Stres Düzeyi Ölçeği (3.4. ve 5. Sınıflar İçin)

Bu ölçek, bireyin hayatındaki değişimin uyum sağlama çabası ve sonra istikrarı yeniden kazanma çabası gerektirdiğini göstermektedir. Stres, iç homeostazı uyarlamanın ve ardından yeniden kazanmanın doğal bir yan ürünüdür. Bu değerlendirmenin yaşamdaki bu olaylara ilişkin bireysel algılarını değil, yalnızca meydana gelen olayları dikkate aldığına dikkat edin. Algı, nihai stres deneyiminin kritik bir parçasıdır, bu nedenle Öğrenci Stres Ölçeği, potansiyel stres üreten olaylar hakkındaki farkındalığı arttırmada değer sağlarken, olayın bireysel olarak algılanması da önemli bir değişkendir.

 

20-29 puan arası               NORMAL

30-35 puan arası               SINIR

36 ve daha yukarısı          UYUM GÜÇLÜĞÜ(STRESLİ)

 

YÖNERGE: Her soruyu dikkatle okuyun. Kendiniz için doğru olan cevabın içini doldurun. Her soru için bir tek cevap seçin. Siz bu soruların cevabını bilen tek kişisiniz. Bu sebeple uygun olan, kendiniz için doğru cevabı vermenizdir.1.Sınıftaki durumunla ilgili olarak (Örneğin, derslerinde başarılı olmak, sınıfı geçebilmek gibi konularda) endişeli ve huzursuz musunuz?
2.Hasta olduğun için okula gelmediğin oldu mu?
3.Bugüne kadar çok ağır bir hastalık geçirdin mi?
4.Başın ağrır mı?
5.Sabahları kendini yorgun hisseder misin?
6.Gözlerinde bir bozukluk var mı?
7.Sinirli bir çocuk musun?
8.Görünüşün seni rahatsız ediyor mu? (Şişmanlığın veya zayıflığın, boyunun uzunluğu veya kısalığı)
9.Enerjik ve hareketli olmayı çok ister misin?
10.Diğer çocuklara kıyasla daha kolay üşütür ve hastalanır mısın?
11.Uyumakta güçlük çeker misin?
12.Yatağını ıslatır mısın?
13.Midende rahatsızlık hisseder misin?
14.Yemek yemeyi istemediğin olur mu?
15.Kolayca ağlar mısın?
16.Hastalanırsam diye endişelenir misin?
17.Olmayı istediğin kadar kuvvetli ve sağlıklı mısın?
18.Kendini beceriksiz ve hantal hisseder misin?
19.Çevrendeki olaylar seni endişelendirir mi?
20.Kendini istediğini yapabilecek kadar güçlü hisseder misin?

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir