Psikolojik Belirti Tarama Testi
Psikolojik Testler

SCL 90 – R Psikolojik Belirti Tarama Testi

Yönerge : Aşağıdaki önermeler, herkeste bazı zaman görülebilecek durumları ifade ediyor. Lütfen tüm önermeleri dikkatlice okuyun. Okuduktan sonra bu önermelerin bugün de dahil son bir ayda sizi ne kadar rahatsız ve tedirgin ettiğini göz önüne alarak, size uygun şekilde işaretleyin. Bu testte yer alan maddelerin doğru ya da yanlış cevapları yoktur. Bu nedenle yanıtlarınızı verirken […]

Rehberlik Testleri

Anlık (Durumluk) ve Sürekli Kaygı Ölçeği

Anksiyete bozuklukları bir grup zihinsel bozukluktur. Kaygı gelecekteki olaylar için endişe vericidir ve korku mevcut olaylara bir tepkidir. Bu duygular, hızlı bir kalp atış hızı ve titreme gibi fiziksel semptomlara neden olabilir.  Genelleştirilmiş anksiyete bozukluğu, spesifik fobi, sosyal anksiyete bozukluğu, ayrılma anksiyetesi bozukluğu, agorafobi, panik bozukluğu ve seçici mutizm gibi çeşitli anksiyete bozuklukları vardır. Bozukluk […]