Anketler Rehberlik Rehberlik Testleri

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA KONTROL LİSTESİ

KULLANIM AMACI: Öğrencinin okul başarısında etkili olan verimli ders çalışma yöntem ve teknikleri açısından kendini değerlendirmesi, rehberlik öğretmeninin verimli ders çalışma yöntem ve teknikleri açısından grubun eksikliklerini tespit etmesi, bireysel ve grup çalışmalarını planlaması amacıyla kulla-nılır. İzleme değerlendirme çalışmaları, ön test-son test şeklinde de kullanılabilir. UYGULAYICI: Okul rehberlik programı dahilinde sınıf rehber öğretmenleri tarafından uygulanır. […]