Rehberlik Testleri

Çalışma Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği

Bu testi web sitemiz üzerinden hemen uygulayın çalışma davranışlarınızı değerlendirin.

Öğrenciler ve öğretmenler, çalışma davranışlarını değerlendirme ölçeği, öğrencilerin günlük olarak öğrenmeye hazır olduklarını değerlendirmek için kullanabilir. Çalışma davranışları değerlendirme ölçeği soruları 7 davranış kategorisinde temel duygusal nitelikleri içerir. Çalışkanlığı, özyönetimi, zorluklar ortaya çıktığında denemeyi sürdürmeye istekli olmayı ve genel olarak işle ilgilenmeyi hedefler. Çalışma davranışları değerlendirme ölçeği toplam 73 sorudan oluşmaktadır. Okuduğunuz sorulara “Doğru” veya “Yanlış” şeklinde yanıt veriyorsunuz.

Çalışma davranışınızla ilgili gerçekçi bir değerlendir­me ancak sizin gerçekçi olmanızla mümkündür.

Sorular:

1.Derslerle ilgili tekrarlarımın çoğunu sınavdan önceki gece yaparım.
2.Sınavlara hazırlanırken, sinirlilikten,gerginlikten,huzursuzluktan ötürü çalışmakta güçlük çekerim.
3.Ödevler ve kompozisyonlar bana angarya gelir, bir an önce kurtulmak isterim.
4.Anlayabilmek için çoğunlukla bir konuyu defalarca okurum.
5.Derse çalışırken önemli noktaları bulup çıkartmakta güçlük çekerim.
6.Bir dönem ödevini hazırlamaya başlamadan önce mutlaka müsveddesini yaparım.
7.Bilmediğim veya anlamından emin olmadığım kelimeleri  sözlükten bakarım.
8.Not tutarken, öğretmenin veya yazarın kelimelerini değil kendi kelimelerimi kullanırım.
9.Bir test sırasında sinirli olurum ve hakettiğim kadar başarılı olamam.
10.Derste notlarımı not defteri yerine elime geçen kağıtlara alırım.
11.Zaman zaman okuduklarımı grafikler, şemalar ve özetler halinde ifade ederim.
12.Bir cümleyi meydana getiren ögeleri gerçekten bilmiyorum.
13.Çalışmaya başlamak için çoğunlukla içimden gelmesini beklerim.
14.Düzenli olarak tekrarlar yaparım.
15.Çalışmam sırasında telefonla arayanlar, gelen-giden ve başka sebepler çalışmaya ara vermemi gerektirir.
16.Bir başka derse geçmeden önce, başladığım dersi bütünüyle tamamlarım.
17.Çalışmam için harcamam gereken zamanı oyunda, televizyonun başında, telefonda, müzik dinleyerek, arkadaşlarla geçirdiğim olur.
18.Zaman zaman, dersin amacının tam olarak ne olduğunu bilmeden, çalışmaya başladığımı farkederim.
19.Okulda öğrendiğim derslerle ilgili konuları dış dünyadaki olayları anlayabilmek için kullanırım.
20.Ders notlarının hepsini not defterimin içinde toplu olarak saklarım.
21.Kompozisyon ve dönem ödevlerinde sonuç bölümünü yazmakta zorlanıyorum.
22.Öğretmenin her söylediğini not aldığım ve bunları elden geçirmediğim için bazen gereksiz malzemeyi çalışmak zorunda kalırım.
23.Bir kompozisyon veya ödev hazırlarken, başlamadan önce bir plan yaparım.
24.Okuduğum her cümle veya paragraftan sonra not almak yerine, bölümü bitirdikten sonra not çıkartırım.
25.Kompozisyon veya ödevlerimi vermem gereken günden önce hazır ederim ve böylece birkaç kere okur ve gerekiyorsa yeniden yazarım.
26.Ödevleri bazen zamanında hazır edemem ve yetiştirmek zorunda kalırsam aceleyle hazırlarım.
27.Bazı öğretmen ve derslerden hoşlanmamam okul başarımı etkiler.
28.Sık sık ne olduğumu bilmeden sayfalarca okumuş olduğumu farkederim.
29.Çoğunlukla okuduğum kitaptaki şekil ve tabloları atlarım.
30.Bazı dersler için o kadar çok zaman harcıyorum ki, diğer derslere zamanım kalmıyor.
31.Yeni (bilmediğim) kelimeleri ve anlamlarını yazmak için fihristli bir not defteri tutarım.
32.Çalışırken çoğunlukla kalkıp dolaşırım, gazete okurum veya bir şeyler araştırırım.
33.Çalışmalarımla ilgili problemle karşılaşırsam, bunları öğretmenimle konuşmakta tereddüt etmem.
34.Bazen okurken önemli kelimeleri mırıldanarak veya fısıldayarak tekrar ederim.
35.Bazı öğretmenlerin beni antipatik bulduğunu hissediyorum.
36.Doğru cevabı bilsem bile, çoğunlukla sınıfta sorulara cevap vermekten veya tekrarlara katılmaktan çekinirim.
37.Çoğunlukla uykumu tam olarak alamıyorum ve sınıfta uyukladığımı hissediyorum.
38.Yeni öğrendiğim kelimeleri uygun durumlarda kullanırım.
39.Zamana göre düzenlenmiş çalışma programım vardır.
40.Çalışırken kolayca hayallere dalabilirim.
41.Bir yazılıda, yazmaya başlamadan önce o konuda fikir sahibi olmaya çalışmak bence zaman kaybıdır.
42.Yeni bir bölüme başlamadan önce o konuda fikir sahibi olmaya çalışmak bence zaman kaybıdır.
43.Çalışma programıma sıkı sıkıya bağlı kalma düşüncesi bana sıkıntı verir, programda sık sık değişiklik yapmakta tereddüt etmem.
44.Bazen televizyon seyrederken veya odada başkaları konuşurken ders çalıştığım olur.
45.Kitaplarımda önemli veya zor bölümleri işaretlerim,böylece tekrarlarken bu noktalara özel dikkat harcamam mümkün olur.
46.Okurken dinlenme aralarımı bölüm sonlarında veririm ve kendi kendime o bölümün ana noktalarını tekrarlarım.
47.Öğrendiğim genel prensipleri ve kuralları ortaya koyan belirli örnekler düşünürüm.
48.Çalışmaya başlamakta güçlük çekerim.
49.Bazen okula gittiğimde veya çalışmaya oturduğumda kitapları, kalemleri, notları veya diğer gerekli malzemeyi getirmediğimi fark ederim.
50.Bir derste öğrendiklerimi, bir başka dersteki konuyu anlamak için kullanırım.
51.Bazen bir konuyu öğrendikten sonra gerekenden fazla tekrar yaparak, unutamayacağım şekilde hafızama yerleştiririm.
52.Bir ödevi nasıl yazmaya başlayacağımı gerçekten bilmiyorum.
53.Ödevlerim daima içime bir sıkıntı verir.
54.Bir sınava hazırlanırken, tam olarak kitaptaki kelimeleri hatırlamaya çalıştığım çok olur.
55.Dersi doğrudan bir ışık altında değil, yansıyarak gelen bir ışık altında çalışırım.
56.Bir konuyu ayrıntılı olarak çalışmaya başlamadan önce, genel bir fikir sahibi olabilmek için hızlı bir göz gezdiririm (örneğin paragraf başlıklarını ve altındaki cümleleri okuyarak)
57.Öğretmenlerimin bana iyi duygular beslediğini hissediyorum.
58.Sınav başladığı zaman puan değerleri ve güçlük derecelerine bakmaksızın vakit kaybetmeden hemen yazmaya koyulurum.
59.Birçok sınava, öğrendiklerimi sınav bitinceye kadar aklımda tutmak için çalışırım.
60.Çabuk ancak bütünüyle anlayacak kadar hızlı okurum.
61.Not tutarken kendime ait özel işaretler ve kısaltmalar kullanırım.
62.Notlarımı derste tuttuğum gibi muhafaza eder bir karışıklık olmaması için onlara el sürmem.
63.Bir ödeve başlamadan önce en az bir veya iki kaynağa bakar, güvendiğim kişilere danışırım.
64.Büyük çoğunlukla okul hayatını ilginç buluyorum.
65.Dersi dinlerken muhtemel sınav sorularına karşı dikkatli olurum ve bunları not alırım.
66.Sınava girmeden önce öğretmenin nelere önem verdiğiyle ilgilenmem ve sınav biçimiyle ilgili bilgi toplamak için vakit kaybetmem. Çünkü bunlar her yıl değişebilir ve yanıltıcı olabilir.
67.Çalışma sürelerim oldukça kısadır ve bu yüzden zaman zaman dikkatime toplamakta zorlanırım.
68.Okula gitmek gerekmeseydi, pekçok şeyi daha kolay öğrenirdim.
69.Okulda gençliğin en güzel günleri,hayatta kullanılıp kullanılmayacağı çok şüpheli birçok bilgiyi öğrenmek uğruna ziyan ediliyor.
70.Ders çalışırken verdiğim dinlenme aralarından sonra tekrar derse dönmekte zorluk çekerim.
71.Derse gelmeden önce işlenecek dersle ilgili okumayı zaman kaybı olarak görürüm.
72.Öğretmenin anlattıkları kitapta varsa, onları anlamak için bol zamanım olacağı için fazla endişelenmem.
73.Her kelimenin anlamına dikkat ederek çok yavaş okurum.

 

Aşağıdaki cevaplar değişik kategorilere göre gruplandırılmıştır. Her kategoriden cevap anahtarına uygun olarak işaretlemediğiniz soru sayısı o kategoriden aldığınız puanı belirler. Bu puanlarla Yorum Anahtarına girerek her kategoriye göre davranışınızı değerlendirebilirsiniz.

CEVAP ANAHTARI

A- Çalışmaya başlamak ve sürdürmek

13Y                 30Y                        40Y                       49Y

15Y                  32Y                       43Y                       55Y

17Y                  37Y                       44Y                       67Y

l8Y                   39D                       48Y                       70Y

B- Bilinçli çalışmak ve öğrendiğini kullanmak

12Y                  19D                       47D
14D                  38D                       50D
16Y                  42Y                       51D

C- Not tutmak ve dersi dinlemek

8D                     22Y                       61D                       72Y
10Y                     24D                       62Y
20D                    31D                      71Y

D- Okuma alışkanlıkları ve teknikleri

4Y                      11D                     34D                      56D

5Y                      28Y                      45D                       60D

7D                      29Y                     46D                       73Y

E- Ödev hazırlamak

3Y                  25D                       52Y                       63D
23D                  26Y                       53Y

F- Okula karşı tutum

27Y                  35Y                       57D                       68Y
33D                  36Y                       64D                       69Y

G- Sınavlara hazırlanmak ve sınava girmek

1Y                         9Y                       54Y                       65D

2Y                      21Y                      58Y                       66Y

6D                     41D                       59Y

 

YORUM ANAHTARI

 

A- Çalışmaya başlamak ve sürdürmek

16-10           Ders çalışmaya başlamak ve zamanınızdan etkin bir şekilde yararlanmak konusunda ciddi problemleriniz olduğu anlaşıl­maktadır. Değerli zamanınızın önemli bir bölümünü ders ça­lışmanız gerektiğini düşünerek veya ders başında, ancak çalış­madan geçirdiğiniz görülmektedir. Eğitim başarınızı yükselte­bilmek için mutlaka ders çalışmaya başlamak ve sürdürmek konusundaki teknikleri ve iç disiplininizi kurmayı öğrenmeniz gerekmektedir.

9-5               Ders çalışmaya başlamak ve sürdürmek konusunda bazı güç­lüklerinizin oluğu anlaşılmaktadır. Eğlenmeye ve dinlenmeye de vakit ayırabilmek için derse ayırdığınız zamandan en etkin şekilde yararlanmanız gerekmektedir. Kendi üzerinizde dene­tim kuracak metodları öğrenirseniz hem sosyalleşmeye zaman ayırabilir, hem de başarınızı yükseltebilirsiniz.

4-0               Ders çalışmaya başlamak ve sürdürmek konusunda önemli bir güçlüğünüzün olmadığı anlaşılmaktadır. Böy1ece hem ders ça­lışmaya ayırdığınız zamandan en üst düzeyde yararlanmanız mümkün olmakta, hem de özel hayatınıza ve zevklerinize za­man ayırabilmektesiniz. Kendi kendinizi iyi denetleyebilen bir insan olduğunuz için sizi kutlarız.

 

B- Bilinçli çalışmak ve öğrendiğini kullanmak

9-5               Bilinçli çalışmak ve öğrendiğini kullanmak konusunda önemli eksikleriniz olduğu görülmektedir. Neyi, niçin öğrendiğinizi bilmediğiniz, düzenli tekrarlar yapmadığınız için büyük bir ihtimalle okul hayatı size oldukça güç gelmektedir. Düzenli tekrar ve verimli ders çalışma yollarını öğrenmeniz okul başa­rınızı yükseltmek için büyük önem taşımaktadır.

4-3               Bilinçli çalışmak ve öğrendiğinizi kullanmak konusunda bazı eksiklerinizin olduğu görülmektedir. Öğreneceğiniz malzeme­nin nerede kullanılacağını bilmek ve düzenli tekrar yapma tekniğini geliştirmek başarınızda köklü değişiklikler yapacak­tır.

2-0               Bilinçli çalışan ve öğrendiğini kullanan, böylece bilginizi ge­liştirerek unutmayı önleyen bir öğrenci olduğunuz görülmekte­dir. Yaptığınız düzenli tekrarların başarınızdaki payı büyüktür.

 

C- Not tutmak ve dersi dinlemek

10-6             Not tutmanın ve dersi dinlemenin başarı üzerindeki etkisini yeterince bilmediğiniz anlaşılmaktadır. Not tutmak konusunda tekniğinizi geliştirir ve bu konuda gayret harcarsanız, bunun karşılığını en kısa zamanda göreceğinizden emin olabilirsiniz.

5-3               Not tutmak ve ders dinlemek konusunda bazı hatalarınız oldu­ğu anlaşılmaktadır. Not tutma becerinizi geliştirir, bu konuda­ki teknikleri öğrenirseniz verdiğiniz emeğin karşılığını fazla­sıyla alırsınız.

2-0               Not tutmak ve dersi dinlemek konusunda başarılı olduğunuz anlaşılmaktadır. Öğretmenin söylediklerini iyi dinlediğiniz, önemli ve önemsiz noktaları birbirinden ayırdığınız, notlarını­zı yeniden gözden geçirip düzenlediğiniz için okul başarınız yükselmektedir.

 

D- Okuma alışkanlığı

12-18           Okumaya çok fazla zaman ayırdığınız, buna rağmen daha sonra oldukça az şey hatırlayabildiğiniz anlaşılmaktadır. Önemli olanla, önemli olmayanı ayırmakta güçlük çektiğiniz, metin içinde size gerekli olmayan yerlerde zaman kaybettiği­niz görülmektedir. Okul başarınızı yükseltebilmek için okuma becerinizi geliştirmeye öze1 önem vermek zorundasınız.

7-4               Okurken önemli olanla olmayanı ayırmakta zaman zaman güçlük çektiğiniz ve bu sebeple değerli vaktinizden yeterince yararlanamadığınız anlaşılmaktadır. Okuma hızınızı yüksel­tip, seçiciliğinizi artırabilirseniz okul başarınızda önemli ge­lişmeler olacaktır.

3-0               Okuduğunuz metin içinde gerekli olanları ayırabildiğiniz ve gereksiz okumalarla zaman kaybetmediğiniz anlaşılmaktadır. Bu hiç şüphesiz okul başarınızı olumlu yönde etkilemektedir.

 

E- ödev hazırlamak

7-5               Günlük veya dönem ödevi hazırlamanın, konunun özünü kav­ramak için ne kadar önemli olduğunun farkında değilsiniz. Ödevlerden bir an önce kurtulma eğilimi okul başarınızı tehdit eden önemli bir engeldir. Ödevlerin. gelişmeniz için bir adım olduğunu kabullenir ve öğrenirseniz başarınız yüksele­cektir.

4-3               Ödevlerinizi gereği gibi hazırlamak ve düzenlemekte zaman zaman güçlük çektiğiniz anlaşılmaktadır. Ödevlerinizi zama­nında ve yeterli çalışmayla yapmanız okul başarınızı artıra­caktır.

2-0               Ödevlerin eğitim hayatı içindeki önemini kavramış olduğunuz anlaşılmaktadır. Çeşitli kişi ve kaynaklardan yararlanarak ve belirli bir plana dayandırarak, zamanında hazırladığınız ödev­ler bütün eğitim hayatınız boyunca başarınızın önemli sebep­lerinden bin olacaktır.

 

 

F- Okula karşı tutum

8-5               Okula karşı tutumunuzun çalışmayı, öğrenmeyi ve başarılı ol­mayı güçleştirdiği görülmektedir. Sadece okulda değil, hiçbir konuda olumsuz bir tutumla olumlu bir sonuç elde edilmesi mümkün değildir. Okul, eğitim ve öğretmenlerle ilgili temel düşünce ve yaklaşımlarınızı gözden geçirmeniz, eğitime ver­diğiniz yılların karşılığını alabilmeniz açısından hayati önem taşımaktadır.

4-3               Okula karşı bazı olumsuz duygu ve düşünceler içinde olduğu­nuz görülmektedir. Okula karşı zaman zaman gelişen bu olumsuz tavrınızın eğitim başarınızı etkilememesi için bunları yeniden ele almanızda ve gözden geçirmenizde yarar vardır.

2-0               Okula karşı olumlu bir tavır içinde olduğunuz görülmektedir. Oynadığınız okul oyununun ilginç yönlerini bulup ondan ke­yif aldığınız ve bunun da okul başarınızı yükselttiği, öğret­menleriniz ve arkadaşlarınızla ilişkinizi geliştirdiği muhak­kaktır.

 

G- Sınavlara hazırlanmak ve sınava girmek

11-8             Sınavlarda başarılı olmanın, sınav öncesinde başlayan ve sı­navda da devam eden bir işlemler dizisi olduğunun farkında değilsiniz. Eğer zaman zaman çalıştığınız ölçüde başarılı ol­madığınızdan yakınıyorsanız, muhtemelen başarısızlığınızın arkasındaki sebeplerin başında sınava hazırlanma teknik ve sı­nav taktiklerini yeterince bilmemek veya uygulamamak yat. maktadır. Bu eksikliğinizi gidermeniz, çalışmanızın karşılığını alabilmek için ön şarttır.

7-4               Sınavlara hazırlanmak ve sınava girmek konusunda bir hayli bilgi ve tecrübe sahibi olmanıza rağmen bazı eksikleriniz ol­duğu görülmektedir. Bu eksiklerinizi giderirseniz başarınız daha da yükselecektir.

3-0               Sınavlara hazırlanmak ve sınava girmek konusundaki teknik ve taktikleri oldukça iyi bildiğiniz ve bunları uyguladığınız görülmektedir. Yüksek eğitim başarınızın arkasındaki en önemli sebeplerden biri de hiç şüphesiz budur.

 

Bu testi web sitemiz üzerinden hemen uygulayın çalışma davranışlarınızı değerlendirin.

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir