DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU FORMU
Anketler Rehberlik Rehberlik Testleri

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu(DEHB) Formu

KULLANIM AMACI: Okul ortamında dikkat, konsantrasyon ve dürtü kontrolu konusunda güçlük yaşayan öğren-cilerin bazıları sağlık kuruluşları tarafından DEHB tanısı alabilmektedir. Bu form sağlık uzmanına öğrencinin okul ve evdeki durumu hakkında bilgi vermek amacıyla kullanılır. Erken yaşta yapılan tanılama DEHB olan öğrencilerin bireysel destek alabilmelerini sağlamakta böylece bu öğrenciler akademik olarak yaşıtlarıyla aynı düzeyde geli-şim gösterebilmektedir. […]

Anketler Rehberlik Rehberlik Testleri

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA KONTROL LİSTESİ

KULLANIM AMACI: Öğrencinin okul başarısında etkili olan verimli ders çalışma yöntem ve teknikleri açısından kendini değerlendirmesi, rehberlik öğretmeninin verimli ders çalışma yöntem ve teknikleri açısından grubun eksikliklerini tespit etmesi, bireysel ve grup çalışmalarını planlaması amacıyla kulla-nılır. İzleme değerlendirme çalışmaları, ön test-son test şeklinde de kullanılabilir. UYGULAYICI: Okul rehberlik programı dahilinde sınıf rehber öğretmenleri tarafından uygulanır. […]

Anketler

TKY – Çalışan Memnuniyeti Anketi Örnek Soruları 1

1. Çalıştığım okul bana kendimi geliştirme imkanı tanımaktadır. 2. Okul içerisinde üstlerimle sağlıklı iletişim kurabiliyorum. 3. Okulda öğretmenlerile sağlıklı iletişim kurabiliyorum. 4. Okulda diğer personel ile sağlıklı iletişim kurabiliyorum. 5. Yaptığım işle ilgili yeterli düzeyde yetki sahibiyim. 6. Öğretmene yönelik hizmetlerde fırsat eşitliği sağlanmaktadır. 7. Okulda çalıştığım işle ilgili alınacak karalarda görüşüm alınmaktadır. 8. Okulda […]

Anketler

TKY – Öğretmen performans değerlendirme anketi örnek soruları – 1

Öğretmenimiz dersin akışını bozacak ve dersin işlenmesine engel olacak durumlara müdehale eder. Öğretmenim kötü söz söylemekten ve onur kırıcı davranışlardan kaçınır. Öğretmenimin öğrencilere karşı tutum ve davranışlarını beğeniyorum. Öğretmenim ses tonunu iyi ayarlar ve anlaşılır bir dille dersi işler. Öğretmenim gerekli eğitim araç-gereçlerini kullanarak dersi ilgi çekici hale getirir. Öğretmenim konuların çeşitli kaynaklardan işlenmesini sağlar. […]