DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU FORMU
Anketler Rehberlik Rehberlik Testleri

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu(DEHB) Formu

KULLANIM AMACI: Okul ortamında dikkat, konsantrasyon ve dürtü kontrolu konusunda güçlük yaşayan öğren-cilerin bazıları sağlık kuruluşları tarafından DEHB tanısı alabilmektedir. Bu form sağlık uzmanına öğrencinin okul ve evdeki durumu hakkında bilgi vermek amacıyla kullanılır. Erken yaşta yapılan tanılama DEHB olan öğrencilerin bireysel destek alabilmelerini sağlamakta böylece bu öğrenciler akademik olarak yaşıtlarıyla aynı düzeyde geli-şim gösterebilmektedir. […]

Aile Eğitim Makaleler Öğrenci Okul

Dikkat Eksikliği Olan Çocukları Evde Eğitmek İçin Stratejiler

Öğrenme Engelliler Birliği’ne göre Dikkat Eksikliği Bozukluğu / Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu bir öğrenme yetersizliği olarak kabul edilmez. Fakat gerçek şu ki, DEHB olan birçok öğrencinin çoğu devlet okullarında var olan geleneksel eğitim planına göre öğrenme kabiliyetlerini engelleyen başka sorunları var. Ek öğrenme güçlüğü olmasa bile,  DEHB olan öğrenciler ve öğretmenleri öğrenmeyi daha az zorlaştırmak […]