Rehberlik Testleri

Akademik Benlik Kavramı Ölçeği

Alan seçimi testine girmek için tıklayın.

Akademik Benlik Kavramı Ölçeği’ni Word Belgesi Olarak İndir.


Öğrenim yaşamları boyunca öğrenciler, okul seçme, seçimlik derslere veya ders dışı etkinliklerden birine yönelme konusunda kararlar vermektedirler. Bu kararlardan bazıları küçük ve önemsiz görülebilir. Ancak, her kararın, yapılan her tercihin gelecekte seçilecek mesleği adım adım belirleyici etkileri vardır. Bu nedenle öğrencilerin doğru ve isabetli karar verme becerileri geliştirmeleri büyük önem taşımaktadır.

Kişinin bir konuda doğru karar verebilmesi için önce ne istediğini ve ne gibi kaynaklara (yeteneklere, mali olanaklara ve çevre desteğine) sahip olduğunu bilmesi gereklidir. Bir öğrenci hangi konulardan hoşlandığına yani ilgilerine ve hangi konuları kolay ve çabuk öğrenebildiğine yani yeteneklerine ilişkin doğru, gerçekçi ve zengin bir benlik kavramına sahip oldukça ve ders ve okul seçerken isabetli karar verme olasılığı artar. Akademik Benlik Kavramı Ölçeği öğrencilerin yetenekleri ve ilgileri hakkında daha berrak ve gerçekçi bir kavrama sahip olmalarına yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir.

Akademik Benlik Kavramı Ölçeği ile bir kimsenin dört yetenek ve on  bir ilgi alanına ilişkin benlik kavramları ölçülmektedir. Aşağıda bu ölçekle ölçülen yetenek ve ilgi türleri tanımlanmıştır.

Sözel Yetenek: Sözcüklerle akıl yürütebilme, okuduğunu anlayabilme ve düşünceleri sözcüklerle açık bir biçimde ifade edebilme.

Sayısal Yetenek: Sayılarla akıl yürütebilme, problemleri çözebilme.

Şekil – Uzay Yeteneği: Şekiller arasındaki benzerlikleri ve farkları görebilme, cisimleri ve şekillerin döndürüldükleri zaman alacakları durumları göz önünde canlandırabilme.

Göz – El Koordinasyonu: Kesme, delme gibi, el ve gözün işbirliği ile yapılabilecek işleri yapabilme.

Fen Bilimleri İlgisi: Fen bilimleri ile ilgili konuları öğrenmeye ve fen konuları üzerinde çalışmaya istekli olma.

Sosyal Bilimler İlgisi: Sosyal bilim alanı ile ilgili konuları öğrenmeye ve bu konular üzerinde çalışmaya istekli olma.

Ziraat İlgisi: Bitki (meyve, sebze, tahıl) ve/veya hayvan yetiştirmekten (üretmekten) hoşlanma.

Mekanik İlgi: Alet ve makinaları çalıştırmaktan ve onarmaktan hoşlanma.

İkna İlgisi: Duygu ve düşünceleri başkalarına iletmekten ve onları etkilemekten hoşlanma.

Ticaret İlgisi: Mal alıp satmaktan, bu yolla kâr elde etmekten hoşlanma.

İş Ayrıntıları İlgisi: Bir yazının küçük ayrıntılara dikkat edebilme ve hataları düzeltmekten hoşlanma.

Edebiyat İlgisi: Akıcı konuşabilme ve yazabilme, edebi eserleri incelemekten ve edebi eser üretmekten hoşlanma.

Yabancı Dil İlgisi: Yabancı dil öğrenmeye istekli olma ve öğrenebilme.

Güzel Sanatlar İlgisi: Resim, heykel, el sanatları vb. sanat ürünleri yaratmaktan, mevcut eserleri incelemekten hoşlanma.

Müzik İlgisi: Müzik dinlemekten, müzik aleti çalmaktan, müzik parçaları bestelemekten hoşlanma.

Sosyal Yardım İlgisi: Zayıf ve hasta insanlara yardım etmekten hoşlanma.

 

DEĞERLENDİRME İŞLEMİ

Değerlendirme için yapacağınız işlemler aşağıda sırasıyla açıklanmıştır:

 1. Size verilen “Akademik Benlik Kavramı Ölçeği” kitapçığının içinde 1 tane “Cevap Kağıdı”, 1 tane “Akademik Benlik Kavramı Ölçeği Madde Numaraları Listesi”, 1 tane “Norm Tablosu”, 1 tane “Profil Tablosu” bulacaksınız.
 2. Önce Akademik Benlik Kavramı Ölçeği ve Cevap Kağıdını alınız. Ölçeği, yönergelere uygun olarak cevaplayınız.
 3. Cevaplama işlemi bittikten sonra “Akademik Benlik Kavramı Ölçeği madde Numaraları” listesini açınız. Bu listede maddeler yetenek ve ilgi alanlarına göre gruplanmıştır. Önce sözel yetenek ile ilgili maddelerden başlayarak, sırasıyla maddelere verdiğiniz cevapların sayısal karşılıklarını ait oldukları aralıklara yazınız. Cevapların sayısal karşılıklarının neler olduğu cevap kağıdının üst satırında verilmiştir. Ayrıca, bunların listede nasıl bulunacağı biraz aşağıda daha ayrıntılı olarak bir örnekle açıklanmıştır. Bu açıklamaları okuduktan sonra cevaplarınızın ham puan karşılıklarını listeye yazınız.
 4. Her ölçek için toplam puanları elde ettikten sonra, norm tablosunu açınız. Bulduğunuz toplam ham puanların yüzdelik karşılıklarını, yine aşağıda ayrıntılı olarak açıklanacağı şekilde tabloda işaretleyiniz.
 5. Her ölçek için bulduğunuz yüzdelik puanlarını “Profil Kağıdına” işaretleyiniz.

PUANLAMA

Cevap kağıdına yaptığınız işaretlemelerin sayısal değerleri şöyledir:

A) 1            B) 2                     C) 3                      D) 4

Şimdi, “Akademik Benlik Kavramı Ölçeği Madde Numaraları” başlıklı listeyi alın.

Cevap kağıdınızda her soru için yaptığınız işaretlemelerin sayısal değerlerini, ilgili soru numaralarının karşısındaki ve “Ham Puan” başlığının altındaki cevap aralıklarına yazınız. Daha sonra, her bir ölçek için elde ettiğiniz ham puanları toplayıp toplam anlamına gelen T hizasındaki aralığa kaydediniz.

Şimdi, Norm Tablosunu açınız. Sayfanın en başında, 44’den 10’a kadar sıralanmış sayılar göreceksiniz. Bu sayılar, ölçekten her bir kişilik boyutu için alınabilecek toplam puanları göstermektedir. Bundan sonra sırasıyla yetenekler ve ilgiler ile ilgili yüzdelik puanlar verilmektedir. Yüzdelik puanlar, bu ölçeğin daha önce cevaplanmış 1142 ortaokul öğrencisinin yetenek ve ilgi alanlarının her birinde aldıkları puanları göstermektedir. Siz, almış olduğunuz ham puanları bu grubun puanları ile karşılaştırarak, 1142 kişilik bir grup içindeki yerinizi görme imkanı bulabileceksiniz. Örneğin, sözel yeteneğe ait 12 maddeden toplam 29 puan almışsanız, bunun yüzdelik karşılığı 35 tir. Bu sözel yetenek bakımından grubun %34 ünden daha iyi, %65 inden daha geri durumdasınız demektir. Başka bir deyişle, grup 100 kişi olsaydı, siz 35 inci kişi olarak 34 kişiyi geçmiş ama 65 kişinin gerisinde kalmış olacaksınız.

Yüzdelik puanlarınızı bulmak için önce sözel yetenek alt testinde aldığınız toplam puan değerini yüzdelik tabloda “Ham Puan” başlığı altında verilen sayılar arasında bulunuz. Ondan sonra bundan “Sözel Yetenek” sütunundaki yüzdelik karşılığını bir yuvarlak içine alınız ve bu işlemi bütün puanlarınız için yapınız.

Yüzdelik Puanların Profil Kağıdına  İşlenmesi

Şimdi de profil kağıdını alınız. Profil kağıdının, sağında ve solunda çerçevenin dışında çizgi ile işaretlenmiş ve her 10 çizgide bir rakamlar yazılmış, sıfırdan 100’e kadar sayılara bakınız. Yüzde basamağı denilen bu dizi içinde her bir özellik için aldığınız yüzdelik puanı bulup ait olduğu sütuna bir (X) işareti koyunuz. Örneğin, sözel yetenekte yüzdelik puanınız 15 ise yüzde basamağı 15’i bulunuz. Bu, 10 ile 20 arasında biraz daha uzun çizgi ile gösterilen yerdedir. Bu çizginin üzerine gelecek şekilde cetvelinizi yatay olarak tutunuz ve sözel yetenek sütununda bu hizaya bir çarpı (X) işareti koyunuz. Diğer özellikler için de aynı işaretleri yapınız ve daha sonra bu çarpı işaretlerini düz çizgilerle birleştiriniz.

Profiliniz sizin güçlü ve zayıf olduğunuz yönlerinizi açık bir şekilde görmenizi sağlar. Yetenek ve ilgileri ayrışmış bir kimsenin profilinde yukarı ve aşağı doğru sivrilikler görülür. Örneğin, ilgilere ait profilde en yüksek, puanlar kişinin hoşlandığı alanları gösterirken en düşük puanlar da katiyen istemediği alanlar hakkında fikir verir. Yüzdelik puanlar yorumlanırken genellikle yüzde 75’inci puanın üzerinde ve yüzde 25’inci puanın altında kalanlar üzerinde durulur. Profilinde böyle puanları olan kimselerin hedeflerini belirlemeleri oldukça kolay olur. Özellikleri yeterince ayrışmamış olanlar, yani yüzdelik puanları, 25 ile 75 arasında yer alan kimseler belli bir alanı seçme konusunda karar vermede güçlük çekebilirler.

 

ALANLAR

GEREKEN YETENEKLERGEREKEN İLGİLER
FENSAYISAL (***)FEN BİL. (***)

MEKANİK (**)

ZİRAAT (**)

SOSYALSÖZEL (***)SOSYAL BİL. (***)

SOSYAL YARDIM (**)

İKNA (**)

MATEMATİKSAYISAL (***)

ŞEKİL-UZAY (***)

MEKANİK (**)

FEN BİL. (**)

YABANCI DİLSÖZEL (***)YABANCI DİL (***)

EDEBİYAT (**)

GÜZEL SANATLARGÖZ-EL KOORD. (***)

ŞEKİL-UZAY (**)

GÜZEL SANATLAR (***)
TİCARETSAYISAL (**)İŞ AYRINTILARI (***)

TİCARET (***)

İKNA (**)

SAĞLIKSAYISAL (**)

GÖZ-EL KOORD. (**)

FEN BİL. (***)

SOSYAL YARDIM (***)

ÇOCUK GELİŞİMİSÖZEL (**)SOSYAL YARDIM (***)

İKNA (**)

GİYİMŞEKİL-UZAY (***)

GÖZ-EL KOORD. (**)

GÜZEL SANATLAR (**)
ÇİÇEK-ÖRGÜ-DOKUMAGÖZ-EL KOORD. (**)GÜZEL SANATLAR (***)
ELEKTRONİK-ELEKTRİKSAYISAL (***)

GÖZ-EL KOORD. (***)

FEN BİL. (***)
AĞAÇ İŞLERİ-YAPI-KALIPÇILIKSAYISAL (***)

GÖZ-EL KOORD. (***)

ŞEKİL-UZAY (***)

MEKANİK (***)

FEN BİL. (**)

TURİZMSÖZEL (***)

SAYISAL (**)

İKNA (**)

İŞ AYRINTILARI (**)

TARIMSAYISAL (**)

GÖZ-EL KOORD. (**)

ZİRAAT (***)

FEN BİL. (**)

 

 

 

AKADEMİK BENLİK KAVRAMI ÖLÇEĞİ NORM TABLOSU

HAM PUANSÖZELSAYISALŞEKİL- UZAYGÖZ-EL KOORD.FEN BİL.SASYOL BİL.İKNAY. DİLTİCARETZİRAATMEKANİKİŞ AYRINTIEDEBİYATSANATMÜZİKSOSYAL YARD.HAM PUAN
4499.999.999.999.999.999.944
4399.199.499.197.099.899.443
4298.198.798.395.799.799.142
4196.598.297.293.399.298.141
4094.899.999.999.999.996.795.799.999.990.099.998.799.999.997.040
3991.499.899.699.499.994.892.699.299.999.386.699.697.899.399.394.639
3888.499.399.198.799.592.289.698.599.798.683.798.797.098.898.891.638
3784.698.698.096.598.298.386.196.099.597.280.597.796.397.897.188.737
3680.597.096.095.096.885.581.593.599.295.878.195.195.296.795.885.436
3574.895.092.891.594.582.276.790.598.893.973.692.293.794.993.680.235
3468.289.889.786.692.077.470.886.598.391.069.789.390.692.291.775.934
3362.989.084.682.188.672.464.980.896.887.564.184.588.089.789.374.333
3259.986.578.675.785.265.260.273.995.683.758.880.485.486.386.565.432
3147.482.571.468.980.659.253.068.694.379.554.274.684.283.282.359.831
3041.577.064.760.875.952.947.962.592.174.049.969.478.879.077.554.730
2935.071.658.752.770.247.241.055.789.369.945.562.873.974.673.149.929
2828.766.552.045.363.340.933.549.187.263.041.055.068.470.267.243.028
2722.560.145.437.957.934.426.743.783.458.136.247.462.764.862.036.527
2617.354.138.731.650.228.121.637.678.653.032.840.858.360.256.630.126
2512.046.531.625.442.422.117.131.674.245.728.233.753.855.950.525.025
248.240.824.118.735.817.912.925.968.639.725.827.146.550.445.120.824
235.435.117.914.030.714.69.821.362.033.419.521.541.045.739.016.323
223.229.212.99.925.111.27.216.957.028.216.216.534.439.134.012.222
211.725.79.47.019.18.45.212.951.223.613.112.629.633.828.79.021
201.218.25.94.814.86.23.110.944.719.29.79.024.428.923.76.620
190.714.13.93.110.84.31.88.338.815.27.55.720.025.319.14.919
180.510.92.81.77.82.81.15.632.011.95.64.216.121.315.33.418
170.57.31.80.75.31.90.84.426.19.14.22.712.117.511.92.117
160.14.70.70.33.71.20.52.320.46.03.02.09.013.99.61.516
152.90.50.12.00.50.31.516.14.61.71.36.011.26.91.015
141.60.21.10.40.31.511.23.31.20.73.97.74.30.814
131.00.10.30.10.20.37.62.20.70.32.15.42.90.713
120.50.14.71.00.70.11.03.51.90.612
110.22.80.30.20.31.61.40.511
101.30.20.91.00.510

 

AKADEMİK BENLİK KAVRAMI ÖLÇEĞİ

Bu ölçek yetenek ve ilgilerinizi daha iyi tanımanıza ve bu yolla okul ve ders seçiminize yardımcı olmak amacı ile geliştirilmiştir. Ölçekte yetenek ve ilgi alanlarını yansıtan faaliyetleri ne kadar başarı ile ve ne derece sıklıkla yaptığınızı ya da o işi yapmaktan ne derece hoşlandığınızı soran sorular bulunmaktadır. Sizden istenen, bu soruları dikkatle okuyup, her faaliyeti veya işi ne derece başarı ile yapabildiğinizi veya o işten ne derece hoşlandığınızı cevap kağıdında ilgili sorunun altındaki aralığı karalamak suretiyle belirtmenizdir.

Cevap kağıdında A “Hiçbir zaman”, B “Ara sıra”, C “Sık sık” ve D “Her zaman” anlamına gelmektedir. Cevaplamanın nasıl yapılacağı, aşağıda bir örnekle gösterilmiştir.

“Matematik dersinde öğrendiğiniz ilke ve kuralları kullanarak ilk defa karşılaştığınız bir problemi kolaylıkla çözebilir misiniz?”

Eğer siz, benzerini daha önce görmediğiniz bir problemi hiç çözemiyorsanız, A harfinin, bunu ara sıra başarabiliyorsanız B’nin, böyle problemi sık sık çözüyor ama arada başarısız oluyorsanız C’nin, her zaman başarılı iseniz D’nin altındaki aralığı karalayacaksınız.

A           B         C         D

                

Bazı sorular, bir faaliyetten hoşlanıp hoşlanmadığınızı sormaktadır. Eğer, bir faaliyetten hiç hoşlanmıyorsanız “A” harfinin, çok hoşlanıyorsanız “D” harfinin altındaki aralığı karalayacaksınız. Görüldüğü gibi “A” bir ilgi veya yeteneğin en az “D” en çok olduğu durumu göstermekte ve diğer seçenekler buna göre derecelenmektedir. İçinizden geldiği gibi cevaplamaya ve cevapsız soru bırakmamaya çalışınız.

AKADEMİK BENLİK KAVRAMI ÖLÇEĞİ

 

 1. Bir yazı yazarken, bir ödev yaparken, yazım (imla) kurallarına dikkat eder misiniz?
 2. Bir hikaye kitabını hızlı ve doğru okuyabilir misiniz?
 3. Çarpım tablosunu, bölme işlemini kolay öğrenebildiniz mi?
 4. Birbirine çok benzeyen iki resmin arasındaki küçük farkları hemen görebilir misiniz?
 5. Kelimeleri doğru bir biçimde yazabiliyor ve söyleyebiliyor musunuz?
 6. Bir dairenin merkezini doğru bir biçimde tahmin ederek işaretleyebilir misiniz?
 7. İki çizgi arsında çok az bir uzunluk farkı olduğunda, bunu kolaylıkla algılayabilir misiniz?
 8. Bir parçayı bir kere okuduktan sonra hemen özetleyebiliyor musunuz?
 9. Dört işlemle akıldan, hızlı problem çözebilir misiniz?
 10. Bir doğru parçasının kaç santimetre olduğunu doğru tahmin edebilir misiniz?
 11. Yeni duyduğunuz kelimelerin anlamlarını öğrenmeye çalışır mısınız?
 12. Okuduğunuz bir parçada belirten fikirler arsında ilişki kurabiliyor musunuz?
 13. Bir matematik probleminin çözüm yolunu öğrendikten sonra, ona benzer problemleri çözebiliyor musunuz?
 14. İlk defa gittiğiniz binada yönünüzü bulabiliyor musunuz?
 15. Bir defa başkaları ile birlikte gittiğiniz bir yeri, ikinci defa yalnız başına gittiğinizde, kolaylıkla bulabilir misiniz?
 16. Gelişigüzel parçaları ayrılmış bir şeklin veya cismin parçalarını eski yerlerine kolaylıkla yerleştirebilir misiniz?
 17. Bir makinanın şemasına bakarak makineyi kurabilir misiniz?
 18. Açılmış hali verilen geometrik bir cismin, kapandığı zaman açılacağı şekli göz önünde canlandırabilir misiniz?
 19. Bir konuda edindiğiniz bilgileri, kendi sözcüklerinizle başkalarına aktarabiliyor musunuz?
 20. Sizin düzeyinizde bir matematik kitabını okuyarak bir problemin çözüm yolunu bulabiliyor musunuz?
 21. Boş zamanlarınızda, zevk için matematik problemleri çözmeye çalışır mısınız?
 22. Bir konuyu söz ve yazı ile anlatırken, fikirleri doğru bir sıra ile verebiliyor musunuz?
 23. Matematik dersinde, özel bir yardım (ders) almadan başarılı olabiliyor musunuz?
 24. Bir yazıdaki fikir ve ifade hatalarını kolaylıkla görebilir misiniz?
 25. Boş bir kesme şeker kutusu, kısa kenarlarından kesilip açılınca hangi yüzeyin nereye geleceğini gözönünde canlandırabilir misiniz?
 26. Öğrendiğiniz matematik kurallarına fen bilgisi derslerindeki problemlere uygulayabiliyor musunuz?
 27. Bir kağıda, cetvel kullanmadan düzgün paralel çizgiler çizebiliyor musunuz?
 28. Karmaşık bir geometrik şeklin, sağa ve sola döndürülmesi ile alacağı durumu gözönünde canlandırabilir misiniz?
 29. Bir problemin, size öğretilen çözüm yollarından farklı çözüm yollarını bulabilir misiniz?
 30. Akıcı bir üslupla güzel yazı (örneğin bir mektup) yazabilir misiniz?
 31. Okuduğunuz bir parçada anlatılan fikirleri bulup özetleyebiliyor musunuz?
 32. Sizin düzeyinde, ama daha önce hiç görmediğiniz bir matematik kitabını rahatlıkla okuyabilir misiniz?
 33. Bir  evin  planına baktığınızda, evin yapılmış halini gözönünde canlandırabilir misiniz?
 34. Bir kağıda çizilen yıldız biçimindeki bir şekli makasla, düzgün bir biçimde kesip çıkarabilir misiniz?
 35. Alet kullanmadan düzgün geometrik şekiller çizebilir misiniz?
 36. Attığınız bir bilyeyi veya bir taşı istediğiniz hedefe gönderebilir misiniz?
 37. Satranç öğrenmek için çaba sarfediyor musunuz?
 38. Fen dersleri ile ilgili konuları kolay öğrenebiliyor musunuz?
 39. Desenli kağıtları, şekilleri birbirine tamamlayacak şekilde, yanyana yapıştırabilir misiniz?
 40. Bir aletin (örneğin, saatin) çok küçük bir parçasını (vidasını) yerine kolayca yerleştirebilir misiniz?
 41. Gelecekte kendinizi, laboratuarda araştırmacı olarak düşlediğiniz oldumu?
 42. Bir kente gittiğinizde, müzeleri, tarihi yerleri gezer misiniz? (gezmek ister misiniz)
 43. Çeşitli atasözlerinin ve özdeyişlerin nereden çıktığını araştırmak ister misiniz?
 44. İnsanların ne düşündüklerini ve ne hissettiklerini incelemekten hoşlanır mısınız?
 45. Fen derslerinde öğrendiğiniz ilke ve kuralları evinizdeki sorunların çözümünde kullanır mısınız?
 46. Fen dersleri ile ilgili konularda sınıfta öğretilenlerden daha fazla bilgi edinmek için başka kaynaklara başvurduğunuz oluyor mu?
 47. Evcil hayvanların veya bitkilerin gelişmelerini incelemekten hoşlanır mısınız?
 48. Yeni öğrendiğiniz yabancı dildeki sözcükleri bir cümlede kullanmaya çalışır mısınız?
 49. Fen bilgisi ile ilgili problemleri çözmekten hoşlanır mısınız?
 50. Deniz dibindeki hayatı gösteren bir filmi ilgi ve dikkatle izler misiniz?
 51. Yabancı dildeki kelimeleri kolaylıkla ezberleyebiliyor musunuz?
 52. Bir bilyeyi, başka bir bilye ile vurarak, istediğiniz hedefe gönderebilir misiniz?
 53. Büyük coğrafya keşiflerini anlatan bir televizyon dizisini izlemekten hoşlanır mısınız?
 54. Tarih ve coğrafya derslerinde okutulan konuları kolay öğrenebiliyor musunuz?
 55. Bilimsel proje sergilerini gezer misiniz? (Gezmek ister misiniz)
 56. İnsanların gazetelerde hangi haberleri merakla okuduklarını araştırmak ister misiniz?
 57. Tarih romanları okumaktan hoşlanır mısınız?
 58. Televizyonda bilimsel buluşları anlatan belgesel programları izler misiniz?
 59. Ünlü bilim adamlarının hayatını anlatan televizyon dizilerini izler misiniz?
 60. bir pastayı veya böreği, eşit olarak ve düzgün biçimde kesebilir misiniz?
 61. “Çocuklarda yaratıcılık” başlıklı bir makaleyi okumak ister misiniz?
 62. Çevrenizdeki insanların davranışlarının nedenlerini merak edip araştırır mısınız?
 63. Uzay araçlarının, roketlerin evrimini gösteren bir sergiyi izlemek ister misiniz?
 64. Ünlü toplum liderlerinin hayatını anlatan eserleri okumak veya filmleri izlemek ister misiniz?
 65. “İnsan hakları” konulu bir ödev hazırlayıp sınıfta sunmak ister misiniz?
 66. Küçük bir deliğe, ince bir çubuğu, deliğin kenarına değdirmeden sokabilir misiniz?
 67. Küçük bir şeklin (örneğin bir çiçek resminin) içini, dışarı taşırmadan sulu boya ile boyayabilir misiniz?
 68. Orta Asya’daki eski uygarlık eserlerini gösteren bir belgesel filmi izlemekten hoşlanır mısınız?
 69. Evinizde ipekböceği yetiştirip bakımını üstlenebilir misiniz?
 70. Kapı zili, kilit gibi ev aletlerini onarmaya çalışır mısınız?
 71. Tahtadan veya metalden oyuncaklar yapabilir misiniz?
 72. Yeni çiçek türleri yetiştirmeyi denemek ister misiniz?
 73. Bir yabancı turistle, bildiğiniz yabancı dille konuşmaya çalışır mısınız?
 74. Gelecekte yabancı dilinizi ilerletip o dilde yazılmış dergi ve kitapları okumayı düşünür müsünüz?
 75. “Hayvanat bahçesine getirilen hayvanların yeni çevreye uyum sorunları” konulu bir belgesel filmi ilgi ile izler misiniz?
 76. Bir çiftliğin yöneticisi olmayı düşünür müsünüz?
 77. Yeni öğrendiğiniz yabancı dildeki sözcükleri doğru biçimde söylemeye gayret eder misiniz?
 78. Kaliteli meyve yetiştiren bir üretici olmayı düşünür müsünüz?
 79. Bir aleti parçalara ayırıp tekrar birleştirebilir misiniz?
 80. Evcil hayvanların hangi koşullarda ve ortamda daha iyi geliştiklerini incelemekten hoşlanır mısınız?
 81. Yeni bir alet veya makine ile karşılaştığınızda, hemen onun nasıl çalıştığını öğrenmeye çalışır mısınız?
 82. Evde bir hayvan (kuş) besler, bakımını yapar mısınız?
 83. Saksıda ve bahçede çiçek yetiştirip bakımını üstlenir misiniz?
 84. Elektrikli aletlerin nasıl işlediklerini inceler misiniz?
 85. Havuzlarda balık üretme yöntemlerini gösteren bir filmi ilgi ile izler misiniz?
 86. Her türlü araç ve gereç sağlansa, bir kafes yapmayı dener misiniz?
 87. İnanç ve düşüncelerinizi başkalarına kolaylıkla aktarabilir misiniz?
 88. Tartışmalarda güçlü kanıtlar bularak, görüşünüzü karşınızdakilere kabul ettirebilir misiniz?
 89. Belleğiniz kuvvetli midir?
 90. İnsanların daha çok hangi malları almak istediklerini öğrenmeye çalışır mısınız?
 91. Model uçak yapmaya çalışır mısınız?
 92. Arkadaşlarınız arasındaki çatışmaların çözümünde arabuluculuk yapar mısınız?
 93. Bir yazıdaki hataları düzeltmekten, bir hesabı kontrol etmekten hoşlanır mısınız?
 94. Yaptığınız herhangi bir işin temiz ve özenli olması için gereken özeni gösterir misiniz?
 95. Bir makinanın, örneğin bir elektrik motorunun, evrimini gösteren bir sergiyi gezmek ister misiniz?
 96. Çevrenizde “Hazırcevap” bir kişi olarak tanınır mısınız?
 97. Okul kantini ya da kooperatifini yönetmek ister misiniz?
 98. Bir işin ince ayrıntıları ile uğraşır mısınız?
 99. Paranızı nerelerde harcadığınızın kaydını tutar mısınız?
 100. Anılarınızı yazar mısınız?
 101. Yaz aylarında bir dükkanda ya da ticarethanede çalışmak ister misiniz?
 102. Derslerinize günü gününe çalışır mısınız?
 103. Okulda şiir okuma yarışmaları düzenleyen bir grubun üyesi olmak ister misiniz?
 104. Mektuplarınızı eski okul karnelerinizi tarih sırasına koyup saklar mısınız?
 105. Aldığınız her şeyin ya da yaptığınız her işin düzenli bir biçimde kaydını tutar mısınız?
 106. Yabancı dil kurslarına gitmek ister misiniz?
 107. Bir makinanın çalışmasını geliştirici yöntemler düşünür müsünüz?
 108. Söz ve davranışlarınızın başkaları üzerindeki etkilerini öğrenmeye çalışır mısınız?
 109. Konuşurken çevrenizdeki insanların ilgisini çekebilir ve görüşlerinizi onlara kabul ettirebilir misiniz?
 110. Televizyondaki reklamların daha iyi nasıl yapılabileceği üzerinde araştırma yapan bir grubun içinde yer almak ister misiniz?
 111. Evleri dolaşıp bir malın tanıtımını yapmaktan hoşlanır mısınız?
 112. Ödevlerinizi zamanında ve düzgün biçimde yapar mısınız?
 113. Televizyonda veya radyoda şiir saatlerini izler misiniz?
 114. Kendini gelecekte bir yazar olarak düşlediğiniz olur mu?
 115. Yaptığınız her hangi bir şeyi özenle süsler misiniz?
 116. Küçük hikayeler yazmayı dener misiniz?
 117. Ünlü sanatçıların, ressamların hayatını merak eder misiniz?
 118. Çevrenizdeki çeşitli makinaların bakımını yapar, onları bozmadan kullanabilir misiniz?
 119. Sizin gibi düşünmeyen insanları ikna etmek için uzun tartışmalara girer misiniz?
 120. Çevrenizdeki eşyaların, ürünlerin, satılsalar kaç lira edeceklerini düşünür müsünüz?
 121. Eşyalarınızı yerli yerine koyar, çevrenizi düzenli tutar mısınız?
 122. Bir malı satmak için neler yapmak gerektiğini öğreten bir kursa katılmak ister misiniz?
 123. Gazete, boş şişe gibi kullanılmış şeyleri satarak para kazanmayı düşünür müsünüz?
 124. Yabancı dilde şarkı söylemeye özenir misiniz?
 125. Mektupları zamanında cevaplandırır mısınız?
 126. Bir şeyi satın alacağınız zaman çeşitli dükkanları dolaşıp fiyatları karşılaştırarak gereğini duyar mısınız?
 127. Bir aleti, tarifesine ve şemasına bakarak çalıştırabilir misiniz?
 128. Güzel konuşma ve başkalarını ikna edebilme gücünü geliştirici kurslara katılmak ister misiniz?
 129. Arkadaşlarınıza ciklet, çikolata, bilye vb. şeyler sattınız mı?
 130. Gelecekte kendinizi bir tüccar olarak düşlediğiniz olur mu?
 131. Roman, hikaye veya şiir okur musunuz?
 132. Boş vakitlerinizde çiçek, nakış, resim, heykel vb. yapar mısınız?
 133. Radyo ve televizyonda müzik programlarını isler misiniz?
 134. Müzik yarışmalarına katılmak ister misiniz?
 135. Televizyonda resim sanatı ile ilgili haberleri ilgi ile izler misiniz?
 136. Gittiğiniz bir kentte sanat galerilerini, resim sergilerini gezmek ister misiniz?
 137. Ağlayan bir çocuğu oyalayabilir misiniz?
 138. Yaşlılar yurdunda eğlence günleri düzenlemekten hoşlanır mısınız?
 139. Başkalarına kişisel sorunların çözümünde yardımcı olabiliyor musunuz?
 140. Çocuk gürültüsüne katlanabilir misiniz?
 141. Belli bir anda pek çok şeye birden dikkat edebilir misiniz?
 142. Kompozisyon derslerinde başarılı mısınız?
 143. Okul gazetesine yazı yazar mısınız? (Yazmak ister misiniz?)
 144. Müzik dersleri alıyor musunuz veya almak ister misiniz?
 145. Bir müzik aleti çalar mısınız?
 146. Bir hastaya bakabilir, ilaçlarını zamanında verebilir misiniz?
 147. Resim ve mimarlık sanatının gelişimini anlatan bir kitabı zevkle okur musunuz?
 148. Bir hastanede, yaz aylarında gönüllü olarak çalışmak ister misiniz?
 149. Boş vakitlerinizi resim veya el işleri yaparak geçirmeye çalışır mısınız?
 150. Konuştuğunuz zaman kendinizi çevrenizdeki insanlara dinletebiliyor musunuz?
 151. Karşınızdaki insanların ne düşündükleri ve ne hissettiklerini anlayabilir misiniz.
 152. Müzik aletleri sergisini gezmek ister misiniz?
 153. Çeşitli ülkelerin halk şarkılarını tanıtan bir program izler misiniz?
 154. Hastalar ve yaşlılara kitap okumaktan hoşlanır mısınız?
 155. Küçük çocuklara oyun öğretmekten, onlara şarkı söylemekten hoşlanır mısınız?
 156. İmkanlarınız ölçüsünde konserlere gitmeye çalışır mısınız?
 157. Yabancı dil dersinde başarılı mısınız?
 158. Ayakta ve hareketli olarak çalışmaktan hoşlanır mısınız?
 159. Ufak tefek besteler yapmaya çalışır mısınız?
 160. Bir evi ya da salonu süslemekten hoşlanır mısınız?
 161. Başkalarına dinletecek düzeyde bir müzik aleti çalıyor musunuz?
 162. Odanızı, yaptığınız resim veya el işleri ile süsler misiniz?
 163. El sanatları ya da resim kurslarına gitmek ister misiniz?
 164. Yeni duyduğunuz bir müzik parçasını çalmaya veya söylemeye çalışır mısınız?
 165. Gazete ve dergilerdeki edebiyat sütunlarını okur musunuz?
 166. Okul kitaplığına gider ve kitap alır mısınız?
 167. Dilbilgisi kurallarını öğrenip uygulayabiliyor musunuz?
 168. Görüşlerinize karşı çıkıldığında bunu soğukkanlılıkla karşılar mısınız?
 169. Açık havada çalışmaktan hoşlanır mısınız?
 170. Gelecekte kendinizi çeşitli dillerin yapı ve özellikleri üzerinde çalışan bir araştırmacı olarak düşünebilir misiniz?

Akademik Benlik Kavramı Ölçeğini ve Norm Tablosunu Word Belgesi Olarak İndir.

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir