Rehberlik Rehberlik Testleri

Başarısızlık Nedenleri Testi

Başarısızlık nedenleri anketinin uygulama aşamaları: Sınıfta öğrencilere açıklama yapılarak anket uygulanır. Uygulama sonunda her soru için çetele tutulur, yoğunlaşan soruların cevaplarına göre yüzdesi çıkarılır. Örneğin : Sınıftaki öğrenci sayısı 60 ise ve 2. soruya 20 kişi işaretlemişse 20 yüzde ile çarpılır. 60’a bölünerek yüzde bulunur. Bu ise %33 eder. O halde sınıfın %33 ünde (ailedeki […]