Rehberlik Rehberlik Testleri

Sınav Kaygısı Ölçeği

Sınav Kaygısı Ölçeği’ni Web Sitemiz Üzerinden Uygulamak İçin Tıklayınız..


SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ

NEDEN VE NE ZAMAN KULLANILMALI? Sınav kaygısı ölçeği sınav kaygısı yaşayan öğrencileri tespit etmek, sınav kaygısının nedenlerini ortaya çıkartıp, çözüm yollarını bulmak amacıyla kullanılır.

KİMLERE, NASIL UYGULANIR? Ortaokul 6.7.8. sınıflar ile lise kademesindeki tüm öğrencilere uygulanır. Sınıf rehber öğretmeni/rehber öğretmen sınav kaygısı ölçeğini öğrencilere dağıtır, yönergesini okur ve ölçeğin uygulanmasını sağlar.

NASIL DEĞERLENDİRİLİR VE YORUMLANIR? Ölçek sonuçları cevap anahtarına göre yorumlanır, doğru şıkkını işaretleyenlere 1 puan, yanlış şıkkını işaretleyenlere ise puan verilmez. Cevap anahtarında yer alan bölümlerin her birinde bulunan puanlar, ayrı ayrı toplanıp, değerlendirilir. Ölçeğin yorumlanması, yorum anahtarına göre yapılır. Sınav kaygısı yaşayan öğrencilere gerekli bireysel ve grup rehberlik çalışmaları yapılır.


Maddeler

 1. Sınava girmeden de sınıf geçmenin ve başarılı olmanın bir yolu olmasını isterdim.
 2. Bir sınavda başarılı olmak, diğer sınavlarda kendime güvenimin artmasına sebep olmaz.
 3. Çevremdekiler (ailem, arkadaşlarım) başaracağım konusunda bana güveniyorlar.
 4. Bir sınav sırasında, bazen zihnimin sınavla ilgili olmayan konulara kaydığını hissediyorum.
 5. Önemli bir sınavdan önce veya sonra canım bir şey yemek istemez.
 6. Öğretmenin sık sık küçük yazılı veya sözlü yoklamalar yaptığı derslerden nefret ederim.
 7. Sınavların mutlaka resmi, ciddi ve gerginlik yaratan durumlar olması gerekmez.
 8. Sınavlarda başarılı olanlar çoğunlukla hayatta da iyi pozisyonlara gelirler.
 9. Önemli bir sınavdan önce veya sınav sırasında bazı arkadaşlarımın çalışırken daha az zorlandıklarını ve benden daha akıllı olduklarını düşünürüm.
 10. Eğer sınavlar olmasaydı, dersleri daha iyi öğrenebileceğimden eminim.
 11. Ne kadar başarılı olacağım konusundaki endişeler, sınava hazırlığımı ve sınav başarımı etkiler.
 12. Önemli bir sınava girecek olmam uykularımı bozar.
 13. Sınav sırasında çevremdeki insanların gezinmesi ve bana bakmalarından sıkıntı duyarım.
 14. Her zaman düşünmesem de, başarısız olursam çevremdekilerin bana hangi gözle bakacaklarından endişelenirim.
 15. Geleceğimin sınavlarda göstereceğim başarıya bağlı olduğunu bilmek beni üzüyor.
 16. Kendimi bir toplayabilsem, birçok kişiden daha iyi notlar alacağımı biliyorum.
 17. Başarısız olursam, insanlar benim yeteneğimden şüpheye düşecekler.
 18. Hiçbir zaman sınavlara tam olarak hazırlandığım duygusunu yaşayamam.
 19. Bir sınavdan önce bir türlü gevşeyemem.
 20. Önemli sınavlardan önce zihnim adeta durur kalır.
 21. Bir sınav sırasında dışarıdan gelen gürültüler, çevremdekilerin çıkardıkları sesler, ışık, oda sıcaklığı vb. beni rahatsız eder.
 22. Sınavdan önce daima huzursuz, gergin ve sıkıntılı olurum.
 23. Sınavların insanın geleceğindeki amaçlara ulaşması konusunda ölçü olmasına hayret ederim.
 24. Sınavlar insanın gerçekten ne kadar bildiğini göstermez.
 25. Düşük not aldığımda, hiç kimseye notumu söylemem.
 26. Bir sınavdan önce çoğunlukla içimden bağırmak gelir.
 27. Önemli sınavlardan önce midem bulanır.
 28. Önemli bir sınava çalışırken çok kere olumsuz düşüncelerle peşin bir yenilgiyi yaşarım.
 29. Sınav sonuçlarını almadan önce kendimi çok endişeli ve huzursuz hissederim.
 30. Başlarken bir sınav veya teste ihtiyaç duyulmayan bir işe girebilmeyi çok isterim.
 31. Bir sınavda başarılı olamazsam, zaman zaman zannettiğim kadar akıllı olmadığımı düşünürüm.
 32. Eğer kırık not alırsam, annem ve babam müthiş hayal kırıklığına uğrar.
 33. Sınavlarla ilgili endişelerim çoğunlukla tam olarak hazırlanmamı engeller ve bu durum beni daha çok endişelendirir.
 34. Sınav sırasında, bacağını salladığımı, parmaklarımı sıraya vurduğumu fark ediyorum.
 35. Bir sınavdan sonra çoğunlukla yapmış olduğumdan daha iyi yapabileceğimi düşünürüm.
 36. Bir sınav sırasında duygularım dikkatimin dağılmasına sebep olur.
 37. Bir sınava ne kadar çok çalışırsam, o kadar çok karıştırıyorum.
 38. Başarısız olursam, kendimle ilgili görüşlerim değişir.
 39. Bir sınav sırasında bedenimin belirli yerlerindeki kaslar kasılır.
 40. Bir sınavdan önce ne kendime tam olarak güvenebilirim, ne de zihinsel olarak gevşeyebilirim.
 41. Başarısız olursam arkadaşlarımın gözünde değerimin düşeceğini biliyorum
 42. Önemli problemlerimden biri, bir sınava tam olarak hazırlanıp hazırlanmadığımı bilememektir.
 43. Gerçekten önemli bir sınava girerken çoğunlukla bedensel olarak panik halinde olurum.
 44. Testi değerlendirenlerin, bazı öğrencilerin sınavda çok heyecanlandıklarını bilmelerini ve bu testi değerlendirirken hesaba katmalarını isterdim.
 45. Sınıf geçmek için sınava girmektense, ödev hazırlamayı tercih ederim.
 46. Kendi notumu söylemeden önce arkadaşlarımın kaç aldığını bilmek isterim.
 47. Kırık not aldığım zaman, tanıdığım bazı insanların benimle alay edeceğini biliyorum ve bu beni rahatsız ediyor.
 48. Eğer sınavlara yalnız başıma girersem ve zamanla sınırlanmamış olsam çok daha başarılı olacağımı düşünüyorum.
 49. Sınavdaki sonuçların hayat başarım ve güvenliğimle doğrudan ilgili olduğunu düşünürüm.
 50. Sınavlar sırasında bazen gerçekten bildiklerimi unutacak kadar heyecanlanıyorum.

CEVAP ANAHTARI

 

 1. Başkalarının sizi nasıl gördüğü ile ilgili endişeler: 3,14,17,25,32,41,46,47
 2. Kendinizi nasıl gördüğünüzle ilgili endişeler: 2,9,16,24,31,38,40
 3. Gelecekle ilgili endişeler: 1,8,15,23,30,49
 4. Yeterince hazırlanmamakla ilgili endişeler: 6,11,18,26,33,42
 5. Bedensel tepkiler: 5,12,19,27,34,39,43
 6. Zihinsel tepkiler: 4,13,20,21,28,35,36,37,48,50
 7. Genel sınav kaygısı: 7,10,22,29,44,45

YORUM ANAHTARI

 

I   .  BAŞKALARININ GÖRÜŞÜ

8-4      Başkalarının sizi nasıl gördüğü sizin için büyük önem taşıyor. Çevrenizdeki insanların değerlendirmeleri bir sınav durumunda zihinsel faaliyetlerinizi olumsuz etkiliyor ve sınav başarınızı tehlikeye atıyor.

3-0      Başkalarının sizinle ilgili görüşleri sizin için fazla önem taşımıyor. Bu sebeple sınavlara hazırlanırken çevrenizdeki insanların sizinle ilgili ne düşündükleri üzerinde kafa yorup zaman ve enerji kaybetmiyorsunuz.

 

II  .  KENDİ GÖRÜŞÜNÜZ

7-4      Sınavlardaki başarınızla kendinize olan saygınızı eşdeğer görüyorsunuz. Sınavlarda ölçülerin kişilik değeriniz olmayıp bilgi düzeyiniz olduğunu kabullenmeniz gerekir. Düşünce biçiminiz problemleri çözmek konusunda size yardımcı olmadığı gibi, endişelerinizi arttırıp elinizi kolunuzu bağlıyor.

3-0      Sınavlardaki başarınızla kendi kişiliğinize verdiğiniz değeri birbirinden oldukça iyi ayırabildiğiniz anlaşılmaktadır. Bu tutumunuz problemleri daha etkili biçimde çözmenize imkân vermekte okul başarınızı olumlu yönde etkilemektedir.

 

III .  GELECEKLE İLGİLİ ENDİŞELER

6-3         Sınavlardaki   başarınızı   gelecekteki   mutluluğunuz  ve  başarınızın  tek  ölçüsü olarak görüyorsunuz. Bu yaklaşım biçiminin sonucu olarak sınavların güvenliğiniz ve amaçlarınıza ulaşmanız konusunda engel olduğunu düşünüyorsunuz. Bu düşünceler bilginizi yeterince ortaya koymanızı güçleştiriyor ve başarınızı tehdit ediyor.

2-0    Gelecekteki mutluluğunuzun, başarınızın ve  güvenliğinizin tek belirleyicisinin  sınavlardaki başarınız  olmadığının farkındasınız. Bu sebeple sınavlara geçilmesi gereken aşamalar olarak bakınız, bilginizi yeterince ortaya koymanıza imkân veriyor.

 

IV  .  HAZIRLANMAKLA İLGİLİ ENDİŞELER

6-3     Sınavları   konusundaki  değeriniz ve gelecekteki güvenliğinizin bir ölçüsü olarak  gördüğünüz için  herhangi  bir sınava hazırlık dönemi sizin için bir kriz dönemi oluyor. Sınavda başarılı olmanızı sağlayacak olan hazırlanma tekniklerinizi öğrenirseniz kendinize güveniniz artacak, endişelerinizi kontrol etmek için önemli bir adım atmış olursunuz.

2-0     Bir sınava verdiğiniz önem, o sınavın kendi değerinden büyük olmadığı için, sınavlara büyük bir gerginlik hissetmeden hazırlanıyorsunuz. Sınavda başarılı olabilmek için, sınava hazırlanmanın sistemini bilmeniz, gereksiz gerginlikleri yaşamamanıza ve sınava huzurlu bir şekilde çalışarak başarınızın yükselmesine olanak sağlıyor.

 

    V   .  BEDENSEL TEPKİLER

7-4      Bir  sınava  hazırlanırken iştahsızlık, uykusuzluk, gerginlik gibi bir çok bedensel  rahatsızlıkla mücadele  etmek zorunda kaldığınız anlaşılmaktadır. Bu rahatsızlıklar sınavla ilgili hazırlığınızı güçleştirmekte ve başarınızı olumsuz yönde etkilemektedir.  Bedensel tepkilerinizi kontrol etmeyi başarmanız zihinsel olarak hem hazırlığınızı, hem de sınavda bildiklerinizi ortaya koymanızı kolaylaştıracaktır.

3-0     Sınava hazırlık sırasında  heyecanınızı  kontrol  edebildiğiniz ve bedensel olarak çalışmanızı zorlaştıracak bir  rahatsızlık hissetmediğiniz anlaşılmaktadır.

 

VI  .  ZİHİNSEL TEPKİLER

10-4   Sınava hazırlanırken veya sınav arasında  çevrenizde olan bitenden  fazlasıyla etkilenmeniz ve dikkatinizi  toplamanızda güçlük çekmeniz yüksek sınav  kaygısının işaretidir. Bu durum düşünce akışını yavaşlatır ve başarıyı engeller. Zihinsel ve bedensel rahatsızlığınız birbirini körükler ve sınava hazırlığınızı zorlaştırır. Sınavlarda başarılı olabilmek için zihinsel tepkilerinizi kontrol altına almayı öğrenmeniz gerekmektedir.

3-0     Zihinsel açıdan sınava  hazırlanırken veya sınav  sırasında önemli bir rahatsızlık yaşamadığınız görülmektedir. Heyecanınızı kontrol etmeniz zihinsel ve duygusal olarak hazırlığınızı kolaylaştırmakta ve başarınızı arttırmaktadır.

 

VII .  GENEL SINAV KAYGISI

6-3      Sınavlarda kendinize  güvenemediğiniz, sınavları varlığınız ve geleceğiniz için bir tehdit  olarak gördüğünüz  anlaşılmaktadır. Sınavlara sahip oldukları önemin çok üzerinde değer vermekte ve belki de bu sebeple çok fazla heyecanlanmaktasınız. Sınav kaygınızı azaltacak teknikleri öğrenmeniz, hem eğitim başarınızı yükseltecek hem hayattan aldığınız zevki arttıracak, hem de sizi daha etkili bir insan yapacaktır.

2-0      Sınavları geçilmesi gereken zorunlu engeller olarak görüp hazırlandığınız görülmektedir. Eğitim hayatındaki sınavların hayatın bir parçası olduğunun farkındasınız ve bu tavrınız sınavlara hazırlığınızı kolaylaştırarak eğitim başarınızı olumlu yönde etkilemektedir.


Sınav Kaygısı Ölçeği’ni Web Sitemiz Üzerinden Uygulamak İçin Tıklayınız..

 

Sınav kaygısı nedir? ve neler yapmalıyız!

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir