Açıklama:

Yetenek, ilgi ve değerlerinizi tanımanız için hazırlanmış bulunan bu envanter, yetenek, ilgi ve değerlerle ilgili durumları yansıtan sorulardan oluşmuştur. Her soruda sizin bir faaliyeti ne kadar sıklıkla yaptığınız veya bir şeye ne kadar önem verdiğiniz sorulmaktadır.

Bu testte yer alan maddelerin doğru ya da yanlış cevapları yoktur. Bu nedenle yanıtlarınızı verirken mantığınızdan çok duygularınıza kulak vermeyi unutmayınız. Lütfen yanıtlarınızı içinizden geldiği gibi ve dürüst vermeye çalışınız. Kararsız kaldığınız durumlarda bile sadece bir seçeneği işaretleyiniz.1.Bir açının kaç derece olduğunu doğru bir biçimde tahmin edebiliyor musunuz?
2.Bir yazıyı hızlı ve doğru okuyabiliyor musunuz?
3.Kelimeleri düzgün bir biçimde söyleyebiliyor musunuz?
4.Sıfır, eşitlik, sonsuz gibi matematik kavramları kolay öğrenebildiniz mi?
5.Birbirine çok benzeyen karmaşık iki şekil arasındaki küçük farkı görebiliyor musunuz?
6.Bir problemin çözüm yolunu öğrendikten sonra benzer problemleri çözebiliyor musunuz?
7.Bir parçayı okuduktan sonra hemen özetleyebiliyor musunuz?
8.Sizin düzeyinizde bir matematik kitabından bir problemin çözüm yolunu olaylıkla bulabiliyor musunuz?
9.Karmaşık bir geometrik şeklin sağa, sola, yukarıya ve aşağıya kaydırılmasıyla ile alacağı durumu göz ününde canlandırabilir misiniz?
10.Açınımı verilmiş bir geometrik cismin kapalı halini göz ününde canlandırabilir misiniz?
11.Kelime bilginiz, sözcük dağarcığınız zengin midir?
12.Bir problemin çözümünü veren denklemi hemen kurabilir misiniz?
13.Öğrendiğiniz matematik kural ve ilkeleri fizik ve kimya dersine karşılaştığınız problemlere uygulayabiliyor musunuz?
14.Matematik dersinde öğrendiğiniz ilkeleri ilk karşılaştığınız bir probleme uygulayıp çözümü bulabiliyor musunuz?
15.Sık rastlanmayan türden bir geometrik şeklin açınımını çizebilir misiniz?
16.Logaritma, sinüs gibi sembollerle yazılmış yazıları kolaylıkla okuyabiliyor musunuz?
17.Okuduğunuz bir parçada belirtilen fikirler arasında ilişki kurabiliyor musunuz?
18.Matematik bulmacaları çözer misiniz?
19.Karmaşık bir geometrik şeklin küçük bir parçasını bütünden soyutlayarak algılayabiliyor musunuz?
20.Bir problemin, size öğretilen çözüm yolundan farklı çözüm yolları bulabiliyor musunuz?
21.Bir konuda edindiğiniz bilgileri, kendi sözcüklerinizle başkalarına aktarabiliyor musunuz?
22.Bir evin planına baktığınızda, evin yapılmış halini göz önünde canlandırabiliyor musunuz?
23.Bildiğiniz sembollerle yazılmış, ama daha önce hiç görmediğiniz bir matematik kitabını rahatlıkla okuyabiliyor musunuz?
24.Bir konuyu söz ve yazı ile anlatırken fikirleri doğru bir sıra ile verebiliyor musunuz?
25.Yabancısı olduğunuz yabancı bir mekanda yönünüzü kolaylıkla bulabilir misiniz?
26.Bir yazıdaki fikir ve ifade hatalarını kolaylıkla görebiliyor musunuz?
27.Gelişigüzel parçalara ayrılmış bir şekli yeniden ve çabucak oluşturabiliyor musunuz?
28.Akıcı bir üslûpla güzel yazı yazabiliyor musunuz?
29.Bir makinenin şemasına bakarak makineyi kurabilir misiniz?
30.Bir yazının ana ve yardımcı fikirlerini kolaylıkla bulabiliyor musunuz?
31.Başkalarına, kişisel sorunlarının çözümünde yardımcı olabiliyor musunuz?
32.El sanatları ya da resim kursuna gitmek ister misiniz?
33.İnanç ve düşüncelerinizi başkalarına kolaylıkla aktarabilir misiniz?
34.Televizyondaki reklamları eleştirir, daha iyi nasıl yapılabileceğini düşünür müsünüz?
35.Çeşitli kültürlerde çocuk yetiştirme yöntemleri bir konferansı dinlemek ister misiniz?
36.Ünlü yazarların hayatını inceler misiniz?
37.Her işinizi günü gününe yapar mısınız?
38.Mekanik bulmacalar çözer misiniz?
39.Evcil hayvanların hangi koşul ve ortamlarda daha iyi geliştiklerini inceler misiniz?
40.Gelecekte kendinizi bir laboratuvar da araştırmacı olarak düşlediğiniz olur mu?
41.Müzik aletleri sergisini gezer misiniz?
42.Pazarlama ve satış yöntemlerini öğreten bir kursa devam etmek ister misiniz?
43.Ünlü sanatçıların, ressamların hayatını inceler misiniz?
44.Mektupları zamanında cevaplandırır mısınız?
45.Söz ve davranışlarınızın başkaları üzerindeki etkisini öğrenmeye çalışır mısınız?
46.Yaşlılar yurdunda eğlence günleri düzenlemek ister misiniz?
47.Edebiyat ödüllerini izler, ödül alan eserleri okur musunuz?
48.Ufak tefek besteler yapar mısınız?
49.Elektrikli oyuncakların nasıl işlediğini inceler misiniz?
50.Ailenin tarih boyunca değişimi konulu bir makaleyi okumaktan hoşlanır mısınız?
51.Tropikal çiçeklerin evlerde nasıl yetişeceği konulu bir konferansı dinlemeye gider misiniz?
52.Satranç oynar mısınız?
53.Evleri dolaşıp, bir ürünün tanıtımını yapmaktan hoşlanır mısınız?
54.Daktilo edilmiş bir yazının hatalarını düzeltmekten hoşlanır mısınız?
55.Şiir yazmayı hiç denediniz mi?
56.İnsan hakları konulu bir kompozisyon yazmak ister misiniz?
57.Her türlü araç ve gereç sağlansa bir radyo yapmayı dener misiniz?
58.Fizik, kimya ya da matematik alanında bir sorunla ilgili inceleme ya da proje yapar mısınız?
59.Bir çiftliğin yöneticisi olmayı düşünür müsünüz?
60.Çeşitli ülkelerin halk şarkılarını tanıtan bir programı izler misiniz?
61.Konserleri, müzik programlarını izler misiniz?
62.Boş vakitlerinizde yoksul çocuklara parasız ders verir misiniz?
63.Sanat sohbetlerine katılır mısınız?
64.Tahta ve metalden ev eşyaları yapar mısınız?
65.Gazeteler için ilginç haberler derlemek ister misiniz?
66.Hikaye, deneme, anı yazmayı denediniz mi?
67.Bir işin ince ayrıntıları ile uğraşır mısınız?
68.Tartışmalarda güçlü kanıtlar bularak görüşünüzü karşınızdakilere kabul ettire bilir misiniz?
69.Yaz aylarında bir dükkan ya da ticarethanede kendi isteğinizle çalıştınız mı?
70.Bir hastanede gönüllü olarak çalışmak ister misiniz?
71.Mimarlık ya da genel olarak sanat tarihi ile ilgili bir kitabı zevk duyarak okur musunuz?
72.Bir müzik alet çalar mısınız?
73.Bahçede kaliteli meyve yetiştirmek ister misiniz?
74.Çeşitli hayvan bitkilerin yaşayışını inceler misiniz?
75.Çocukluğunuzda arkadaşlarınıza çiklet, çikolata, bilye gibi şeyler sattınız mı?
76.Okulda münazaralara katılır mısınız?
77.Bir evi veya salonu süslemekten hoşlanır mısınız?
78.Başkalarına dinletecek düzeyde bir müzik aleti çalabiliyor musunuz?
79.Felakete uğrayan insanlar için yardım kampanyalarına katılır mısınız?
80.Bir kamp veya pikniğe gittiğinizde, çevredeki hayvan ve bitkileri inceler misiniz?
81.Okul gazetesine yazı yazar mısınız?
82.Gittiğiniz bir kentte insanların adetlerini inceler misiniz?
83.Model uçak yapmaya çalışır mısınız?
84.Fizik ve kimya problemleri çözmekten zevk alır mısınız?
85.Çeşitli yazarların üslup özelliklerini inceler misiniz?
86.Resim ya da elişleri yarışmalarına katılır mısınız?
87.Konuşurken çevrenizdeki insanların ilgisini çekebilir görüşlerinizi onlara kabul ettirebilir misiniz?
88.Müzik yarışmalarına katılır mısınız?
89.Ödevlerinizi zamanında, düzgün ve temiz bir biçimde yapar mısınız?
90.Okul kantini ya da kooperatifini yönetmek ister misiniz?
91.Sakatlara beceri kazandırma kursunda gönüllü olarak katılmak ister misiniz?
92.İşçilerin verimini artırıcı yöntemler konulu bir makaleyi okur musunuz?
93.Evde bozulan aletleri onarırı mısınız?
94.Deniz dibindeki hayatı gösteren bir filmi ilgi ve dikkatle dinler misiniz?
95.Yeni çiçek türleri yetiştirmeyi dener misiniz?
96.Bir makinenin (Örneğin, elektrik motoru) evrimini gösteren bir sergiyi gezmek ister misiniz?
97.Türkiye’nin nüfus özelliklerini inceleyen bir araştırma ekibinde çalışmak ister misiniz?
98.Yaptığınız herhangi bir işin temiz ve düzenli olması için özen gösterir misiniz?
99.Gazetelerde edebiyat ve tiyatro eleştirilerini okur musunuz?
100.Sizin gibi düşünmeyen insanları ikna etmek için uzun tartışmalara girer misiniz?
101.Altın, hisse senedi ve tahvil satışları ile ilgili konuşmalara katılır mısınız?
102.Köy kadınlarına çocuk bakım yöntemlerini anlatmak ister misiniz?
103.Müzik akımlarını izler misiniz?
104.Boş vakitlerinizde çiçek, nakış resim, heykel, karikatür vb. yapar mısınız?
105.Vahşi hayvanların hayvanat bahçesine uyum konulu bir makaleyi okur musunuz?
106.Ünlü bilim adamlarının hayatını inceler misiniz?
107.Bir makinenin işlevini geliştirici yöntemler düşünür müsünüz?
108.Çevrenizdeki çeşitli makine ve cihazların bakımını yapar, onları bozmadan, iyi bir biçimde kullanır mısınız?
109.Mektupları, makbuzları, eski okul karnelerini vb. kağıtları saklar mısınız?
110.Gazetelerde karlı yatırım alanları ile ilgili haber izler misiniz?
111.Suçlu çocukları topluma kazandırma programında çalışmak ister misiniz?
112.Müzik dersleri alır mısınız ya da müzik dersini seçer misiniz?
113.Uzay araçlarının, roketlerin evrimini gösteren bir sergiyi gezmek ister misiniz?
114.Evde bir hayvan ,(kuş, balık,kedi vb.) besler, bakımını yapar mısınız?
115.Çatışmaları yatıştırmada arabuluculuk yapar mısınız?
116.Edebiyatçılarla yapılmış röportajları izler misiniz?
117.En son bilimsel buluşlarla ilgili bir makaleyi okur musunuz?
118.Çevrenizdeki insanların davranışlarının nedenlerini araştırır mısınız?
119.Edebiyat tartışmalarına katılır mısınız?
120.Sanat eserlerini inceler, özelliklerini anlamaya çalışır mısınız?
121.Yoksullara yardım derneklerinden birinde çalışmak ister misiniz?
122.İnsanların satın alma eğilimlerini inceler misiniz?
123.Çevrenizde hazır cevap bir insan olarak tanınır mısınız?
124.Saksıda çiçek yetiştirir misiniz?
125.Aldığınız her şeyin ya da yaptığınız her işin düzenli bir biçimde kaydını tutar mısınız?
126.Roman, hikaye, şiir okur musunuz?
127.Televizyonda ekonomi ile ilgili haberleri ve açık oturumları izler misiniz?
128.Güzel konuşma ve başkalarını ikna edebilme gücünü geliştirici kurslara katılır mısınız?
129.Bilimsel proje sergilerini gezer misiniz?
130.Havuzlarda balık üretme yöntemlerini gösteren bir filmi izler misiniz?
131.Meydana getirilen herhangi bir el işini estetik bir yön, bir güzellik vermeye çalışır mısınız?
132.Gözleri görmeyen bir kimseye kitap okur musunuz?
133.Yazılzarınızı, notlarınızı konularına göre sınıf ve dosyalar mısınız?
134.İnsanların duygularını ve eğilimlerini inceler misiniz?
135.Resim sergilerini, sanat galerilerini gezer misiniz?
136.Ünlü bestecilerin hayatını inceler misiniz?
137.Kamuoyu araştırmaları yapan bir kurunda araştırmacı olarak çalışmak ister misiniz?
138.Alet ve makine desenleri çizebilir misiniz?
139.Gelir ve harcamalarınızı ayrıntılı olarak hesabını tutar mısınız?
140.Kendinizi genellikle mutlu ve rahat hisseder misiniz?
141.Ünlü düşünürlerin ve toplum liderlerinin hayatlarını inceler misiniz?
142.Grup halinde yapılan işleri bireysel işlere tercih eder misiniz?
143.Bir işi yaparken ya da bir geziye çıktığınızda önceden yaptığınız planın dışına çıkmak durumunda kalmak sizi rahatsız eder mi?
144.Alanınızda üstün başarı göstererek adınızı herkese duyurmak sizce önemli midir?
145.“İnsan gönlü neyi çekerse onu yapmalıdır. Zevki erteleyerek kendini çalışmaya veren insan yaşamayı unutabilir.” Diye düşünür müsünüz?
146.Bir salona girdiğinizde bütün başların size çevrilmesi ve sizden bahsedilmesi hoşunuza gider mi?
147.Başkaları ile işbirliği halinde çalışmakla daha iyi bir iş ortaya koyma imkanı bulacağınıza inanır mısınız?
148.Bir işin her yönünü kendiniz yaparak ya da yapılmasını planlayarak işin tümüne hakim olmaktan hoşlanır mısınız?
149.Kendinizi yetenekli gördüğünüz herhangi bir alanda yarışmalara katılır mısınız?
150.Öğrendiğiniz bir şeyi uygulamaya kalktığınızda, kendinizden bazı yenilikler katar mısınız?
151.Bir konuda başkalarının ne düşündüğünü veya bir işi nasıl yaptığını bilmeye önem verir misiniz?
152.Bir işe girince on ya da yirmi yıl sonra nereye geleceğinizi şimdiden bilmeye önem verir misiniz?
153.Yemeklerinizi hep belli saatlerde ve alıştığınız şekilde yemekten hoşlanır mısınız?
154.Bir işe başlamadan önce bütün ayrıntıları önceden planlar ve planlanan işleri aynen uygular mısınız?
155.Mesleğinizin yenilikler yapmaya olanak verecek bir meslek olması sizce önemli midir?
156.Hayal gücünüz zengin midir?
157.Mutlaka yüksek puanla öğrenci alan bir kurumda yüksek öğrenim görmeniz gerektiğine inanıyor musunuz?
158.Kendi başınıza karar vermekte güçlük çeker misiniz?
159.Çevrenizde gördüğünüz sorunlara kimsenin bulamadığı değişik ve geçerli çözüm yolları arar mısınız?
160.Sırf kendinizi göster için toplantılarda söz alır mısınız?
161.Okula yada işe belli saatlerde gitmekten ve belli saatlerde eve dönmekten hoşlanır mısınız?
162.Yeni şeyleri merak eder ve onları denemeye girişir misiniz?
163.Kazancı az da olsa işsiz kalma tehlikesi olmayan bir mesleği tercih eder misiniz?
164.Grup çalışmalarında ya da oyunlarında başkalarının görüş ve kararlarına güvenir misiniz?
165.Bir tartışmada çok değişik ve ilginç fikirler ileri sürer misiniz?
166.“Azıcık aşım kaygısız başım” özdeyişini ilke olarak benimser misiniz?
167.Yetenekli insanların bir yer edinmek için yarıştığı bir ortamda çalışmak ister misiniz?
168.Yükselebilmeniz ve adınızı duyurabilmeniz için öncelikle iyi bir kazanç elde etmeniz gerektiğini düşünür müsünüz?
169.Tanınmış bir kimse olmak sizin için çok önemli midir?
170.Daima kendinizi aşmak, yaptığınız bir işi bir öncekinden daha iyi yapmak için çaba harcar mısınız?
171.Sizden daha büyük ve tecrübeli insanların görüşlerini almaya önem verir misiniz?
172.Toplumda iyi bir yer edinebilmek için her fırsattan yararlanmaya çalışır mısınız?
173.Hep aynı şekilde yapılan işler sizi sıkar mı?
174.Bir insanın bütün isteklerini para ile elde edebileceğini inanır mısınız?
175.Gruplara önderlik, toplantılara başkanlık eder misiniz?
176.Başkaları kadar iyi yapamadığımız bir işi bırakıp başka işlere yönelmektense onun üzerine düşüp başarıncaya kadar uğraşır mısınız?
177.Girdiğiniz ilk işte emekli oluncaya kadar çalışmayı düşünür müsünüz?
178.Yarışmaların insanlarda yaratıcı güçleri harekete geçirdiğine inanır mısınız?
179.Kazanç ve başarının, tehlikeyi göze alabilen insanların hakkı olduğuna inanır misiniz?
180.Bir girişimde bulunmadan önce sonucun iyi olacağı yolunda kesin güvence arar mısınız?
181.Gireceğiniz mesleğin, adınızı duyurmanıza olanak verecek bir meslek olmasına önem verir misiniz?
182.Bir kimsenin çevresinde saygınlık kazanmasında kazancın önemli bir faktör olduğuna inanır mısınız?
183.Bulunduğunuz sosyal ve ekonomik durumdan daha iyi bir duruma geçmek sizin için önemli midir?
184.Bir iş yaparken çevrenizde danışabileceğiniz ve yardım alabileceğiniz insanlar olmasını ister misiniz?
185.Zeki, bilgili ve üstün ve nitelikli kimselerle arkadaşlık ederek gelişeceğinize inanır mısınız?
186.İhtiyaçlarınızı sınırlı tutarak kendinize yetecek düzeyde bir gelirle mutlu olabileceğinize inanır mısınız?
187.Seçtiğiniz meslekte gelişmek ve ilerlemek sizce önemli midir?
188.Günlerinizin birbirine benzemesi sizi rahatsız eder mi?
189.Her işi ciddiye alır mısınız?
190.Seçeceğiniz mesleğin iyi gelir sağlayan bir meslek olması sizce önemli midir?
191.Belli bir amacı gerçekleştirmek için insanları bir araya getirebilir misiniz?
192.İnsanların görev ve sorumluluklarını belirleyip çalışmalarını denetleyebilir misiniz?
193.Gaptığınız işleri başkalarınınki ile karşılaştırır, eksiklerinizi gidererek herkesten daha iyi işler yapmaya çalışır mısınız?
194.Grup içinde en son kararı veren kişi olabiliyor musunuz?
195.Kazancı yüksek meslekleri aynı zamanda itibarlı meslekler olduklarını düşünür müsünüz?
196.Çok para kazanmak, zengin olmak sizin için hayatta önemli bir hedef midir?
197.Değişik yerlerde yemek, daha önce hiç yemediğiniz yemekleri denemek ister misiniz?
198.Gelişmenizin ve ilerlemenizin, yeteneklerinize uygun bir mesleğe girmekle mümkün olabileceği görüşünde misiniz?
199.Önemli sorumluluklar gerektiren görevleri istekle üstlenir misiniz?
200.Grup çalışmalarında yada oyunlarında sizin görüş ve kararlarınızın uygulanması sizce önemli midir?
201.Yeni şeyleri denemekle gelişeceğinize inanır mısınız?
202.Bir işyerinde karar veren ve sorumluluk taşıyan bir kişi olmak ister misiniz?
203.Nükte, espri yapar mısınız?
204.Hangi alanlarda yetenekli olduğunuzu düşünür müsünüz?
205.Yeni insanlar tanımaktan hoşlanır mısınız?
206.Konuşurken çevrenizdeki insanların ilgisini çekebilir, görüşlerinizi ve karalarınızı onlara kabul ettirebilir misiniz?
207.Yaşama biçiminizde zaman zaman değişiklik yapabilme olanakları arar mısınız?
208.Daha çok gelir elde etme umudu ile sık sık iş değiştirmeyi göze alır mısınız?
209.Mesleğinizin ilginç ve hareketli bir yaşam sağlayan bir meslek olması sizce çok önemli midir?
210.Her zaman belli işleri yapmak, belli yerlere gitmek sizi sıkar mı?
211.Olur olmaz şeyler için kaygılanır ve üzülür müsünüz?
212.Çevrenizde daima yenilikler getiren yaratıcı bir kişi olarak tanınır mısınız?
213.Hangi alanlarda daha çok kazanç elde edebileceğinizi araştırır mısınız?
214.Bir yarışmayı kaybedince sorumluluğu üzerinize alır, nerede hata yaptığınızı, hangi yönlerden eksik olduğunuzu araştırır mısınız?
215.Mesleğinizde ilerlemek, varabileceğiniz en son noktaya erişmek için bütün gücünüzle çalışmayı planlıyor musunuz?
216.Daima başka insanlardan daha iyi olmak için çalışıyor musunuz?
217.Üzerinize aldığının bir işi dikkatle ve titizlikle yapmaya çalışır mısınız?
218.Planlı ve düzenli bir yaşam sürmekle mutlu olabileceğinize inanır mısınız?
219.Bir yarışmayı kaybedince, kendinizi geliştirip yeni bir yarışmaya girer misiniz?
220.Toplumda adınızı duyurmak ve itibarlı bir yer edinmek için her fırsattan yararlanmaya çalışır mısınız?
221.Bir mesleği incelerken öncelikle kazanç durumu hakkında bilgi edinmeye önem verir misiniz?
222.Hayatta her öğrenilen becerinin, hemen değilse bile, günün birinde kişinin meslek başarısını arttıracağına inanır mısınız?
223.Yüksek mevki sahibi kimselerin yaşama biçimlerini ve değerlerini benimsemeye çalışır mısınız?
224.Vaktinizi boş geçirmemeye, yeteneklerinizi geliştirici her türlü öğrenme fırsatlarını değerlendirmeye çalışır mısınız?
225.Toplumsal düzeyi ne olursa olsun, yaptığınız işte usta bir kişi olmak sizin için önemli midir?
226.Çalışırken sorunluluğu iş arkadaşları ile paylaşmak size rahatlık verir mi?
227.Toplumda itibar görebilmeniz için itibarlı bir meslek sahibi olmanız gerektiğine inanır mısınız?
228.Piyangolardan yüklü bir para çıksa yinede bir meslek edinmek için uğraşır mısınız?
229.Yetenekli olduğunuz bir alanda, işleri başkalarının söylediği bir biçimde yada alışıldığı gibi yapmak zorunda olmak sizi sıkar mı?
230.Size göre meslek, yetenekleri kullanma yolu mudur?

Etiketler: , , , , , , , ,

Print Friendly, PDF & Email

4 Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir