Rehberlik Rehberlik Testleri

DEVAMSIZLIK NEDENLERİ ANKETİ UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME

KULLANIM AMACI: Öğrencilerin okul devamsızlığı nedenlerinin ortaya konulması amacıyla bireysel veya grupla uygulanabilir. UYGULAYICI: Okul rehberlik programı dahilinde sınıf rehber öğretmenleri tarafından uygulanır. Rehberlik öğret-meni tarafından yoğun devamsızlık problemi yaşayan öğrenci ile bireysel çalışma yürütülürken de kullanılabilir. HEDEF KİTLE: Ortaokul ve ortaöğretim kademesindeki tüm öğrencilere uygulanabilir. UYGULAMA SÜRECİ: Sınıf rehber öğretmeni Devamsızlık Nedenleri Anketi’ni öğrencilere […]