Anketler

TKY – Çalışan Memnuniyeti Anketi Örnek Soruları 1

1. Çalıştığım okul bana kendimi geliştirme imkanı tanımaktadır. 2. Okul içerisinde üstlerimle sağlıklı iletişim kurabiliyorum. 3. Okulda öğretmenlerile sağlıklı iletişim kurabiliyorum. 4. Okulda diğer personel ile sağlıklı iletişim kurabiliyorum. 5. Yaptığım işle ilgili yeterli düzeyde yetki sahibiyim. 6. Öğretmene yönelik hizmetlerde fırsat eşitliği sağlanmaktadır. 7. Okulda çalıştığım işle ilgili alınacak karalarda görüşüm alınmaktadır. 8. Okulda […]

Anketler

TKY – Öğretmen performans değerlendirme anketi örnek soruları – 1

Öğretmenimiz dersin akışını bozacak ve dersin işlenmesine engel olacak durumlara müdehale eder. Öğretmenim kötü söz söylemekten ve onur kırıcı davranışlardan kaçınır. Öğretmenimin öğrencilere karşı tutum ve davranışlarını beğeniyorum. Öğretmenim ses tonunu iyi ayarlar ve anlaşılır bir dille dersi işler. Öğretmenim gerekli eğitim araç-gereçlerini kullanarak dersi ilgi çekici hale getirir. Öğretmenim konuların çeşitli kaynaklardan işlenmesini sağlar. […]