üniversite-bölümleri

Aktüerya Ve Risk Yönetimi

EA  – 4 YIL

Bölümün Amacı ve Tanıtımı

Aktüerya ve Risk Yönetimi bölümü amacı, aktüerlik sınavlarından başarılı olmak için yeterli teorik altyapıya sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlik gösteren sigorta ve finans kuruluşlarında başarılı kariyer sahibi mezunlar yetiştirmektir. Aktüerya ve Risk Yönetimi Bölümü öğrencileri küreselleşmenin ve rekabetin her geçen gün daha fazla hissedildiği dünyada, rakiplerinden bir adım öne çıkmalarına yönelik olarak üniversite hayatlarına bir yıl İngilizce hazırlık okuyarak başlamaktadır. Geleceğin meslekleri arasında gösterilen Aktüerya ve Risk Yönetimi Bölümü, ilk iki sene öğrencilere matematik, istatistik, ekonometri gibi dersler gösterilmektedir. Geniş bir seçmeli ders yelpazesine sahip olan bölümümüz, öğrencilere üçüncü sınıftan itibaren istedikleri alanlarda uzmanlaşmalarına yönelik imkanlar sağlamaktadır.

Hangi Dersler Var?

Dersler arasında Mikro İktisat, Yönetim ve Organizasyon, İstatistik, İşletme, İşletme Hukuku, Matematik, Envanter ve Bilanço, Halkla İlişkiler, Sigortacılık yer alıyor.

Kaç Kredi ile Mezun Olunuyor?

Programdan mezun olabilmek için öğrenciler gerekli minimum 128 kredilik ders almaları gerekiyor.

Hangi Nitelikler Gerekiyor?

Bölümü başarı ile tamamlayabilmeleri için öğrencilerin sayısal yeteneklerini ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeleri gerekiyor.

Alınacak Unvan ve Sertifika

Aktüerya ve Risk Yönetimi Bölümü’nden lisans mezunu olanlar, Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından yılda iki kez düzenlenen Aktüerlik sınavında başarılı olduklarında “Aktüer” unvanı alır.

İş Bulma Olanakları Nedir?

Aktüerya ve Risk Yönetimi öğrencileri mezun olduktan sonra sigorta şirketleri, finans kurumları, fon yönetim şirketleri, devlet kurumları ve üniversitelerde uzman statüsünde çalışma olanakları bulabilmektedir. Aktüerya ve Risk Yönetimi Bölümü öğretim elemanı kadrosu alanında uzman, küresel gelişmeleri yakından takip eden akademisyenleri bünyesinde barındırarak öğrencilere kendi alanlarıyla ilgili gerekli bilgi ve beceri düzeyini en üst seviyede kazandırmaktadır. Her geçen gün genişleyen kadromuzla geleceğin meslekleri arasında gösterilen bölüm mezunlarının gerek ulusal gerekse uluslararası alanda önemli iş fırsatları beklemektedir. Bölümümüzü diğer benzer bölümlerden ayıran en temel özellik öğrencilerimize aktüerlik konusunda gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmanın yanında, risk yönetimi konusunda da yeterli bilgi ve becerinin kazandırılmasıdır.

Avantajları Nedir?

Bu bölümün en büyük avantajı Türkiye’deki ilk Aktüerya ve Risk Yönetimi programı olmasıdır.

Özel Koşul Var Mı?

Bölüm herhangi bir özel koşul gerektirmemektedir.

Zorunlu Staj Var Mı?

Bölümde staj zorunlu değildir.

Erasmus / Farabi / Mevlana

Bölüm öğrenilerinin Erasmus, Farabi, Mevlana gibi programlara katılma hakkı bulunuyor.

Çift Anadal / Yandal

Bölümde bir yandal ya da anadal programı bulunmamaktadır.

Bitirme Sınavı Var Mı?

Mezun olduktan sonra Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan 4 aşamalı Aktüerlik sınavlarına girmeleri ve başarılı olmaları gerekmektedir.

DGS ile Öğrenci Alıyor Mu?

2017 DGS Kılavuzu’na göre Banka ve Sigorta Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası, Sigortacılık önlisans programı mezunları Aktüeryave Risk Yönetimi lisans programına dikey geçiş yapabiliyor.

Hangi Üniversitelerde Var?

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (İşletme Fakültesi)

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir