Rehberlik Testleri

Beier Cümle Tamamlama Testi

BEİER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ
KULLANILIŞ AMACI: Yansıtma tekniklerinden olan bu test, geniş kullanım alanına sahiptir. Bireylerin ve grupların tutum ve duygularının incelenmesinde yararlanıldığı gibi, klinik çalışmalarda da kullanılmaktadır. Bu testle okul , işyeri gibi ortamlarda sıklıkla rastlanılan sorunlarda tespit edilmektedir.
Beier Cümle Tamamlama Testinin dayandığı temel varsayım, diğer yansıtma tekniklerininki gibidir. Birey, bu test aracılığıyla, bir ölçüde belirsiz bir uyarıcı karşısında kendi ilgilerini, duygularını tutumlarını, isteklerini, üzüntülerini ve kişiliğinin diğer önemli isteklerini yansıtmaktadır. Eksik cümleleri tamamlarken, genel durumunun yanı sıra, iç durumunu yansıtan tepkilerde bulunmaktadır.
Beier Cümle Tamamlama Testinin üstünlükleri, şöyle sıralanmaktadır.
1                    Uygulanması özel bir uzmanlık gerektirmektedir. Uygulama süresi açısından oldukça ekonomiktir. Bu test kolaylıkla değerlendirilmektedir. Bireyin duygu, tutum ve kaygıları konusunda çabuk ve oldukça doğru bilgi vermektedir.

2                    Bireyin kişisel dünyasına ilişkin sorunlarının ortaya çıkarılmasını sağlamaktadır.

3                    Sağırlık, topallık gibi sakatlıkları, verem gibi hastalıkları bulunulan kişilerin tutum duygu ve sorunlarını kolayca ortaya çıkarmaktadır.

4                    Diğer yansıtma tekniklerinden farklı olarak bu test, geçerlilik ve güvenirliğinden bir şey kaybetmeden gruplara da uygulanmaktadır.

5                    İyi, kötü yada doğru, yanlış biçiminde, yanıtlanmadığından, deneklerde fazla direnmeye yol açmamaktadır.

6                    Uygulayıcının yan tutmasını önlemektedir.

7                    Sağaltımın (tedavi) planlanmasında yararlanılabilecek ipuçları vermektedir.

8                    Sağaltımın sonundaki tutum ve davranış değişikliklerini değerlendirmek için de kullanılmaktadır.

 

KİMLERE UYGULANIR: Testin A ve B formu vardır. A formu, 8 ile 16 yaşlar arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. B formu ise, daha yukarıdaki yaşlara özgü bir testtir. A formunda 56; B formunda da 67 eksik cümle vardır.
UYGULANIŞI : Uygulanması özel bir uzmanlık gerektirmektir. Bireye uygulanabileceği gibi gruba da uygulanabilir. Form öğrenciye verilerek, açıklamayı okuyarak, eksik cümleleri tamamlamaları istenir.
DEĞERLENLENDİRME VE YORUMLANMA:Bu test projektif bir testtir. Projektif nitelikli testler uygun bir davranış dinamiği bilgisini gerekli kılar. Ancak cümle tamamlama testini öğretmen, aşağıda belirtilen analiz formuna göre değerlendirmelidir. Analiz cümleleri pozitif, negatif ve nötr olduğu belirlenerek yapılır.
Pozitif: Duruma ilişkin olumlu duygusal ifadelerdir.
Negatif: Duruma ilişkin olumsuz duygusal ifadelerdir.
Nötr: cümle ile alakasız duygu ifadesinin pozitif ve negatif olarak  belirlenemeyen belirsiz ifadelerdir.
Projektif testlerde her bir cümlenin karşılığı bir davranış dinamiğini ifade eder. Bu testte öğrencinin ifade ettiği cümlelerin tek tek üzerinde durulur.
Cümle tamamlama testinde cümlelerin aşağıdaki çözümleme kağıdında belirtilen alanları vardır. Değerlendirme bu gruplara göre de yapılabilir.
Genellikle psikolojik danışma ortamında kullanılan bir tekniktir. Psikolojik danışmada danışan direnç gösterirse danışman tarafından uygulanır.

 

 Bu testin formunu word belgesi olarak indirmek için tıklayın.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir