Rehberlik Testleri

Beier Cümle Tamamlama Testi

BEİER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ KULLANILIŞ AMACI: Yansıtma tekniklerinden olan bu test, geniş kullanım alanına sahiptir. Bireylerin ve grupların tutum ve duygularının incelenmesinde yararlanıldığı gibi, klinik çalışmalarda da kullanılmaktadır. Bu testle okul , işyeri gibi ortamlarda sıklıkla rastlanılan sorunlarda tespit edilmektedir. Beier Cümle Tamamlama Testinin dayandığı temel varsayım, diğer yansıtma tekniklerininki gibidir. Birey, bu test aracılığıyla, […]

öğrenme stili testi
Rehberlik Testleri

Öğrenme Stilleri Testi

İnsanlar genellikle üç yoldan bilgi edinirler. GÖRSEL: Görerek ve okuyarak öğrenmeyi tercih ederler. Kendi kendine okuyarak öğrenirler. Renkli şeyleri, grafik ve haritaları tercih ederler. İŞİTSEL: İşiterek, dinleyerek ve tartışarak öğrenmeyi tercih ederler. KINESTETİK: Bazılarının aklında hareket enerjisi daha iyi kalır. Bunlar öğrenecekleri şeylerle fiziksel temas kurarak, yaparak öğrenirler; tacdil, kişinin el ile duyumsamasına dayanır. Kinestetik […]

Genel Rehberlik Rehberlik Testleri

Duygusal Zeka Testi ve Değerlendirmesi

Duygusal zeka testini online uygulamak için tıklayın.. Bu öz değerlendirmenin amacı, duygusal zekanın çeşitli alanlarındaki eğilimlerinizi ve yeteneklerinizi ölçmektir. Duygusal Zeka Öz Değerlendirme, aşağıdakiler de dahil olmak üzere duygusal zekanın beş alanını ölçer: Duygusal Farkındalık, Kendi Duygularını Yönetme, Öz-Motivasyon, Empati, Başkalarının Duygularını Yöneltme. Duygusal Zekanın Bileşenleri IQ hayat başarısına sadece % 20 katkıda bulunur. Gerisi […]

Burdon Dikkat Testi Rehberlik Rehberlik Testleri

BURDON DİKKAT TESTİ

Burdon Dikkat Testinin Amacı Burdon Dikkat Testi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtileri olan çocuklarda dikkat gücünü ölçme amacıyla kullanılmaktadır. Peki Bu Test Kimlere Uygulanır Burdon Dikkat Testi, 10-20 yaş arasındakilere uygulanır. Testin uygulanması sırasında ortaöğretim deki çocuklar için 3, lise çağındaki çocuklar için 2 dakika süre verilir. Burdon Dikkat Testi Nasıl Uygulayacağım Çocuklara hazırlanan sayfa […]

Rehberlik Rehberlik Testleri

SAĞ – SOL BEYİN ÜSTÜNLÜĞÜ TESTİ

Bu Testi Uygulamak için Tıklayın Beynimizin sağ ve sol loblarından hangisinin daha gelişmiş olduğunu, sözel veya sayısal yeteneklerin  tespit edilmesini bu testi yaparak bulabiliriz. Tetin soruları aşağıdaki gibidir. Sorular: 1.Okulda iken hangi dersleri tercih ederdin? a) Sosyal dersler b) Sayısal dersler 2.Hangi spor dalını tercih edersin? a)Yalnız yapılan b)Takım halinde yapılan 3.Gördüğün rüyayı berrak canlı […]

Rehberlik Rehberlik Testleri

DEVAMSIZLIK NEDENLERİ ANKETİ UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME

KULLANIM AMACI: Öğrencilerin okul devamsızlığı nedenlerinin ortaya konulması amacıyla bireysel veya grupla uygulanabilir. UYGULAYICI: Okul rehberlik programı dahilinde sınıf rehber öğretmenleri tarafından uygulanır. Rehberlik öğret-meni tarafından yoğun devamsızlık problemi yaşayan öğrenci ile bireysel çalışma yürütülürken de kullanılabilir. HEDEF KİTLE: Ortaokul ve ortaöğretim kademesindeki tüm öğrencilere uygulanabilir. UYGULAMA SÜRECİ: Sınıf rehber öğretmeni Devamsızlık Nedenleri Anketi’ni öğrencilere […]