Rehberlik Testleri

Aile Değerlendirme Ölçeği

Aile Değerlendirme Ölçeğini Online Uygulamak İçin Tıklayın. Aile Değerlendirme Ölçeğini Word Belgesi Olarak İndir. AİLE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ AÇIKLAMA:İlişikte aileler hakkında 60 cümle bulunmaktadır. Lütfen her cümleyi dikkatlice okuduktan sonra, sizin ailenize ne derecede uyduğuna karar veriniz. Önemli olan, sizin ailenizi nasıl gördüğünüzdür. Her cümle için 4 seçenek söz konusudur (Aynen Katılıyorum/ Büyük Ölçüde Katılıyorum/ Biraz […]

Rehberlik Testleri

Akademik Benlik Kavramı Ölçeği Uygulaması

Öğrenim yaşamları boyunca öğrenciler, okul seçme, seçimlik derslere veya ders dışı etkinliklerden birine yönelme konusunda kararlar vermektedirler. Bu kararlardan bazıları küçük ve önemsiz görülebilir. Ancak, her kararın, yapılan her tercihin gelecekte seçilecek mesleği adım adım belirleyici etkileri vardır. Bu nedenle öğrencilerin doğru ve isabetli karar verme becerileri geliştirmeleri büyük önem taşımaktadır. Kişinin bir konuda doğru […]

Psikolojik Belirti Tarama Testi
Psikolojik Testler

SCL 90 – R Psikolojik Belirti Tarama Testi

Yönerge : Aşağıdaki önermeler, herkeste bazı zaman görülebilecek durumları ifade ediyor. Lütfen tüm önermeleri dikkatlice okuyun. Okuduktan sonra bu önermelerin bugün de dahil son bir ayda sizi ne kadar rahatsız ve tedirgin ettiğini göz önüne alarak, size uygun şekilde işaretleyin. Bu testte yer alan maddelerin doğru ya da yanlış cevapları yoktur. Bu nedenle yanıtlarınızı verirken […]

Rehberlik Testleri

Mesleki Olgunluk Ölçeği

Mesleki Olgunluk Ölçeği’ni online uygulamak için tıklayın!             Uygulamanın Amacı: Lise öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeylerini, dolayısıyla onlardan beklenilen mesleki gelişim görevlerini ne derece yerine getirdiklerini öğrenmelerine yardımcı olmak amacıyla uygulanır. Öğrenci bu uygulama sonucunda, mesleki olgunluk düzeyi ve bir anlamda meslek seçme bilincinin kendisinde ne oranda geliştiği hakkında bilgi sahibi […]

Rehberlik Testleri

Coopersmith Özsaygı Envanteri

COOPERSMITH ÖZ SAYGI ENVANTERİ Amacı:  Bir kişinin sosyal, akademik, ailesel ve bireysel hayatında kendisi hakkındaki düşüncelerini ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. 58 sorudan oluşan Okul Formunda 50 özsaygı maddesi, 8 yalan maddesi bulunur. 4 ayrı alt ölçekle ayrıştırılabilir ve 4 ayrı puan hesaplanabilir. Okul Kısa Formunda ise Okul Formunun ilk 25 sorusundan oluşmaktadır. Aynı yaş grubundaki çocuklara […]

Rehberlik Rehberlik Testleri

Sınav Kaygısı Ölçeği

Sınav Kaygısı Ölçeği’ni Web Sitemiz Üzerinden Uygulamak İçin Tıklayınız.. SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ NEDEN VE NE ZAMAN KULLANILMALI? Sınav kaygısı ölçeği sınav kaygısı yaşayan öğrencileri tespit etmek, sınav kaygısının nedenlerini ortaya çıkartıp, çözüm yollarını bulmak amacıyla kullanılır. KİMLERE, NASIL UYGULANIR? Ortaokul 6.7.8. sınıflar ile lise kademesindeki tüm öğrencilere uygulanır. Sınıf rehber öğretmeni/rehber öğretmen sınav kaygısı ölçeğini […]

Rehberlik Rehberlik Testleri

Rathus Atılganlık Envanteri

Rathus Atılganlık Ölçeği’ni Web Sitemiz Üzerinden Uygulamak İçin Tıklayınız.. Rathus Atılganlık Ölçeği , bir kişinin atılganlık seviyesini ölçmek için tasarlanmıştır. Aynı zamanda özgüven eğitimindeki davranış değişimini ölçmek için de bir araçtır. Rathus Atılganlık Ölçeği, yorum için bir puan ve yüzde oranı sağlar. Rathus Atılganlık Ölçeği, 1973 yılında Spencer Rathus tarafından geliştirilmiştir. O dönemde var olan […]

Rehberlik Rehberlik Testleri

Stres Düzeyi Ölçeği Değerlendirme

Bu ölçek, bireyin hayatındaki değişimin uyum sağlama çabası ve sonra istikrarı yeniden kazanma çabası gerektirdiğini göstermektedir. Stres, iç homeostazı uyarlamanın ve ardından yeniden kazanmanın doğal bir yan ürünüdür. Bu değerlendirmenin yaşamdaki bu olaylara ilişkin bireysel algılarını değil, yalnızca meydana gelen olayları dikkate aldığına dikkat edin. Algı, nihai stres deneyiminin kritik bir parçasıdır, bu nedenle Öğrenci […]

çoklu zeka testi
Çoklu Zeka Envanteri Rehberlik Rehberlik Testleri

Çoklu Zeka Kurâmı Nedir?

Çoklu zeka kurâmı testini online uygulamak için tıklayın. Eğitime yeni bir yaklaşım getiren çoklu zeka kuramı , Harward Üniversitesi öğretim üyelerinden Howard Gardner tarafından 1983 yılında geliştirilmiştir.Günümüzde eğitim ve psikoloji alanındaki gelişmelerle birlikte bireylerin neler yapabildiğinden çok, neler yapabileceği düşünülmelidir. Çoklu zeka kuramı da bu amaçla yeni pedagojik yöntemlerin düşünülmesi için ortaya atılmıştır. Gardner, zekayı […]

Anketler

TKY – Öğretmen performans değerlendirme anketi örnek soruları – 1

Öğretmenimiz dersin akışını bozacak ve dersin işlenmesine engel olacak durumlara müdehale eder. Öğretmenim kötü söz söylemekten ve onur kırıcı davranışlardan kaçınır. Öğretmenimin öğrencilere karşı tutum ve davranışlarını beğeniyorum. Öğretmenim ses tonunu iyi ayarlar ve anlaşılır bir dille dersi işler. Öğretmenim gerekli eğitim araç-gereçlerini kullanarak dersi ilgi çekici hale getirir. Öğretmenim konuların çeşitli kaynaklardan işlenmesini sağlar. […]