‘Kime Göre Ben Neyim’ Envanteri

KİME GÖRE BEN NEYİM?

 

Kullanılış Amacı: Bu anket bireyin benlik algısına yönelik bir ankettir. Bununla bilinmek istenilen şey, bireyin kendini; kendi ve başkaları gözünde nasıl algıladığıdır. Bireyin benlik algısı konusunda bir takım ipuçları veriyorsa da “kimdir bu?” anketi ile desteklenmesi daha doğru olur.

Uygulanışı: Öğretmenler tarafından öğrencilere verilerek yönergeye uygun biçimde doldurmaları istenir. Öğrenci işaretleme yaparken sıralanan yakıştırmalar, benlik tasarımına göre uymuyorsa cevap vermeyebilir. Örneğin “kavgacıyım” yakıştırması bireye uymuyorsa yakıştırmanın karşısındaki yerleri boş bırakabilir. Uyuyorsa birine cevap verebileceği gibi dört seçeneğin tümüne de cevap verebilir. İşaretlemede önemli olan sıralanan yakıştırmaların hangilerini kişi kendine uygun görüyorsa; kime göre bu özelliklere sahip bulunuyorsa o bölümün içerisine ( X ) işareti koymasıdır.

Değerlendirilmesi: Değerlendirmede öğrencinin testte işaretlediği yakıştırmaları “olumluluk ve olumsuzluk” derecesine göre her biri için ayrı ayrı ele alınıp incelenebilir. Eğer bir öğrenci kendisini olumsuz algılıyorsa, kendisine olumsuz sıfatları yakıştırıyorsa o öğrencinin danışmaya alınması, verdiği cevaplar doğrultusunda özel görüşmeler yapılması doğru olur.

    Örneğin:

                             Öğretmenlere    Aileme    Arkadaşlarıma    Bana

Neşeliyim                X                           X

Haylazım                X                                                X

KİME GÖRE BEN NEYİM UYGULAMA DOSYASI

KİME GÖRE BEN NEYİ ANKETİ FORMATI

KİME GÖRE BEN NEYİM UYGULAMA DOSYASI.

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir