renklere göre karakter özellikleri
Psikolojik Testler Rehberlik Testleri

Renklerle Kişilik Testi

Renklerin Arkasındaki Anlam Renkler, çağlar boyunca yaşamlarımızı, alışkanlıklarımızı, değerlerimizi ve duygularımızı şekillendirmek ve tanımlamak için kullanılmıştır. Rengin fizyolojik etkileri üzerine yapılan araştırmalar, renklerin yaşamlarımız üzerinde, genellikle bilinçsiz ve gizemli şekillerde gerçekten bir etkisi olduğunu göstermiştir. Gerçek Renkler modeli için renkler, her bir Renk ile ilişkili çeşitli metaforlara karşılık gelecek şekilde seçildi. Bu Hartman tarzı renklerle […]

Rehberlik Testleri

Aile Değerlendirme Ölçeği

Aile Değerlendirme Ölçeğini Online Uygulamak İçin Tıklayın. Aile Değerlendirme Ölçeğini Word Belgesi Olarak İndir. AİLE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ AÇIKLAMA:İlişikte aileler hakkında 60 cümle bulunmaktadır. Lütfen her cümleyi dikkatlice okuduktan sonra, sizin ailenize ne derecede uyduğuna karar veriniz. Önemli olan, sizin ailenizi nasıl gördüğünüzdür. Her cümle için 4 seçenek söz konusudur (Aynen Katılıyorum/ Büyük Ölçüde Katılıyorum/ Biraz […]

Rehberlik Testleri

Akademik Benlik Kavramı Ölçeği

Alan seçimi testine girmek için tıklayın. Akademik Benlik Kavramı Ölçeği’ni Word Belgesi Olarak İndir. Öğrenim yaşamları boyunca öğrenciler, okul seçme, seçimlik derslere veya ders dışı etkinliklerden birine yönelme konusunda kararlar vermektedirler. Bu kararlardan bazıları küçük ve önemsiz görülebilir. Ancak, her kararın, yapılan her tercihin gelecekte seçilecek mesleği adım adım belirleyici etkileri vardır. Bu nedenle öğrencilerin […]

Rehberlik Testleri

Mesleki Olgunluk Ölçeği

Mesleki Olgunluk Ölçeği’ni online uygulamak için tıklayın!             Uygulamanın Amacı: Lise öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeylerini, dolayısıyla onlardan beklenilen mesleki gelişim görevlerini ne derece yerine getirdiklerini öğrenmelerine yardımcı olmak amacıyla uygulanır. Öğrenci bu uygulama sonucunda, mesleki olgunluk düzeyi ve bir anlamda meslek seçme bilincinin kendisinde ne oranda geliştiği hakkında bilgi sahibi […]

Rehberlik Testleri

Coopersmith Özsaygı Envanteri

COOPERSMITH ÖZ SAYGI ENVANTERİ Amacı:  Bir kişinin sosyal, akademik, ailesel ve bireysel hayatında kendisi hakkındaki düşüncelerini ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. 58 sorudan oluşan Okul Formunda 50 özsaygı maddesi, 8 yalan maddesi bulunur. 4 ayrı alt ölçekle ayrıştırılabilir ve 4 ayrı puan hesaplanabilir. Okul Kısa Formunda ise Okul Formunun ilk 25 sorusundan oluşmaktadır. Aynı yaş grubundaki çocuklara […]

Rehberlik Testleri

Duygusal Zeka Testi Uygulaması

Test 30 ifadeden oluşur ve 5 ölçek içerir: 1. Duygusal farkındalık, kişinin duygularının farkındalığı ve anlayışı ve bunun için de kişinin kendi duygu sözlüğünün sürekli yenilenmesidir. Duygusal farkındalığı yüksek olan kişilerin, iç durumlarının farkında olmaları diğerlerinden daha muhtemeldir. 2. Duygularınızı yönetmek, duygusal çabukluk, duygusal esneklik vb., Diğer bir deyişle duygularınızın keyfi kontrolüdür. 3. Kendi kendine […]

Rehberlik Testleri

Sürekli Kaygı Envanteri Uygulaması

YÖNERGE : Aşağıda, kişilerin kendilerine ait duygularını anlatmada kullandıkları bir takım ifadeler verilmiştir. Her ifadeyi okuyun, sonra da o anda nasıl hissettiğinizi işaretlemek suretiyle belirtin. Doğru ya da yanlış cevap yoktur. Herhangi bir ifadenin üzerinde fazla zaman sarfetmeksizin  anında nasıl hissettiğinizi gösteren cevabı işaretleyin. Bu test ile ilgili detaylı bilgiyi bu linke tıklayarak sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

Rehberlik Testleri

Anlık (Durumluk) ve Sürekli Kaygı Ölçeği

Anksiyete bozuklukları bir grup zihinsel bozukluktur. Kaygı gelecekteki olaylar için endişe vericidir ve korku mevcut olaylara bir tepkidir. Bu duygular, hızlı bir kalp atış hızı ve titreme gibi fiziksel semptomlara neden olabilir.  Genelleştirilmiş anksiyete bozukluğu, spesifik fobi, sosyal anksiyete bozukluğu, ayrılma anksiyetesi bozukluğu, agorafobi, panik bozukluğu ve seçici mutizm gibi çeşitli anksiyete bozuklukları vardır. Bozukluk […]

Rehberlik Testleri

Çalışma Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği

Bu testi web sitemiz üzerinden hemen uygulayın çalışma davranışlarınızı değerlendirin. Öğrenciler ve öğretmenler, çalışma davranışlarını değerlendirme ölçeği, öğrencilerin günlük olarak öğrenmeye hazır olduklarını değerlendirmek için kullanabilir. Çalışma davranışları değerlendirme ölçeği soruları 7 davranış kategorisinde temel duygusal nitelikleri içerir. Çalışkanlığı, özyönetimi, zorluklar ortaya çıktığında denemeyi sürdürmeye istekli olmayı ve genel olarak işle ilgilenmeyi hedefler. Çalışma davranışları […]