Rehberlik Testleri

Anlık (Durumluk) ve Sürekli Kaygı Ölçeği

Anksiyete bozuklukları bir grup zihinsel bozukluktur. Kaygı gelecekteki olaylar için endişe vericidir ve korku mevcut olaylara bir tepkidir. Bu duygular, hızlı bir kalp atış hızı ve titreme gibi fiziksel semptomlara neden olabilir.  Genelleştirilmiş anksiyete bozukluğu, spesifik fobi, sosyal anksiyete bozukluğu, ayrılma anksiyetesi bozukluğu, agorafobi, panik bozukluğu ve seçici mutizm gibi çeşitli anksiyete bozuklukları vardır. Bozukluk […]