılır ve tüm öğretmenlerin bu faaliyetlere katılımına
20. Bu okulda çalışmaktan gurur duyuyorum.
21. Okulunyönetiminden genel olarak memnunum.
22. Okul yönetimi görevimi yerine getirmede bana destek oluyor.
23. Okulda görevimi yerine getirebilmem için yeterli ders araç gereci buluyorum.
24. Öğretmenlere sağlanan sosyal tesis ve hizmetler yeterlidir.
25. Okulda sağlık hizmetlerine yönelik işlemlere gereken özen gösterilerek yapılmaktadır.(sevk, rapor, fatura vb.)
26. Okuldagüvenlik hizmetleri yeterlidir.
27. Öğretmenlereödenen ücret yeterlidir.
28. Öğretmen olarak bizlere sağlanan diğer maddi ve maddi olmayan olanaklar yeterlidir.
29. Okul, çağın gerektirdiği değişme ve gelişmeleri takip edebilmekte vebu gelişmeleri okula taşıyabilmektedir.
30. Okuldaöğretmene sağlanan çalışma ortamı yeterlidir.
31. Okul doğal kaynakları korumakta ve doğal çevrenin korunması için gayret göstermektedir.
32. Okul yerel ve genel toplum üzerinde olumlu etki bırakacak çalışmalar yapmaktadır.

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir