öğrenme stili testi
Öğrenme Stilleri Testi Rehberlik Rehberlik Testleri

Öğrenme Stilleri Testi

Öğrenme Stilleri Testini Web Sitemiz Üzerinden Uygulamak İçin Tıklayınız..


Bir çocuğun kişiliğini ve stilini geliştirmesi gibi, öğrenme stilini de geliştirir. Öğrenme stili, çocuğun en iyi bilgiyi edindiği araçları ifade eder. Üç ana farklı öğrenme stili vardır, yani üç tür öğrenci:

Görsel Öğrenenler: Bilgi görsel olarak onlara sunulduğunda en iyi anlayan ve öğrenen öğrenciler. Bilgi görmek, bu öğrencilerin öğretilen kavramları görselleştirmelerine yardımcı olur.

İşitsel Öğrenenler: İşitsel bir şekilde kendilerine bilgi sunulduğunda en iyi anlayan ve öğrenen öğrenciler. Bilgiyi duymak, bu öğrencilerin öğretilen kavramları içselleştirmelerine yardımcı olur.

Kinestetik Öğrenenler: Bilgi onlara kinestetik olarak sunulduğunda en iyi anlayan ve öğrenen öğrenciler. Ellerini veya vücutlarını kullanmak, bu öğrencilerin öğretilen kavramları deneyimlemelerine yardımcı olur.

Çocuklar gün boyunca bu üç kanaldan bilgi alırlar ve çocuklar büyüdükçe ve geliştikçe, bir kanal kolayca diğerlerinden daha iyi bir şekilde edinmeyi kolaylaştıracaktır. Öğrenciler stillerin bir karışımına sahip olabilir ve yukarıda belirtilen tüm yollarla öğrenebilirler, ancak her çocuğun sınıfta yeni materyaller almaya baskın olan bir stili olacaktır.

Öğrenme Stilleri Nasıl Gelişir?

Erken çocukluk gelişiminde çoğu çocuk etrafındaki dünya hakkında çok somut bir şekilde bilgi edinir. Yeni yürümeye başlayan çocuklar çevrelerindeki dünyayı deneyimlemeliler ve bu nedenle öğrenmenin en iyi yolu dokunuştan geçer.

Beş yaşın altındaki çocukların çoğu kinestetik öğrenicisidir. Oyunlarını dünyalarını keşfederler. Bu nedenle küçük çocuklar her şeye dokunuyorlar ve sık sık her şeyi ağızlarına koyarak test ediyorlar. Okul öncesi ve anaokullarında bile, çocuklar ellerini su masaları içinde saklı nesneler bulunan pirinç kutuları ve oyun hamuru gibi dokunsal uyarıcı malzemeler üzerinde tutmak için sabırsızlanıyorlar. Gelişimin bu aşamasında çocuklar genellikle çok dokunsal oldukları için gelecekteki öğrenme stillerinin ne olacağını belirlemek zordur.

Öğrenciler birinci ve ikinci sınıfa geçerken, daha yapılandırılmış öğrenme, öğrencinin kendi öğrenme stilini geliştirmeye başlamasını gerektirir. Çocuk bilinçli bir şekilde tarzı geliştirmese de, beyin öğrenme stilleri aracılığıyla işlemeye, analiz etmeye ve akıl yürütmeye başlar. Bazı öğrenciler öğrenmek için uygulamalı materyalleri tercih etmeye devam ederken, diğerleri tahtadaki çizimleri tercih etmeye başlayacak veya öğretmenin bir kavram hakkında sözlü bir açıklama yapmasını isteyecektir.

Örneğin, bir sınıf cümle yapısını öğreniyorsa, kinestetik öğrenciler cümleyi flashcardlarla oluşturmak isterken görsel öğrenciler tahtada farklı renklerle bir örnek isteyeceklerdir. İşitsel öğrenciler ise öğretmene cümleyi sözlü olarak dinler ve bilgiyi bu şekilde saklar.

İkinci sınıfın sonunda ve üçüncü sınıfa gelindiğinde, öğrenme stilleri çok daha incedir ve öğrenciler en iyi nasıl öğrendiklerini tanımaya başlayabilirler. Renkleri çalışmak için görsel uyarıcılar olarak kullanmaya başlayabilirler. Bilimin nasıl çalıştığını anlamalarına yardımcı olacak bir model oluşturmayı tercih edebilirler. Bazı öğrenciler, bir örnek tahtada olsa bile, öğretmeni bir açıklama tekrarlamasını isteyebilir ve dinleyebilir.

Durum ne olursa olsun, öğrencilerin yalnızca baskın bir alana sahip olmalarının başka yollarla öğrenemeyecekleri anlamına gelmediğini hatırlamak önemlidir. Çoğu zaman öğrenciler bir öğrenme stilleri karışımına sahip olurlar. Bu stil karışımını anlamak, sınıfta öğrenmeyi kolaylaştıracak ve ebeveynlerin çocuklarının nasıl çalışacağına dair daha iyi bir fikir edinmelerine yardımcı olacaktır.

 

Çocuğumun Öğrenme Stilini Nasıl Belirleyebilirim?


Piyasada bazı resmi öğrenme stili testleri vardır, ancak dürüst olmak gerekirse, çocuğunuzun öğrenme stilini bulmak için bir servet ödemek gerekmez. Bunun ne olduğu hakkında zaten bir fikriniz olabilir, ancak çocuğunuzun en iyi bilgiyi edinmesine yardımcı olmak ve ayrıca eksik olabilecek öğrenme stillerini geliştirmesine yardımcı olmak için önemlidir.

Ayrıca öğretmenlerin ve ebeveynlerin çocuklarına yetişkinlerin en iyisini öğrendiği şekilde öğrettiklerini anlamak da önemlidir. Öğretmenler için biraz daha zordur çünkü sınıflarında çok çeşitli öğrenme stilleri ve karışımları olacaktır. Görsel, işitsel ve kinestetik öğrenicileri harekete geçiren bir aktivitenin yer aldığından emin olmak kavram kavrama için çok önemli olacaktır. Her stile odaklanan öğrenme istasyonlarına sahip olmak da çok yardımcı olabilir.


Öğrenme Stilleri Testi

Test Maddeleri

AÇIKLAMA: Kendinizi en iyi anlattığını düşündüğünüz aktivitelerden size uygun olanların yanına işaret koyunuz. Bu testte doğru ya da yanlış cevap yoktur. En fazla işaretlediğiniz bölüm sizin baskın öğrenme yönteminizi belirler

1 – Biri bana ders verir gibi bir şeyler anlatırsa başka dünyalara dalarım
2 – Kendi kendime konuşurum
3 – Boş bir kâğıda sütunlar çizmem istendiğinde kâğıdı katlarım
4 – Temiz ve düzenli bir sıraya sahip olmak isterim
5 – Bütün yanlışlarımı öğretmenin anlatarak düzeltmesini isterim
6 – Ellerimi kullanabileceğim bir şeyler yapmaktan hoşlanırım
7 – Sözel yönergeleri kullanamam, haritaya gereksinim duyarım
8 – Okurken parmağımla takip ederim
9 – Sandalyede otururken sallanırım ya da bacağımı sallarım
10 – Duyduğum ama görmediğim yönergelere dikkat etmekte zorlanırım
11 – Sınıfta arkadaşlarımla tartışarak ve sohbet ederek öğrenmeyi severim
12 – Defterimin içini genellikle resimlerle, şekillerle süslerim, karalama yaparım
13 – Resimli bulmaca çözmeyi severim
14 – Okurken kâğıda çok yaklaşırım
15 – Kalemimi elimde döndürürüm, masada tempo tutarım
16 – Sessiz okumayı severim
17 – Gözlerimi ellerime dayarım
18 – Öğretmenlerim asla çalışmadığımı düşünürler
19 – Sözcükleri hatasız yazarım
20 – Daha iyi öğrenmek için müzik ve ritmi severim
21 – Öğretmenlerim sınıfta çok fazla hareket ettiğimi düşünürler
22 – Gördüklerimi iyi hatırlarım
23 – Sınıfta çok fazla konuşurum
24 – Genellikle hiperaktif olduğum söylenir
25 – Olaylar ve/ya konular şematize edilirse daha iyi anlarım
26 – Boş zamanlarımda arkadaşlarımla konuşmayı ve şaka yapmayı severim
27 – Çalışırken sık sık ara verir, başka şeyler yaparım
28 – Konuşmacının ağzını izlerim
29 – Genellikle grafikler, sembol ve simgeler benim öğrenmemi kolaylaştırmaz
30 – Arkadaşlarıma el şakası yapmaya bayılırım
31 – Resimli roman okumayı severim
32 – Yüksek sesle okumayı severim
33 – Kapının üst çerçevesine asılarak odaya atlamak isterim
34 – Şarkı sözlerini hatırlamakta zorlanırım
35 – Yazılı karikatürleri tercih ederim
36 – Aktif olarak katıldığım etkinlikleri severim
37 – Okunmakta olan bir metnin kopyasını takip etmezsem anlamakta zorlanırım
38 – Hikâye, şiir ve/ya kitap kasetleri dinlemeyi severim
39 – Bir şeyi görmek ya da duymak yetmez, dokunmak isterim
40 – Sözel tariflerin tekrarlanmasını isterim
41 – Anlatmayı yazmaya tercih ederim
42 – Her şeye dokunmak isterim
43 – Kendi kendime düşünüp, çalışarak öğrenmeyi severim
44 – Görsel ve sözcük hatırlama hafızam iyi değildir.
45 – Objeleri biriktirmeyi severim
46 – Derslerde not tutmayı tercih ederim
47 – Kendi kendime çalışmaktansa öğretmeni dinleyerek öğrenmeyi tercih ederim
48 – Sınıfta tahta silmeyi, pencere ya da kapı açıp kapatmayı hep ben yapmak isterim
49 – Boş zamanlarımda okumayı severim
50 – Bir konu bana okunursa kendi okuduğumdan daha iyi anlarım
51 – Kürdanları, kibritleri küçük küçük parçalara ayırırım
52 – Başkalarının ne yaptığını gözlerim
53 – Kopyalanacak bir şey olmadan kolay çizemem
54 – Aletleri açar, içini söker, sonra yine bir araya getirmeye çalışırım
55 – Radyo ve televizyonu yüksek sesle dinlerim
56 – Haritalardan çok sözel tarifleri ve yönergeleri tercih ederim
57 – Genellikle ellerimi kullanarak ve hızlı konuşurum
58 – Telefonda konuşmayı sevmem, yüz yüze konuşmayı tercih ederim
59 – Sessizliğe dayanamam ya ben ya da diğerlerinin konuşmasını isterim
60 – Başkalarının sözünü sık sık keserim

 

İnsanlar genellikle üç yoldan bilgi edinirler.

  • GÖRSEL: görerek ve okuyarak öğrenmeyi tercih ederler. Kendi kendine okuyarak öğrenirler. Renkli şeyleri, grafik ve haritaları tercih ederler.
  • İŞİTSEL: işiterek, dinleyerek ve tartışarak öğrenmeyi tercih ederler.
  • KINESTETİK: bazılarının aklında hareket enerjisi daha iyi kalır. Bunlar öğrenecekleri şeylerle fiziksel temas kurarak, yaparak öğrenirler; tacdil, kişinin el ile duyumsamasına dayanır. Kinestetik gezme, pandomim, vs.yi kapsar.

1.GÖRSEL ÖĞRENİCİLER (GÖRDÜĞÜNE İNANANLAR)

Doğal olduğu yerlerİyi giyinir, ayrıntıları ve renkleri hatırlar, okumayı, yazmayı sever, insanların yüzünü hatırlar ama isimlerini unutur. Yazılarda görülen isimleri hatırlar, zihinsel (görsel) imgeler yaratır.
Problem çözme yollarıTalimatları okur, problemleri listeler, düşünceleri düzenlerken grafiksel malzemeler kullanır. Akış kartları kullanır, kâğıt üzerinde grafiksel çalışmaları görür ve akılda canlandırır.
Değerlendirme ve test etme ihtiyacıGörsel-yazılı testler, araştırma raporları, yazılı raporlar, grafiksel gösterimlerden yararlanır. Yazılı sınavlarda başarılıdır.
En iyi öğrenme yollarıNot alarak, liste yaparak, öğrenilecek bilgileri okuyarak, bir gösteriyi izleyerek öğrenir. Kitaplardan video filmlerinden ve basılı materyallerden yararlanır.
Okuma / çalışma özellikleriEğlenmek veya dinlenmek için okur, uzun süre çalışamaz, çalışma sırasında sessiz ortam ister, hızlı okur, kelimelerin sesinden ziyade yazılı şeklini hatırlama.
Okuldaki güçlükleriNe yapılacağını görmeden hareket etmekte zorlanır. Gürültülü ve hareketli çevrede çalışamaz. Ses akort edemez. Görsel resim ve malzeme olmadan öğretmeni dinleyemez, öğretmenin hoş olmayan görüntüsü ile ilgilenir. Sıkıcı ve düzensiz bir sınıfta çalışmak istemez, konsantrasyonu bozan florasan ışığı altında çalışmaktan verim alamaz.
Genel değerlendirmeÖzel yaşamlarında genellikle düzenli olurlar. Karışıklık ve dağınıklıktan rahatsız olurlar. Dağınık bir masada çalışamazlar. Önce masayı kendine göre düzenlerler, daha sonra çalışmaya başlarlar. Kalem, silgi, kalemtıraş gibi araçlar için masada kendilerine göre yer belirlerler ve araç gereçlerini hep bu yerlerde tutarlar. Çantaları dolapları her zaman düzenlidir.

Yazmayı sevmeseler bile defterlerini düzenli ve itinalı kullanırlar. Düz anlatım dediğimiz- okullarda dersi öğretmenin veya öğrencinin anlatması- yönteminden yeterince yararlanamazlar. Tam olarak anlaşılması için dersin görsel malzemelerle mutlaka desteklenmesi gerekir. Harita, poster, şema, grafik gibi görsel araçlardan kolay etkilenirler ve bu araçlardan öğrendiklerini kolay hatırlarlar. Öğrendikleri konuları gözlerinin önüne getirerek hatırlamaya çalışırlar.

 

2.İŞİTSEL ÖĞRENCİLER (KONUŞAN DİNLEYEN ÖĞRENCİLER)

Doğal olduğu yerlerDoğaçlama (spontane ) konuşur, ayaküstü düşünür, karşılaştığı insanların yüzlerini unutur ama adlarını hatırlar, kelimelerle ve dille çalışır, hafif sesli ortamlardan hoşlanır.
Problem çözme yollarıTartışmalardan hoşlanır, seçenekler hakkında konuşur, bir durumda ne yapılacağını o durumu yaşayanlara sorar, hedefi sözle ifade eder, sözlü tekrarlar yapar.
Değerlendirme ve test etme ihtiyacıYazılılardan ziyade sözlülerde başarılı olur, projelerini sözlü olarak sunar, ne öğrendiğinin birileri tarafından sorulmasını ister, şiir okumaktan, şarkı söylemekten hoşlanır.
En iyi öğrenme yollarıYüksek sesle anlatım, bir öğretmeni dinleme küçük ve büyük grup tartışması yapma, çalışma yerinde fon olarak sessiz müzik dinleme ile daha iyi öğrenir.
Okuma / çalışma özellikleriDiyalog ve oyunları okuma, karşılaştırma için içten ve dıştan seslendirme, okurken ne okuduğu hakkında kendi kendilerine ve başkalarına konuşma ve yeni kelimeleri seslendirmede başarılıdır.
Okuldaki güçlükleriGörsel öğrencilerden daha yavaş okur, uzun süre sessiz okuyamaz, okuduğu parçada resimleri umursamaz, okunması ve yazılması gereken zamana bağlı testlerde ayrıntıları görmede, sessizleştirilmiş ortamda yaşamada ve uzun süre sessiz kalmakta sıkıntı yaşar.
Genel değerlendirmeKüçük yaşlarda kendi kendilerine konuşurlar. Ses ve müziğe duyarlıdır. Sohbet etmeyi, birileri ile çalışmayı severler. Genellikle ahenkli ve güzel konuşurlar. Yabancı dil öğreniminde (konuşma ve dinleme becerilerinde) başarılıdır.

İlkokul 1. ve 2. sınıflarında kendi kendilerine konuşmaları nedeni ile öğretmeni dinleyemezler, bu özellikleri nedeniyle işittiklerini daha iyi anlamalarına rağmen bu şanslarını kaybederler. Göz ile okuma esnasında hiçi bir şey anlamayabilirler o nedenle en azından kendi kulağının duyabileceği bir ses ile okumalarını izin verilmelidir. İşittiklerini daha iyi anlarlar. Daha çok konuşarak, tartışarak öğrenirler. Bilgi alırken dinlemeyi okumaya tercih ederler. Olay ve kavramları birinin anlatması ile daha iyi anlarlar. Grup ve ikili çalışmalarda konuşma ve dinleme olanakları olduğu için iyi öğrenirler. Hatırlamak istediklerini birisi kendilerine anlatıyor ya da söylüyormuş gibi işiterek hatırlarlar. Kaydedilmiş bilgileri daha iyi hatırlarlar.

 

 

3.KİNESTETİK ÖĞRENCİLER (HAREKET HALİNDE OLANLAR)

Doğal olduğu yerlerÇeşitli spor ve danslarla uğraşmayı sever, yarışmalardan ve maceradan hoşlanır, zorluklara meydan okur. Koşma, sıçrama, atlama, yuvarlanma ve büyük motor kasları kullanmayı gerektiren eylemlerden hoşlanır.
Problem çözme yollarıHarekete geçer, daha sonra da sonuçlara bakarak plan yapar, problemleri güç kullanarak (fiziksel olarak) çözmeye çalışır. Önemli ölçüde bedensel çaba gerektiren çözümler arar. Problemleri bireysel olarak veya çok küçük gruplarla çalışarak çözmeyi tercih eder, deneme-yanılma ve keşfetme yoluyla öğrenir.
Değerlendirme ve test etme ihtiyacıPerformansa dayalı ve proje yönelimli değerlendirmelerde başarılı olur. Öğrencinin öğrendiği şeyi sergileme veya gösterme eğilimi vardır. Bir şeyi anlatmaktan ziyade nasıl yapılacağını göstermeyi tercih eder.
En iyi öğrenme yollarıCanlandırma, taklit yaparak, gezerek ve performansa dayalı öğrenmeyle daha iyi öğrenir. Küçük tartışma grupları ile öğrenir.
Okuma / çalışma özellikleriEğlenmekten ziyade anlamak için okur, bir şeyin nasıl yapılacağını öğrenmek için okur. Kitapları, öğrendiği şeyleri, oyunları pratiğe döker. Kısa kitapları okumayı sever. Kısa dönemli çalışmalardan hoşlanır, parça parça çalışmaktan hoşlanır, yere uzanarak çalışmaktan hoşlanır.
Okuldaki güçlükleriOkunaklı el yazısına sahip değildir. Dışa dönük rahattır. Uzun süre oturamaz, 40 dk. Den daha fazla dikkatini toplayamaz. Kelimeleri doğru okuma ve kullanmada sıkıntı yaşar, duyulan görülen ve yapılan şeyleri hatırlamakta zorlanır. Fiziksel bir hareket olmaksın duygularını açıklayamaz, uzun süre herhangi bir eylemi devam ettiremez.
Genel değerlendirmeOldukça hareketli olurlar. Sınıfta yerlerinde duramazlar. Sürekli hareket halindedirler. Tahtayı silmek, pencereyi açmak, tebeşir getirmek, kapıyı örtmek hep onların görevi olsun isterler. Uzun müddet oturmaya zorlanırlarsa derste ne olup bittiğini anlamaz hale gelebilirler. Bu hareketlilik uygun işlere yönlendirilmezse genelde sınıfta problem çıkarırlar. Genellikle istenmeyen öğrenci haline gelirler. Tahta-tebeşir-anlatım ders işleme sisteminden en az yararlanırlar, bu nedenlerden dolayı da yaramaz, tembel, ya da zeki olmadıkları ileri sürülebilir.

Dersin anlatılması veya görsel malzemelerle zenginleştirilmesi bu tür öğrencilere beklenildiği ölçülerde katkı sağlamaz. O nedenle sınıflarımızda ideal ders araçları olarak kabul edilen, şema, harita, fotoğraf gibi görsel araçlar görsel öğrencilere göre Kinestetik öğrenciler için daha az değer taşır. Anlatımdan da yararlanamazlar. Öğrenebilmeleri için mutlaka elini kullanabilecekleri, yaparak yaşayarak öğrenme dediğimiz yöntemlerin kullanılması gerekir. Sınıf yerine okul bahçesi veya laboratuarda dokunarak, ellerini kullanarak, olayların içinde yaşayarak en iyi öğrenirler. Çalışırken sık sık ara vermeye gereksinim duyabilir. Sözcükleri yada sözel bilgileri öğrenirken onları kuma yazması, yada kilden yaratması gibi öğrenirken ellerini kullanabilmesi, ders çalışırken hareket edebilmesi öğrenmesini kolaylaştırabilir. Örneğin küçük çocuklar çarpım tablosunu öğrenirken ip atlayabilirler.

 

Öğrenme stilleri ile zekâ arasında bir bağlantı tespit edilmemiştir. Her insanın bu stillerden yalnız birine sahip olması gerekmez, ikisini hatta üçünü de taşıyabiliriz. Bazı kişilerde iki stil ağırlıklı olarak vardır. Bazı kişiler bu üç özellikten birini diğer ikisine göre bu durumda klasik kâğıt kalem okul sisteminde bu kişiler zorlanırlar.

Özellikle ağır dokunsal/Kinestetik ve ya ağırlıklı işitsel olan ve diğer stillerin özelliklerini göstermeyen öğrenciler bu gruba girmektedirler. Dokunsal/Kinestetik ağırlıklı öğrenciler mutlaka dersi ellerini kullanarak yapmak isterler, oysaki öğrenci sınıfta oturmak, öğretmende aktif olmak zorundadır.

Bu öğrenciler arkadaşlarını rahatsız eder ve sınıfın düzenini bozarlar. İşitsel ağırlıklı öğrencileri gözle okumaları sıkıntıya düşürebilir, çünkü sesin işitilmesi öğrenmelerini kolaylaştırır, hatta bazı durumlarda öğrenmeleri için şarttır. O nedenle ilkokulda öğrencileri alıştırmaya çalıştığımız gözle okuma işitseller için bir sorun olabilir. Bu konuda işitsel öğrencilere yardımcı olunmalıdır.

Her üç stildeki öğrencilerin de dersten yararlanabilmesi için sınıfta öğrencilerin aktif, öğretmenlerinde rehber olması gerekir. Bunun yapılabilmesi için dersin senaryo benzeri bir etkinlik ile işlenmesi önerilir. Senaryo sözcüğü ile drama veya tiyatro kastedilmekte, yaşamın benzerinin öğrenme ortamına taşınması vurgulanmaktadır.

Öğrenme stilleri bireyin doğuştan sahip olduğu ve onun başarısını etkileyen karakteristik özelliğidir. Öğrenmeyi öğrenmenin temel basamaklarından biri olan öğrenme stilleri öğretmenler ve öğrenciler başta olmak üzere tüm toplum tarafından bilinmelidir.

Öğrenme stillerinin bilinmesi tembel veya yaramaz olduğunu sandığımız pek çok öğrencinin sadece kendi stilinin bilinmediği ve dikkate alınmadığı öğrenemediği ve/ya istenmeyen şekilde davrandığı gerçeğinin anlaşılmasını da sağlayacaktır.

Öğrenme Stilleri Testi Puanlama Sistemi

Soru SayısıGörsel Öğrenmeyi Ölçen Sorularİşitsel Öğrenmeyi Ölçen SorularDukunsal Öğrenmeyi Ölçen Sorular
1123
2456
3789
4101112
5131415
6161718
7192021
8222324
9252627
10282930
11313233
12343536
13373839
14404142
15434445
16464748
17495051
18525354
19555657
20585960

Toplam   G:……..              İ:………..             D:…………

  • Öğrencinin işaretlediği her soruya 1 puan değeri verilir.
  • İlgili bölümden aldığı puanlar toplanır
  • Bölümlerden toplanan puanlar yüzdeye çevrilerek bölüm puanı bulunur.
  • En yüksek olan bölüm puanına göre öğrenme sitili belirlenir
Örnek:
G Puanı :  5                      İ Puanı : 18                  D Puanı: 12
Olan öğrenci için
Bu puanlar % ye çevrilir
G=11/20*100                   İ=18/20*100               D=12/20*100
G=55                                İ=90                            D=60
Görsel Öğrenme Stili: 55
İşitsel Öğrenme Stili:90
Dokunsal Öğrenme stili:60
Baskın Öğrenme Stili: İşitsel

 

Öğrenme Stilleri Testini Web Sayfamız Üzerinden Uygulamak İçin Tıklayınız..

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir