Eduolog - Öğretmenlerin öğrencilerle olumlu ilişkiler geliştirmeleri için stratejiler
Eğitim Genel Makaleler Öğretmen

Öğretmenlerin Öğrencilerle Olumlu İlişkiler Geliştirmeleri İçin Stratejiler

En iyi öğretmenler, sınıflarındaki her öğrencinin öğrenme potansiyelini en üst düzeye çıkarma yeteneğine sahiptir. Öğrenci potansiyelini ortaya çıkarmanın anahtarının, öğrencilerle okul yılının ilk gününden itibaren olumlu, saygılı ilişkiler geliştirmek olduğunu anlaşılıyor. Öğrencilerinizle güvenilir bir ilişki kurmak hem zor hem de zaman alıcı olabilir. Öğrencilerinizle sağlam ilişkiler geliştirmenin akademik başarıyı arttırmada çok önemlidir. Öğrencilerin güvenini yılın […]

Eğitim Makaleler Rehberlik

Stres Öğrencileri Nasıl Etkiler Ve Bununla İlgili Ne Yapmalı

Hayatta stres kaçınılmazdır. Herkes dahil, öğrenciler, çeşitli şekillerde stres yaşarlar. Stresin öğrencinin performansını nasıl etkilediğini ortaya koymak için yapılan çalışmalar inandırıcı bir şekilde, düşük stres seviyelerinin kısa süreli konsantrasyonları artırabilirken, çok fazla stresin öğrencileri olumsuz yönde etkilediğini göstermiştir. Konsantrasyon yeteneğinizi etkiler, uyku bozukluklarına neden olur ve depresyona neden olur.Stres çok gerçektir ve ülkedeki öğrenciler üzerinde […]

Rehberlik Rehberlik Testleri

Başarısızlık Nedenleri Testi

Başarısızlık nedenleri anketinin uygulama aşamaları: Sınıfta öğrencilere açıklama yapılarak anket uygulanır. Uygulama sonunda her soru için çetele tutulur, yoğunlaşan soruların cevaplarına göre yüzdesi çıkarılır. Örneğin : Sınıftaki öğrenci sayısı 60 ise ve 2. soruya 20 kişi işaretlemişse 20 yüzde ile çarpılır. 60’a bölünerek yüzde bulunur. Bu ise %33 eder. O halde sınıfın %33 ünde (ailedeki […]

Rehberlik Rehberlik Testleri

Problem Tarama Testi

PROBLEM TARAMA LİSTELERİ  NEDEN VE NE ZAMAN KULLANILMALI? Öğrencilerin yaşadıkları sorunları, gereksinimlerini belirlemek ve öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış soru listeleridir. Bu listelerle öğrencilerin, sağlık ve kişilik problemlerini, okul, ev, aile, meslek, gelecek ve toplumsal ilişkilerinde yaşadıkları problemler ortaya çıkarılır. Çözüm yollarını bulmak amacıyla gerekli olan rehberlik uygulamalarının planlanmasını sağlanır. Öğrencilerin de kendi problemlerinin, istek […]

Rehberlik Testleri

Mesleki Eğilim Belirleme Testi

Açıklama: Bu bir ilgi envanteridir. İlgi envanterleri genellikle, iş, meslek ve çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklere karşı bireylerin ilgilerini ölçmek amacıyla hazırlanmaktadır. Bu envanter sizi değerlendirmeyi amaçlayan bir test olmadığı için önceden belirlenmiş doğru veya yanlış cevaplar yoktur. Sizden istenen; ifadeleri dikkatlice okuyup, bu ifadelerin size ne kadar uygun olduğunu, sizin durumunuzu ne ölçüde yansıttığını […]

Genel Rehberlik Rehberlik Testleri

Duygusal Zeka Testi ve Değerlendirmesi

Duygusal zeka testini online uygulamak için tıklayın.. Bu öz değerlendirmenin amacı, duygusal zekanın çeşitli alanlarındaki eğilimlerinizi ve yeteneklerinizi ölçmektir. Duygusal Zeka Öz Değerlendirme, aşağıdakiler de dahil olmak üzere duygusal zekanın beş alanını ölçer: Duygusal Farkındalık, Kendi Duygularını Yönetme, Öz-Motivasyon, Empati, Başkalarının Duygularını Yöneltme. Duygusal Zekanın Bileşenleri IQ hayat başarısına sadece % 20 katkıda bulunur. Gerisi […]

Burdon Dikkat Testi Rehberlik Rehberlik Testleri

BURDON DİKKAT TESTİ

Burdon Dikkat Testinin Amacı Burdon Dikkat Testi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtileri olan çocuklarda dikkat gücünü ölçme amacıyla kullanılmaktadır. Peki Bu Test Kimlere Uygulanır Burdon Dikkat Testi, 10-20 yaş arasındakilere uygulanır. Testin uygulanması sırasında ortaöğretim deki çocuklar için 3, lise çağındaki çocuklar için 2 dakika süre verilir. Burdon Dikkat Testi Nasıl Uygulayacağım Çocuklara hazırlanan sayfa […]

Eğitim Makaleler Rehberlik Yaşam

SAĞ BEYİN VE SOL BEYİN ÖZELLİKLERİ VE GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ

İnsan beyni, davranışına ve düşünce tarzına göre sağ beyin ve sol beyin olarak ikiye ayrılır. Araştırmalara göre, beyin fonksiyonlarımızın sadece küçük bir kısmını kullanıyoruz. Bu nedenle, beyinlerimiz daima gelişim için daha fazla alana sahiptir. Beyin kapasitemizin toplam sınırları biliniyor olsa bile, bu hala değişmeyecekti. Çünkü beynimizin kapasitesinin toplam sınırlarını ölçmek, beynin tüm potansiyelini geliştirmek ve […]

Rehberlik Rehberlik Testleri

SAĞ – SOL BEYİN ÜSTÜNLÜĞÜ TESTİ

Bu Testi Uygulamak için Tıklayın Beynimizin sağ ve sol loblarından hangisinin daha gelişmiş olduğunu, sözel veya sayısal yeteneklerin  tespit edilmesini bu testi yaparak bulabiliriz. Tetin soruları aşağıdaki gibidir. Sorular: 1.Okulda iken hangi dersleri tercih ederdin? a) Sosyal dersler b) Sayısal dersler 2.Hangi spor dalını tercih edersin? a)Yalnız yapılan b)Takım halinde yapılan 3.Gördüğün rüyayı berrak canlı […]