Belge - Döküman Rehberlik Testleri

‘Kime Göre Ben Neyim’ Envanteri

KİME GÖRE BEN NEYİM?   Kullanılış Amacı: Bu anket bireyin benlik algısına yönelik bir ankettir. Bununla bilinmek istenilen şey, bireyin kendini; kendi ve başkaları gözünde nasıl algıladığıdır. Bireyin benlik algısı konusunda bir takım ipuçları veriyorsa da “kimdir bu?” anketi ile desteklenmesi daha doğru olur. Uygulanışı: Öğretmenler tarafından öğrencilere verilerek yönergeye uygun biçimde doldurmaları istenir. Öğrenci […]

Rehberlik Testleri

Mesleki Yönelim Envanteri (Prof. Dr. Muharrem KEPÇEOĞLU)

Mesleki Yönelim Envanter’ni Online Uygulamak İçin Tıklayın. MESLEKİ YÖNELİM ENVANTERİ Envanterin Kullanım Alanı: Mesleki Yönelim Envanteri lise ve dengi okulların bütün sınıflarında okuyan öğrencilerin yükseköğretim programlarına olan ilgi ve isteklerini belirleyerek onların gerçekçi tercihler yapabilmelerine yardım etmek amacı ile kullanılabilir. Buna göre, öğrencilere verilecek rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri içinde Mesleki Yönelim Envanterinin geniş bir […]

Rehberlik Testleri

Holland Mesleki Tercih Envanteri

Testi Uygulamak  ve Kişilik Tipinizi Öğrenmek İçin Tıklayın HOLLAND’IN 6 KİŞİLİK TİPİ KİŞİLİK TİPİ BELİRGİN ÖZELLİKLERİ BASKIN TALEPLER/ETKİNLİKLER TİPİK MESLEKLER GERÇEKÇİ Sabırlı ve hoşgörülü, pratik, maddeci, erkeksi, antisosyal, uyumlu, içten, doğal, sabırlı, iç görüleri ve başarma güdüleri fazla *Kas etkinliği, motor koordinasyonu gerektiren işler *Açık havadaki işler, mekanik, sistematik çalışmalar *Nesneler, eşyalar, makineler ve hayvanlarla […]

Anketler

TKY – Çalışan Memnuniyeti Anketi Örnek Soruları 1

1. Çalıştığım okul bana kendimi geliştirme imkanı tanımaktadır. 2. Okul içerisinde üstlerimle sağlıklı iletişim kurabiliyorum. 3. Okulda öğretmenlerile sağlıklı iletişim kurabiliyorum. 4. Okulda diğer personel ile sağlıklı iletişim kurabiliyorum. 5. Yaptığım işle ilgili yeterli düzeyde yetki sahibiyim. 6. Öğretmene yönelik hizmetlerde fırsat eşitliği sağlanmaktadır. 7. Okulda çalıştığım işle ilgili alınacak karalarda görüşüm alınmaktadır. 8. Okulda […]

Anketler

TKY – Öğretmen performans değerlendirme anketi örnek soruları – 1

Öğretmenimiz dersin akışını bozacak ve dersin işlenmesine engel olacak durumlara müdehale eder. Öğretmenim kötü söz söylemekten ve onur kırıcı davranışlardan kaçınır. Öğretmenimin öğrencilere karşı tutum ve davranışlarını beğeniyorum. Öğretmenim ses tonunu iyi ayarlar ve anlaşılır bir dille dersi işler. Öğretmenim gerekli eğitim araç-gereçlerini kullanarak dersi ilgi çekici hale getirir. Öğretmenim konuların çeşitli kaynaklardan işlenmesini sağlar. […]