DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU FORMU
Anketler Rehberlik Rehberlik Testleri

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu(DEHB) Formu

KULLANIM AMACI: Okul ortamında dikkat, konsantrasyon ve dürtü kontrolu konusunda güçlük yaşayan öğren-cilerin bazıları sağlık kuruluşları tarafından DEHB tanısı alabilmektedir. Bu form sağlık uzmanına öğrencinin okul ve evdeki durumu hakkında bilgi vermek amacıyla kullanılır. Erken yaşta yapılan tanılama DEHB olan öğrencilerin bireysel destek alabilmelerini sağlamakta böylece bu öğrenciler akademik olarak yaşıtlarıyla aynı düzeyde geli-şim gösterebilmektedir. […]