Rehberlik Testleri

Akademik Benlik Kavramı Ölçeği Uygulaması

Öğrenim yaşamları boyunca öğrenciler, okul seçme, seçimlik derslere veya ders dışı etkinliklerden birine yönelme konusunda kararlar vermektedirler. Bu kararlardan bazıları küçük ve önemsiz görülebilir. Ancak, her kararın, yapılan her tercihin gelecekte seçilecek mesleği adım adım belirleyici etkileri vardır. Bu nedenle öğrencilerin doğru ve isabetli karar verme becerileri geliştirmeleri büyük önem taşımaktadır. Kişinin bir konuda doğru […]

Rehberlik Testleri

Çalışma Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği

Bu testi web sitemiz üzerinden hemen uygulayın çalışma davranışlarınızı değerlendirin. Öğrenciler ve öğretmenler, çalışma davranışlarını değerlendirme ölçeği, öğrencilerin günlük olarak öğrenmeye hazır olduklarını değerlendirmek için kullanabilir. Çalışma davranışları değerlendirme ölçeği soruları 7 davranış kategorisinde temel duygusal nitelikleri içerir. Çalışkanlığı, özyönetimi, zorluklar ortaya çıktığında denemeyi sürdürmeye istekli olmayı ve genel olarak işle ilgilenmeyi hedefler. Çalışma davranışları […]

Rehberlik Rehberlik Testleri

Rathus Atılganlık Ölçeği

Rathus Atılganlık Ölçeği , bir kişinin atılganlık seviyesini ölçmek için tasarlanmıştır. Aynı zamanda özgüven eğitimindeki davranış değişimini ölçmek için de bir araçtır. Rathus Atılganlık Ölçeği, yorum için bir puan ve yüzde oranı sağlar. Çekingenlik    30………………………………105……………………………….180     Atılganlık 30……80   Çekingenlik 80…..130   Orta 130…180   Atılganlık Rathus Atılganlık Ölçeği, 1973 yılında Spencer Rathus tarafından geliştirilmiştir. O […]

Rehberlik Rehberlik Testleri

Rathus Atılganlık Envanteri

Rathus Atılganlık Ölçeği’ni Web Sitemiz Üzerinden Uygulamak İçin Tıklayınız.. Rathus Atılganlık Ölçeği , bir kişinin atılganlık seviyesini ölçmek için tasarlanmıştır. Aynı zamanda özgüven eğitimindeki davranış değişimini ölçmek için de bir araçtır. Rathus Atılganlık Ölçeği, yorum için bir puan ve yüzde oranı sağlar. Rathus Atılganlık Ölçeği, 1973 yılında Spencer Rathus tarafından geliştirilmiştir. O dönemde var olan […]

çoklu zeka testi
Çoklu Zeka Envanteri Rehberlik Rehberlik Testleri

Çoklu Zeka Kurâmı Nedir?

Çoklu zeka kurâmı testini online uygulamak için tıklayın. Eğitime yeni bir yaklaşım getiren çoklu zeka kuramı , Harward Üniversitesi öğretim üyelerinden Howard Gardner tarafından 1983 yılında geliştirilmiştir.Günümüzde eğitim ve psikoloji alanındaki gelişmelerle birlikte bireylerin neler yapabildiğinden çok, neler yapabileceği düşünülmelidir. Çoklu zeka kuramı da bu amaçla yeni pedagojik yöntemlerin düşünülmesi için ortaya atılmıştır. Gardner, zekayı […]

Rehberlik Testleri

Mesleki Eğilim Belirleme Testi

Açıklama: Bu bir ilgi envanteridir. İlgi envanterleri genellikle, iş, meslek ve çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklere karşı bireylerin ilgilerini ölçmek amacıyla hazırlanmaktadır. Bu envanter sizi değerlendirmeyi amaçlayan bir test olmadığı için önceden belirlenmiş doğru veya yanlış cevaplar yoktur. Sizden istenen; ifadeleri dikkatlice okuyup, bu ifadelerin size ne kadar uygun olduğunu, sizin durumunuzu ne ölçüde yansıttığını […]