üniversite-bölümleri
Bölüm Tanıtımları

Adli Bilişim Mühendisliği

Programın Amacı

Bölüm bilişim hukuku, bilgi güvenliği, siber güvenlik ve bilişim suçu ile ilgili delil toplama süreçlerinin adli takibi, analizi ve siber suçlarla mücadele edilmesi amacıyla kurulmuştur.

Birinci amacı kurum ve kuruluşlarda suç oluşmadan gerekli önlemleri alarak kurumun zarar görmesini engellemektir. Bilişim sistemlerinin seçilmesi, planlanması, doğru yapılandırılması ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınarak korunaklı hale getirilmesi, bir kurum veya kuruluş için gerekli pentest uygularının yapılması, saldırıların tespit edilebilmesi ve önlenmesi bilgilerinin kazanılması adli bilişim mühendisliğinin birinci amacıdır.İkinci amacı bilişim sistemleri üzerinden işlenen suçlarla ilgili verileri doğru almak, analiz etmek ve raporlandırmaktır. Suça ait delillerin toplanması, korunması, adli kopyalarının alınması, delilin niteliğine uygun araçlar ile delilin analiz edilmesi, elde edilen bulguların raporlanması, bu işlemlerin yapılması için gerekil adli inceleme donanım ve yazılımlarının kullanılması, karşılaşılan durumların hukuki açıdan değerlendirilmesi bilgilerinin kazanılması adli bilişim mühendisliğinin ikinci amacıdır.

Üçüncü amacı ise eğitimin verildiği ülkede bulunan dijital suçlarla ilgili yasal düzenlemelerle ilgili yeterli bilgiye sahip olmaktır. Bu nedenle müfredat içerisinde mutlaka eğitimin verildiği ülkeye ait yasal mevzuatlar ve sorumluluklarla ilgili bilginin kazandırılması gerekmektedir.Üç temel amacın sağlanabilmesi için gerekli olan uygulamalı ve teorik dersler belirlenerek öğrencilerin mezun olduktan sonra yeterli bilgiye sahip olabilmeleri amaçlanmıştır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Bölümde temel ortak dersler (Türk Dili, Yabancı Dil, İnkılap Tarihi, Mühendislik Matematiği vs..), Algoritma ve Programlama Dilleri gibi genel mühendislik derslerinin yanında Bilişim Suçu İnceleme Donanımları, İşletim Sistemleri, Bilişim suçu İnceleme Yazılımları, Bilgi Güvenliği Yönetimi, Adil Bilişim Kanunları, Ağ ve Sistem Güvenliği, Elektronik Delil Toplanması ve Analizi gibi bölüme ve direkt olarak iş sahasına yönelik dersler verilmektedir. Bölümde işlenen alana yönelik derslerin tümünde teorik eğitim yanında uygulamalı dersler yapılarak öğrencilerin süreçleri kendileri uygulayarak öğrenmeleri sağlanmaktadır. Bu eğitim sonunda öğrenciler bir bilgisayar sisteminin, kurumların, siber tehditlere karşı nasıl korunması gerektiği, bir adli inceleme sürecinin delillerin toplanmasından mahkemeye veya savcılığa raporlanmasına kadar olan tüm süreçlerini öğrenmiş ve uygulamış olmaktadır. Bölümde staj uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca detaylı olarak da ilgili link incelenebilir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Adli bilişim mühendisliğinin amacı, kurumların ya da özel sektörde bilişim alanında faaliyet gösteren firmaların ihtiyaç duyduğu uygulama becerisi yüksek mühendisler yetiştirmektir. Mezunlar bilişim suçlarından kurumu ya da firmayı koruyacak vasıflı uzmanlardır. Bilişim suçları ile ilgili adli vakalarda kanun ve yönetmeliklerin istediği biçimde deliller ve bilgiler sunabilmekte bölümün amaçlarındandır. Bu nedenle programdan mezun olan kişiler, şirket veya kurumların ihtiyaçlarını karşılayacak adli yazılım, adli donanım, kanun ve yönetmeliklerle ilgili iş çözümleri üretme ve yürütme konusunda deneyimli olacaklardır.

Adli Bilişim mühendisliği uygulanabilir bir eğitim programı takip etmek suretiyle bu farklı sektör ve kuruluşlarda öğrencilerin doğrudan istihdam edilmesini hedeflemektedir. Bölümden mezun olacak Adli Bilişim mühendisleri, bilgisayar ve teknolojilerinin kullanıldığı herhangi bir endüstri dalında, yazılım, sistem ve bilgisayar ağları, bilişim suçları, yasal sorumluluklar, bilişim suçlarından korunma konularında çağdaş bilgilere sahip ve istihdam edilecek kurum ya da kuruluşun belirtilen sorunlarla karşılaşmasını engelleyebilecek özelliklere sahip olacaklardır. Bu konularda ihtiyaç duyulan yetişmiş insan gücüne önemli katkılarda bulunabileceklerdir. Özellikle son yıllarda artan bilişim kaynakları üzerinden işlenen adli vakalardan dolayı birçok devlet kuruluşu özel sektörden adli bilişim uzmanlığı hizmetleri satın alma yoluna gitmektedir. Adli Bilişim Mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler bu alanda mevcut bulunan insan gücü açığını büyük oranda karşılamayı amaçlamaktadır.yürütme konusunda deneyimli olacaklardır.

Çalışma Alanları

Arşivciler, devlet arşivlerinde, askeri arşivlerde, özel kuruluşların arşiv bölümlerinde görev alabilirler. Günümüzde kurum ve kuruluşların ürettikleri belgelerin hızla artışı arşivcilere duyulan gereksinimi de artırmaktadır.

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir