Anketler

TKY – Çalışan Memnuniyeti Anketi Örnek Soruları 1

1. Çalıştığım okul bana kendimi geliştirme imkanı tanımaktadır. 2. Okul içerisinde üstlerimle sağlıklı iletişim kurabiliyorum. 3. Okulda öğretmenlerile sağlıklı iletişim kurabiliyorum. 4. Okulda diğer personel ile sağlıklı iletişim kurabiliyorum. 5. Yaptığım işle ilgili yeterli düzeyde yetki sahibiyim. 6. Öğretmene yönelik hizmetlerde fırsat eşitliği sağlanmaktadır. 7. Okulda çalıştığım işle ilgili alınacak karalarda görüşüm alınmaktadır. 8. Okulda […]