üniversite-bölümleri
Bölüm Tanıtımları

Adalet Bölümü

Bölümün Amacı ve Tanıtımı Adalet Programı, çağdaş ve evrensel değerler ışığında, yargı örgütü başta olmak üzere, tüm sektörlerin temel hukuk bilgisine sahip, ara insan gücü gereksinimini karşılayabilecek ve adalet hizmetlerinin yürütülmesine etkin katkı sağlayacak nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık bir yükseköğretim programıdır. Hangi Dersler Var? Öngörülen nitelikleri kazandırmak amacıyla oluşturulan akademik programda; […]