Burdon Dikkat Testi Rehberlik Rehberlik Testleri

BURDON DİKKAT TESTİ

Burdon Dikkat Testinin Amacı

Burdon Dikkat Testi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtileri olan çocuklarda dikkat gücünü ölçme amacıyla kullanılmaktadır.

Peki Bu Test Kimlere Uygulanır

Burdon Dikkat Testi, 10-20 yaş arasındakilere uygulanır. Testin uygulanması sırasında ortaöğretim deki çocuklar için 3, lise çağındaki çocuklar için 2 dakika süre verilir.

Burdon Dikkat Testi Nasıl Uygulayacağım

Çocuklara hazırlanan sayfa üzerine gelişi güzel dizilmiş harfler verilir. Bu harfler belli ve düzenli aralıklarla dizilmiştir. Her satırda 407 harf bulunur ve her sayfada da 20 satır vardır. Bu yapraktaki her harfin sayısı bilinir. Deneme için hazırlanan yaprakta 150 tane (a), 75 tane (g), 50 tane (b) ve 25 tane (d) harfi vardır.

Her bölüm için olmak üzere toplam 5 dk süre verilir ve bireylere “Önünüzdeki sayfada bulunan bütün a,b,d ve g harflerinin altlarını kurşun kalemle çizeceksiniz. Bir satırı gözden geçirirken önce yalnız bir harfi işaretlemeyeceksiniz. Satırdaki tüm a,b,d ve g harflerinin altını çizeceksiniz” şeklinde yönerge verilir.

Test sırasında çocuklara bir sayfa üzerine gelişigüzel dizilmiş harfler verilir. Bu harfler belli ve düzenli aralıklarla dizilmiştir. Her sayfada (20) satır vardır. Sayfadaki her harfin sayısı bilinir. Örnek olarak hazırlanan arka sayfadaki testte 150 tane (a) . 75 tane ( g ) . 50 tane (b) ve 25 tane (d) harfi bulunmaktadır. Uygulamada verilen süre yaşa göre değişmektedir.

Testin yönergesi

“Önünüzdeki sayfada bulunan bütün a, b, d ve g harflerinin altlarını kurşun kaleminizle çiziniz. Bir satırı gözden geçirirken önce yalnız bir harfi işaretleyiniz. Satırdaki tüm  a, b, d, g  lerin altını çiziniz..”’

Çocuklar ne yapacaklarını iyice öğrenmelidirler.  Bunu sağlamak amacıyla gerekirse tahtaya yazılmış iki satır harf üzerinde birlikte birde deneme yapılabilir ve daha sonra asıl denemeye geçilir. Denemeden sonra çizgiler sayılarak denemenin değerlendirilmesi yapılır.

Nasıl Değerlendireceğim

Bir çocuğun deneme kağıdında ilk satırlarda hata çok az iken sayfanın ortasından sonra hata aşağıya indikçe artmaktadır. Bunun için bu çocuğun dikkati çabuk bozuluyor. Uzun süre dikkatini bir yerde, bir çalışma da tutamıyor denilebilir.

Bir başka çocuğun deneme kağıdında ise, ilk iki satırda hata çok iken, sonraki satırlarda gittikçe azalmış ve aşağılara doğru çok Iyileşmiştir. Bu çocuk için de ( çalışmanın başında uyum güçlüğü gösteriyor, fakat bir süre sonra uyumlu ve verimli olabiliyor denilebiIir.)

Kağıdındaki çizgiler genellikle çok az ise bunun için de (Dikkati zayıftır, bir yerde dikkatini toplayamamaktadır….) söylenebilir.

Öğrenmede Dikkatin Önemi

Çalışma ve iyi öğrenme için dikkatin toplanması ve bu toplanmanın uzun süre dağılmaması çok önemlidir. Dikkatle okunmayan bit metin ne kadar yinelenirse yinelensin hiç akılda kalmaz. Her şeyden önce öğrenilecek konu üzerinde ilgi ve dikkatin topIanması gerekir.

Başarıdaki Beş Temel Etmen

İstekleme, (motivasyon)
Yapabilme gücü,
Donanım,
Değerlendirme,
Düzeltme

Burdon dikkat testi uygulanırken çocukların öncelikle istekleme yani motivasyonlarının sağlanması, testin verimliliği açısından çok çok önemlidir.

Çocuklar tanınırken onların ilk kez dikkatlerinin gücü ve özellikle dikkatlerini bir noktada toplayabilme yeteneğinin derecesini bilmek önem kazanır. Bazı ruhsal sorunlarda dikkatin dağıldığı ve istenilen bir yerde, toplanamadığı görülür.

BURDON-DİKKAT-TESTİ indirmek için Tıklayın…

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir