DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU FORMU
Anketler Rehberlik Rehberlik Testleri

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu(DEHB) Formu

KULLANIM AMACI: Okul ortamında dikkat, konsantrasyon ve dürtü kontrolu konusunda güçlük yaşayan öğren-cilerin bazıları sağlık kuruluşları tarafından DEHB tanısı alabilmektedir. Bu form sağlık uzmanına öğrencinin okul ve evdeki durumu hakkında bilgi vermek amacıyla kullanılır. Erken yaşta yapılan tanılama DEHB olan öğrencilerin bireysel destek alabilmelerini sağlamakta böylece bu öğrenciler akademik olarak yaşıtlarıyla aynı düzeyde geli-şim gösterebilmektedir.

KİMLER KULLANIR? Sınıf öğretmeni tarafından rehberlik öğretmeni ve öğrenci velisinin görüşleri alınarak dol-durulur.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

1- Bu formdaki gözlemler sonucunda elde edilen veriler; rehberlik öğretmeni, sınıf öğretmeni veya veli tarafından hiçbir şekilde tanılama amacıyla kullanılamaz. Bilgi amaçlıdır.

2- Form; 4-17 yaş grubu arası bireyler için kullanılır.

3- Davranışların her birinin en az 6 (altı) ay süreyle gözlemlenmiş olması gerekmektedir.

4- Bu süre içinde gözlemlenen davranışların karşısına sınıf öğretmeni tarafından işaret (X) konur.

5- Her alan için en az 6 ve daha fazla sayıda işaret varsa öğrenci ilgili kurumlara yönlendirilir.

6- Değerlendirme ihtiyacı hissedilen başka durumlar olduğu düşünülüyorsa (öğrenme güçlüğü, uyum sorunları), bir sağlık kuruluşuna yönlendirme yapmadan önce bağlı bulunulan rehberlik ve araştırma merkezine yönlen-dirme yapılması uygun olabilir.

7- Bu formun bir örneği rehberlik öğretmeni tarafından öğrenci dosyasında saklanır.

 

Pdf olarak indir

Kaynak: meb.gov.tr

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.