Rehberlik Rehberlik Testleri

Rathus Atılganlık Envanteri

Rathus Atılganlık Ölçeği’ni Web Sitemiz Üzerinden Uygulamak İçin Tıklayınız..

Rathus Atılganlık Ölçeği , bir kişinin atılganlık seviyesini ölçmek için tasarlanmıştır. Aynı zamanda özgüven eğitimindeki davranış değişimini ölçmek için de bir araçtır. Rathus Atılganlık Ölçeği, yorum için bir puan ve yüzde oranı sağlar.

Rathus Atılganlık Ölçeği, 1973 yılında Spencer Rathus tarafından geliştirilmiştir. O dönemde var olan atılganlık ölçütleri eski kabul edildi.

Ölçek toplamda 30 maddeden oluşmakta ve çok karakteristik olandan karakteristik olmayanlara puan alan maddeler içermektedir.

Örnek öğeler:

 • Çoğu insan benden daha agresif ve iddialı görünüyor.
 • Bir restoranda servis edilen yemekler tatminkarlığıma gelmediğinde garson veya garsona şikayet ediyorum.
 • Yaralandığımı hissetmeme rağmen, diğer insanların duygularını incitmemek için dikkatli oluyorum.
 • Bir şey yapmam istendiğinde, nedenini bilmekte ısrar ediyorum.

Tersine çevrilmiş kalemlerin işaretlerini değiştirdikten sonra her maddeye sayısal yanıtlar eklenerek toplam puan elde edilir.

 

Bu envanter farklı kültürlere uygulanması, kısa oluşu, değerlendirmesinin kolay oluşu gibi avantajlar taşımaktadır. Voltan (1980) tarafından Türkçe’ye uyarlandı.

Psikometrik özellikleri

Rathus Atılganlık Ölçeği 30 maddeden oluşmaktadır. Olumlu ve olumsuz ifadeler bulunmaktadır. Bunların puanlanması da farklıdır. Olumlu ifadelerin toplamı ile olumsuz ifadelerin toplamlarını, toplayacağız. Çekingenliğe doğru uzanan uç 30 puan, atılganlığa uzanan uç puan ise 180 dir.

Güvenirliği: Test tekrar yöntemi ile 78, testin iki yarıya bölünmesi yöntemi ile de 77, bulunmuştur. Voltan ise Türkçe’ye çevirisinde ise test tekrarı yöntemi ile 92, testin yarıya bölünmesi yöntemi ile de 63 ve 77 güvenirliğini bulmuştur.


RATHUS ATILGANLIK ENVANTERİ UYGULAMA

ÖRNEK : İnsanlarla kavga etmekten hoşlanırım.

Eğer bu madde size çok iyi uyuyor, sizi çok iyi anlatıyorsa ÇOK İYİ UYUYOR; oldukça iyi anlatıyor, uyuyorsa OLDUKÇA UYUYOR; biraz uyuyor, size biraz anlatıyorsa BİRAZ UYUYOR; cevabını işaretleyiniz. Eğer madde size pek uymuyor, pek anlatamıyorsa PEK UYMUYOR; oldukça uymuyor, oldukça anlatmıyorsa FAZLA UYMUYOR; size hiç uymuyorsa, sizi hiç anlatamıyorsa HİÇ UYMUYOR cevabını işaretleyiniz.

 

 1. Bence insanların çoğu benden daha atılgan ve saldırgandır.
 2. Sıkılganlığım yüzünden karşıt cinse herhangi bir önerimde bulunamıyor ya da onların önerilerini kabul edemiyorum.
 3. Bir lokantada isteğime göre hazırlanmamış bir yemek gelince garsona şikayette bulunurum.
 4. Başkalarının beni kırdıklarını fark ettiğim halde onları incitmemeğe dikkat ederim.
 5. İstemediğim bir malı almam için ısrar edilirse “hayır” demekte zorluk çekerim.
 6. Benden bir şey yapmam istendiğinde nedenini öğrenmekte ısrar ederim.
 7. İnsanı geliştirici ve sert tartışmalara katılmak istediğim zamanlar olur.
 8. Senin durumundaki herkes gibi ben de yükselmek için çabalarım.
 9. Doğrusunu isterseniz insanlar beni kullanır.
 10. Yeni tanıştığım insanlarla ya da yabancılarla rahatlıkla konuşurum.
 11. Karşıt cinsten çekici birine ne söyleyeceğimi çoğu kez bilmem.
 12. Resmi telefon konuşmaları yapmaktan çekinirim.
 13. Bir işe mektup yazarak başvurmayı yüz yüze görüşmeğe tercih ederim.
 14. Satın aldığım şeyleri geri vermekten sıkılırım.
 15. Beni rahatsız eden saygıdeğer bir yakınıma, rahatsızlığımı ifade etmek yerine duygularımı ondan saklamayı yeğlerim.
 16. Aptalca görünürüm korkusuyla soru sormaktan kaçarım.
 17. Bir tartışma sırasında kızdığım, hırslandığım belli olacak diye korkarım.
 18. Tanınmış ve saygı duyulan bir kimsenin yanlış bir şey söylediğini duyduğumda, dinleyenlere kendi görüşümü de duyurmaya çalışırım.
 19. Satış elemanı ile fiyatlar üzerinde pazarlık yapmaktan kaçınırım.
 20. Önemli ve değerli bir iş yaptığımda başkalarının bunu öğrenmesinde sakınca görmem.
 21. Duygularımı ifade ederken açık ve samimiyimdir.
 22. Biri benim hakkımda yanlış ve kötü şeyler söylerse, hemen o kişiyle konuşurum.
 23. Çoğunlukla hayır demekte güçlük çekerim.
 24. Duygularımı anında açığa çıkarmaktansa biriktirmeyi yeğlerim.
 25. Kötü bir hizmetten şikayetçi olurum.
 26. Övüldüğümde bazen ne diyeceğimi bilemem.
 27. Tiyatro, konferans gibi topluluklarda iki kişi yüksek sesle konuşursa, onlara susmalarını ya da konuşmalarına başka yerde devam etmelerini söylerim.
 28. Kuyrukta öne geçen birine yaptığının yanlış olduğunu söylerim.
 29. Fikrimi ifade etmekte zorluk çekerim.
 30. Hiçbir şey söyleyemediğimiz zamanlar olur.

 


 

RATHUS ATILGANLIK ENVANTERİ DEĞERLENDİRME

 

Olumlu ifadeler: 3, 6, 7, 8, 10, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29  (13 madde) bulunmaktadır. Bu sorularda verilecek puanlarda şöyledir.

Çok iyi uyuyor   :       6 puan             Pek uymuyor   :          3 Puan

Oldukça uyuyor :        5 puan             Fazla uymuyor :         2 Puan

Biraz uyuyor      :        4 Puan             Hiç uymuyor    :         1 Puan

Olumsuz ifadeler: 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30  (17 madde) bulunmaktadır. Bu sorulara verilecek puanlar şöyledir.

Çok iyi uyuyor   :       1 puan             Pek uymuyor   :          4 Puan

Oldukça uyuyor :        2 puan             Fazla uymuyor :         5 Puan

Biraz uyuyor      :        3 Puan             Hiç uymuyor    :         6 Puan       verilecek.

 

        Çekingenlik    30………………………………105……………………………….180     Atılganlık

 

30……80   Çekingenlik

80…..130   Orta

130…180   Atılganlık

 

Rathus Atılganlık Ölçeği’ni Web Sitemiz Üzerinden Uygulamak İçin Tıklayınız..

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir