Rehberlik Testleri

Anlık (Durumluk) Kaygı Ölçeği

YÖNERGE : Aşağıda, kişilerin kendilerine ait duygularını anlatmada kullandıkları bir takım ifadeler verilmiştir. Her ifadeyi okuyun, sonra da o anda nasıl hissettiğinizi işaretlemek suretiyle belirtin. Doğru ya da yanlış cevap yoktur. Herhangi bir ifadenin üzerinde fazla zaman sarfetmeksizin  anında nasıl hissettiğinizi gösteren cevabı işaretleyin. Bu test ile ilgili detaylı bilgiyi bu linke tıklayarak sayfamızdan öğrenebilirsiniz. […]

Rehberlik Testleri

Anlık (Durumluk) ve Sürekli Kaygı Ölçeği

Anksiyete bozuklukları bir grup zihinsel bozukluktur. Kaygı gelecekteki olaylar için endişe vericidir ve korku mevcut olaylara bir tepkidir. Bu duygular, hızlı bir kalp atış hızı ve titreme gibi fiziksel semptomlara neden olabilir.  Genelleştirilmiş anksiyete bozukluğu, spesifik fobi, sosyal anksiyete bozukluğu, ayrılma anksiyetesi bozukluğu, agorafobi, panik bozukluğu ve seçici mutizm gibi çeşitli anksiyete bozuklukları vardır. Bozukluk […]