Rehberlik Testleri

Mesleki Yönelim Envanteri Online Uygulaması

Bu bir bilgi envanteridir. Envanterin amacı, sizin çeşitli iş ve mesleklere olan ilgi ve isteklerinizi ortaya koymaktır. Buna göre, Envanter sonuçları iş ve mesleklere yönelmenizde ilgi ve isteklerinize uygun, doğru seçimler yapmanıza yardımcı olabilir. Bu Envanter sizi değerlendirmeyi  amaçlayan bir test olmadığı için, önceden belirlenmiş doğru veya yanlış cevaplar yoktur. Sizin dışınızda, ayrıca bir başkası […]

Rehberlik Testleri

Mesleki Yönelim Envanteri (Prof. Dr. Muharrem KEPÇEOĞLU)

Mesleki Yönelim Envanter’ni Online Uygulamak İçin Tıklayın. MESLEKİ YÖNELİM ENVANTERİ Envanterin Kullanım Alanı: Mesleki Yönelim Envanteri lise ve dengi okulların bütün sınıflarında okuyan öğrencilerin yükseköğretim programlarına olan ilgi ve isteklerini belirleyerek onların gerçekçi tercihler yapabilmelerine yardım etmek amacı ile kullanılabilir. Buna göre, öğrencilere verilecek rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri içinde Mesleki Yönelim Envanterinin geniş bir […]

Rehberlik Testleri

Akademik Benlik Kavramı Ölçeği

Alan seçimi testine girmek için tıklayın. Akademik Benlik Kavramı Ölçeği’ni Word Belgesi Olarak İndir. Öğrenim yaşamları boyunca öğrenciler, okul seçme, seçimlik derslere veya ders dışı etkinliklerden birine yönelme konusunda kararlar vermektedirler. Bu kararlardan bazıları küçük ve önemsiz görülebilir. Ancak, her kararın, yapılan her tercihin gelecekte seçilecek mesleği adım adım belirleyici etkileri vardır. Bu nedenle öğrencilerin […]

Rehberlik Testleri

Kendini Değerlendirme Envanteri Uygulaması

Açıklama: Yetenek, ilgi ve değerlerinizi tanımanız için hazırlanmış bulunan bu envanter, yetenek, ilgi ve değerlerle ilgili durumları yansıtan sorulardan oluşmuştur. Her soruda sizin bir faaliyeti ne kadar sıklıkla yaptığınız veya bir şeye ne kadar önem verdiğiniz sorulmaktadır. Bu testte yer alan maddelerin doğru ya da yanlış cevapları yoktur. Bu nedenle yanıtlarınızı verirken mantığınızdan çok duygularınıza […]

Rehberlik Testleri

Kendini Değerlendirme Envanteri

Kendini Değerlendirme Envanterini Hemen Online Uygula. Kendini Değerlendirme Envanterini Word Belgesi Olarak İndir. Prof. Dr. Yıldız KUZGUN tarafından geliştirilen bu envanter ilgi yetenek ve değerlerini ölçmeye yarayan bir ölçme aracıdır. Genellikle yüksek öğretim programlarına hazırlanan gençlere uygulanmaktadır. KENDİNİ DEĞERLENDİRME ENVANTERİ Açıklama: Yetenek, ilgi ve değerlerinizi tanımanız için hazırlanmış bulunan bu envanter, yetenek, ilgi ve değerlerle […]

Rehberlik Testleri

Mesleki Olgunluk Ölçeği

Mesleki Olgunluk Ölçeği’ni online uygulamak için tıklayın!             Uygulamanın Amacı: Lise öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeylerini, dolayısıyla onlardan beklenilen mesleki gelişim görevlerini ne derece yerine getirdiklerini öğrenmelerine yardımcı olmak amacıyla uygulanır. Öğrenci bu uygulama sonucunda, mesleki olgunluk düzeyi ve bir anlamda meslek seçme bilincinin kendisinde ne oranda geliştiği hakkında bilgi sahibi […]

Rehberlik Rehberlik Testleri

Mesleki Eğilim Belirleme Testi

Mesleki Eğilim Belirleme Testini Web Sitemiz Üzerinden Uygulamak İçin Tıklayınız.. NEDEN VE NE ZAMAN KULLANILMALI? Öğrencilerin ilgi ve isteklerinin farkına varmalarını sağlamak ve hangi meslek alanına yatkın olduklarını belirlemek amacıyla kullanılır. KİMLERE, NASIL UYGULANIR? Ortaokul ve ortaöğretim (lise) öğrencilerinde uygulanabilir. Okul Psikolojik Danışmanı ya da Sınıf Rehber Öğretmeni tarafından uygulanır. Test öğrencilere dağıtılarak, yönergesi okunup […]

Aile Eğitim Genel Öğrenci Okul

Öğrenciler için 10 popüler kariyer seçeneği

1. Mimarlık Mimarlıkta bir kariyer çok faydalı olabilir. Her geçen gün yeni endüstrilerin büyümesiyle, ofis alanı için her gün çalışan kaynakları kar sağlamak için kullanma zorunluluğu vardır. Mimarlar, bu ofis alanlarının, BT parklarının ve diğer ticari ve konut binalarının planlaması, tasarımı ve uygulamasının arkasında çalışmaktadır. Mimaride bir kariyer, bir kişinin detaylara dikkat etmesini ve estetik […]