öğrenci motivasyonu
Makaleler Öğretmen

Öğrenci Motivasyonunu Artırmak İçin Basit Fikirler

 Öğrenciler yeteri kadar öğrenmeye hevesli ve motive olmazlarsa, gördükleri dünyadaki en iyi dersler, kitaplar ve materyaller olsada, çok çalışmak ve öğrenmeye istekli olmaktan heyecan duymazlar. Hem içsel hem de dışsal motivasyon eğitimlerinin her aşamasında öğrencilerin başarısında kilit bir faktördür ve öğretmenler, öğrencilerine bu motivasyonu sağlamada ve teşvik etmede çok önemli bir rol oynayabilir. En iyi […]

Genel Öğretmen Rehberlik

Rehber Öğretmenleri Teftişinde Dikkat Edilecek Hususlar

    Okullarda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürüten, “Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi” kurulur (Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği, Madde 4; 17.04.2001 tarih ve 24376 sayılı RG). Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin geliştirilmesinde mevcut örgütlenme modeli eğitim sistemimize uygundur, ancak hizmetlerin yürütülmesinde görev yapan rehber öğretmen/psikolojik danışman dağılımının 18.01.2003 tarih […]

Anketler

TKY – Öğretmen performans değerlendirme anketi örnek soruları – 1

Öğretmenimiz dersin akışını bozacak ve dersin işlenmesine engel olacak durumlara müdehale eder. Öğretmenim kötü söz söylemekten ve onur kırıcı davranışlardan kaçınır. Öğretmenimin öğrencilere karşı tutum ve davranışlarını beğeniyorum. Öğretmenim ses tonunu iyi ayarlar ve anlaşılır bir dille dersi işler. Öğretmenim gerekli eğitim araç-gereçlerini kullanarak dersi ilgi çekici hale getirir. Öğretmenim konuların çeşitli kaynaklardan işlenmesini sağlar. […]