AYT Haberler TYT

2020 TYT-AYT Konuları ve Soru Dağılımı

TYT’de ortak müfredata dayalı Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. Adaylar, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretim programlarından (müfredat) sorumludur.

Birinci Oturum

Birinci Oturumda yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde; 40 Türkçe,Sosyal Bilimler (20 soru); Tarih(5 soru),Coğrafya(5 soru),Felsefe(5 soru),Din Kültürü (5 soru) toplam 20 soru ve 40 Temel MatematikFen Bilimleri (20 soru); Fizik(7 soru),Kimya(7 soru),Biyoloji(6 soru) olmak üzere toplam 120 soru sorulacaktır. Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nin süresi 135 dakikadır.

İkinci Oturum

Pazar günü gerçekleştirilecek olan İkinci Oturumda yapılacak Alan Yeterlilik Testleri (AYT)’nde; 40 soru Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi (Türk Dili ve Edebiyatı=24 soru,Tarih-1=10 soru,Coğrafya-1*=6 soru)40 Soru Sosyal Bilimler-2 Testi (Tarih-2=11 soru,Coğrafya-2=11 soru,Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık)=12 soru,Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe Grubu soruları)=6 soru), 40 soru Matematik Testi ve 40 soru Fen Bilimleri Testi; (Fizik=14 soru,Kimya=13soru,Biyoloji=13 soru) olmak üzere toplam 160 soru sorulacaktır. Alan Yeterlilik Testleri (AYT)’nin süresi 180 dakikadır.

Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlık Testleri

TestlerSoruSayısıCevaplanacak Soru Sayısına GöreSoru Başına Ortalama Süreler
İki Test80 SoruÜç Test120 SoruDört Test 160 Soru
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1402,25 dk1,5 dk1,125 dk
Sosyal Bilimler-240
Matematik40
Fen Bilimleri40
Toplam160180 dk (3 saat)180 dk (3 saat)180 dk(3 saat)

Aday, yerleşmeyi hedeflediği programın puan türünü dikkate alarak, ilgili testlerdeki soruları cevaplandırabilir.

İkinci Oturumdaki Testlerin İçeriği ve Soru Sayıları;

TESTLERSoruSayısı
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
Türk Dili ve Edebiyatı24
Sosyal Bilimler-1
Tarih -110
Coğrafya-16
Toplam40
Matematik Toplam40
Sosyal Bilimler-2
Tarih-211
Coğrafya-211
Felsefe Grubu (Mantık, Psikoloji, Sosyoloji)12
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi6
Toplam40
Fen Bilimleri
Fizik14
Kimya13
Biyoloji13
Toplam40
Yabancı Dil Toplam80
TYT SORU SAYILARI
Türkçe40
Matematik+Geometri40
Sosyal Bilimler (Tarih 5, Coğrafya 5, Felsefe 5, Din K. 5)20
Fen Bilimleri (Fizik 7, Kimya 7, Biyoloji 6)20
Toplam120

 

2020 TYT TÜRKÇE KONULARI
1Sözcükte Anlam
2Cümlede Anlam
3Paragrafta Anlam
4Anlatım Biçimleri
5Ses Bilgisi
6Yazım Kuralları
7Noktalama İşaretleri
8Sözcükte Yapı
9Sözcük Türleri
10Edat-Bağlaç-Ünlem
11Filler
12Ek Fiil
13Filde Çatı
14Fiilimsi
15Cümlenin Öğeleri
16Cümle Türleri
17Anlatım Bozuklukları
2020 TYT MATEMATİK KONULARI
1Sayılar
2Sayı Basamakları
3Bölme ve Bölünebilme
4OBEB-OKEK
5Rasyonel Sayılar
6Basit Eşitsizlikler
7Mutlak Değer
8Üslü Sayılar
9Köklü Sayılar
10Çarpanlara Ayırma
11Oran Orantı
12Denklem Çözme
13Problemler
14Kümeler
15Fonksiyonlar
16Permütasyon
17Kombinasyon
18Binom
19Olasılık
20İstatistik
212. Dereceden Denklemler
22Karmaşık Sayılar
23Parabol
24Polinomlar
2020 TYT GEOMETRİ KONULARI
1Doğruda ve Üçgende Açılar
2Dik ve Özel Üçgenler
3Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar
4İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
5Üçgende Alanlar
6Üçgende Açıortay Bağıntıları
7Üçgende Kenarortay Bağıntıları
8Üçgende Eşlik ve Benzerlik
9Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
10Çokgenler
11Dörtgenler
12Yamuk
13Paralelkenar
14Eşkenar Dörtgen – Deltoid
15Dikdörtgen
16Çemberde Açılar
17Çemberde Uzunluk
18Daire
19Prizmalar
20Piramitler
21Küre
22Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
23Vektörler-1
24Doğrunun Analitiği
25Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller

2020 TYT TARİH KONULARI

1Tarih Bilimine Giriş
2Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
3İlk Türk Devletleri
4İslam Tarihi ve Uygarlığı
5Türk-İslam Devletleri
6Türkler’in İslamiyeti Kabulü
7Türkiye Tarihi
8Beylikten Devlete (1300-1453)
9Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
10Osmanlı Duraklama Dönemi
11Gerileme Devri (1699 – 1792)
12Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
13Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
14En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
1520.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
16XIX. YY Osmanlı Devleti
171.Dünya Savaşı – Milli Mücadeleye Hazırlık D.
18Kurtuluş Savaşında Cepheler
19Türk İnkılabı
20Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
21Türk Dış Politikası
2020 TYT COĞRAFYA KONULARI
1Doğa ve İnsan
2Harita Bilgisi
3Coğrafi Konum
4Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
5İklim Bilgisi
6Türkiye’nin İklimi ve Yer Şekilleri
7Yer’in Şekillenmesi
8İç ve Dış Kuvvetler
9Toprak Tipleri
10Nüfus
11Ortak Payda: Bölge
12Ulaşım Yolları
13Çevre ve İnsan
14Doğal Afetler
2020 TYT DİN KÜLTÜRÜ KONULARI
1Kuran ve Yorumu
2Hz. Muhammed’in Hayatı
3İslam Düşüncesinde Yorumlar
4İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar
5Hazreti Muhammed
6İslam Düşüncesinde Tasavvuf
7Vahiy ve Akıl Kur’an Yorumları
2020 TYT FELSEFE KONULARI
1Felsefe’nin Alanı
2Bilgi Felsefesi
3Bilim Felsefesi
4Varlık Felsefesi
5Ahlak Felsefesi
6Siyaset Felsefesi
7Sanat Felsefesi
8Din Felsefesi
2020 TYT FİZİK KONULARI
1Fizik Bilimine Giriş
2Madde ve Özellikleri
3Basınç ve Kaldırma Kuvveti
4Isı ve Sıcaklık
5Enerji
6Elektrostatik
7Kuvvet ve Hareket
8Elektrik ve Manyetizma
9Optik
10Dalgalar
11Dünya ve Uzay
12Basit Makineler
TYT KİMYA KONULARI
1Kimya Bilimi
2Atom ve Yapısı
3Periyodik Sistem
4Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
5Asitler-Bazlaar ve Tuzlar
6Bileşikler
7Kimyasal Tepkimeler
8Kimyanın Temel Yasaları
9Maddenin Halleri
10Karışımlar
11Endüstride ve Canlılarda Enerji
12Kimya Her Yerde

2020 TYT BİYOLOJİ KONULARI

1Biyoloji Bilimi
2Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşenler
3Canlıların Dünyası Hücrenin Yapısı ve İşlevi
4Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırması
5Üreme
6İnsanda Üreme Sistemi
7Kalıtım. Kalıtımın Genel İlkeleri
8Modern Genetik Uygulamaları
9Ekoloji, Ekosistem Ekolojisi
10Dünyamız
11Canlılarda Enerji Dönüşümü
12Solunum
13İnsan Fizyolojisi
14Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
15Hayatin Başlangici ve Evrim

 

2020 AYT Konuları Sözel Bölümü

EDEBİYAT
1Güzel Sanatlar ve Edebiyat
2Metinlerin Sınıflandırılması
3 Şiir Bilgisi
4Söz Sanatları
5İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
6İslami Dönem Türk Edebiyatı
7Halk Edebiyatı
8Divan Edebiyatı
9Edebi Akımlar
10Tanzimat Edebiyatı
11Servet-i Fünun Edebiyatı
12Fecr-i Âti Edebiyatı
13Milli Edebiyat
14Cumhuriyet  Dönemi Türk Edebiyatı
15Batı Edebiyatı
TARİH
1Tarih Bilimine Giriş
2Uygarlığın Doğuşu ve İlk Çağ Uygarlıkları
3İlk Türk Devletleri
4İslam Tarihi ve Uygarlığı
5Türk – İslam Devletleri
6Türkiye Tarihi (10 – 13. Y.Y)
7 Beylikten Devlete (Kuruluş Dönemi)
8Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (Yükselme Dönemi)
9Osmanlı Devleti’nin Kültür ve Uygarlığı
10Yeni Çağ Avrupa Tarihi
11Arayış Yılları (Duraklama Dönemi)
1218. YY Değişim ve Diplomasi (Gerileme Dönemi)
13Yakın Çağ Avrupa Tarihi
14En Uzun Yüzyıl (Dağılma Dönemi)
15Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı
16Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
17Kurtuluş Savaşında Cepheler
18Türk İnkılabı
19Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
20XX. (20.) Yüzyıl Başlarında Dünya
21II. Dünya Savaşı (1939 – 1945)
22Soğuk Savaş Dönemi
23Yumuşama (Detant) Dönemi ve Sonrası
24Küreselleşen Dünya
25 Türklerde Devlet Teşkilatı
26 Türklerde Toplum Yapısı
27Türklerde Hukuk
28Türklerde Ekonomi
29Türklerde Eğitim
30Türklerde Sanat
COĞRAFYA
1Doğal Sistemler
2Beşeri Sistemler
3Mekansal Bir Sentez: Türkiye
4Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
5Ülkeler ve Uluslararası Örgütler
6 Çevre ve Toplum
FELSEFE
1Felsefenin Alanı
2Bilgi Felsefesi
3Bilim Felsefesi
4Varlık Felsefesi
5Ahlak Felsefesi
6Siyaset Felsefesi
7Sanat Felsefesi
8Din Felsefesi
DİN KÜLTÜRÜ
1Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması
2İnsan ve Din
3İslam ve İbadetler
4İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler
5Muhammed’in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama.
6İslam ve Bilim, Estetik, Barış
7Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri
MANTIK
1Mantığa Giriş
2Klasik Mantık
3Mantık ve Dil
4Sembolik Mantık
PSİKOLOJİ
1Psikoloji Bilimini Tanıyalım
2Psikolojinin Temel Süreçleri
3Öğrenme Bellek Düşünme
4Ruh Sağlığının Temelleri

2020 AYT Sayısal Konuları

2020 AYT Sayısal Soru Sayıları

Fen Bilimleri40
Fizik14
Kimya13
Biyoloji13
Matematik40
Toplam80
MATEMATİK
1Sayılar
2Sayı Basamakları
3Bölünebilme
4OBEB-OKEK
5Rasyonel Sayılar
6Basit Eşitsizlikler
7Mutlak Değer
8Üslü Sayılar
9Köklü Sayılar
10Çarpanlara Ayırma
11Oran Orantı
12Denklem Çözme
13Kümeler
14Fonksiyonlar
15permutasyon
16Kombinasyon
17Binom
18Olasılık
19İstatistik
20İkinci Dereceden Denklemler
21Karmaşık Sayılar
22Parabol
23Polinomlar
24Mantık
25Modüler Aritmetik
26Eşitsizlikler
27Logaritma
28Diziler
29Seriler
30Limit ve Süreklilik
31Türev
32integral
GEOMETRİ
1Doğruda ve Üçgende Açılar
2Dik ve Özel Üçgenler
3Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar
4İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
5Üçgende Alanlar
6Üçgende Açıortay Bağıntıları
7Üçgende Kenarortay Bağıntıları
8Üçgende Eşlik ve Benzerlik
9Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
10Çokgenler
11Dörtgenler
12Yamuk
13Paralelkenar
14Eşkenar Dörtgen – Deltoid
15Dikdörtgen
16Çemberde Açılar
17Çemberde Uzunluk
18Daire
19Prizmalar
20Piramitler
21Küre
22Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
23Doğrunun Analitiği
24Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller
25Dönüşümlerle Geometri
26Trigonometri
27Çemberin Analitiği
28Genel Konik Tanımı (Dış Merkezlik)
FİZİK
1Fizik Bilimine Giriş
2Madde ve Özellikleri
3Enerji
4Isı ve Sıcaklık
5Elektrostatik
6Elektrik ve Manyetizma
7Basınç ve Kaldırma Kuvveti
8Dalgalar
9Optik
10Kuvvet ve Hareket
11Çembersel Hareket
12Basit Harmonik Hareket
13Dalga Mekaniği
14Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktive
15Modern Fizik
16Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
KİMYA
1Kimya Bilimi
2Atom ve Periyodik Sistem
3Modern Atom Teorisi
4Kimyasal Türler Arası Tepkimeler
5Kimyasal Hesaplamalar
6Asit, Baz ve Tuz
7Maddenin Halleri
8Gazlar
9Karışımlar
10Sıvı Çözeltiler
11Kimya ve Enerji
12Tepkimelerde Hız ve Denge
13Kimya ve Elektrik
14Karbon Kimyasına Giriş
15Organik Bileşikler
16Endüstride ve Canlılarda Enerji
17Kimya Her Yerde
18Hayatımızdaki Kimya
BİYOLOJİ
1Biyoloji Bilimi
2Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşenler
3Hücrenin Yapısı ve İşlevi
4Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırması
5Üreme
6İnsanda Üreme Sistemi
7Kalıtım
8Modern Genetik Uygulamaları
9Ekosistem Ekolojisi
10Dünyamız
11Canlılarda Enerji Dönüşümü
12Solunum
13İnsan Fizyolojisi
14Endokrin Sistemi
15Duyu Organları
16Destek ve Hareket Sistemi
17Sindirim Sistemi
18İnsanda Sinir Sistemi
19Dolaşım Sistemi
20Genden proteinleri
21Hayatın Başlangıcı ve Evrim
22Bitkisel Dokular
23Bitki Biyolojisi
24Kominite ve Popülasyon Ekolojisi

 

2020 AYT Konuları

2020 AYT Eşit Ağırlık Konuları

Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler-140
Türk Dili ve Edebiyatı24
Tarih-110
Coğrafya-16
Matematik40
Toplam80
EDEBİYAT
1Güzel Sanatlar ve Edebiyat
2Metinlerin Sınıflandırılması
3 Şiir Bilgisi
4Söz Sanatları
5İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
6İslami Dönem Türk Edebiyatı
7Halk Edebiyatı
8Divan Edebiyatı
9Edebi Akımlar
10Tanzimat Edebiyatı
11Servet-i Fünun Edebiyatı
12Fecr-i Âti Edebiyatı
13Milli Edebiyat
14Cumhuriyet  Dönemi Türk Edebiyatı
15Batı Edebiyatı
MATEMATİK
1Sayılar
2Sayı Basamakları
3Bölünebilme
4OBEB-OKEK
5Rasyonel Sayılar
6Basit Eşitsizlikler
7Mutlak Değer
8Üslü Sayılar
9Köklü Sayılar
10Çarpanlara Ayırma
11Oran Orantı
12Denklem Çözme
13Kümeler
14Fonksiyonlar
15Permütasyon
16Kombinasyon
17Binom
18Olasılık
19İstatistik
20İkinci Dereceden Denklemler
21Karmaşık Sayılar
22Parabol
23Polinomlar
24Mantık
25Modüler Aritmetik
26Eşitsizlikler
27Logaritma
28Diziler
29Seriler
30Limit ve Süreklilik
31Türev
32İntegral
GEOMETRİ
1Doğruda ve Üçgende Açılar
2Dik ve Özel Üçgenler
3Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar
4İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
5Üçgende Alanlar
6Üçgende Açıortay Bağıntıları
7Üçgende Kenarortay Bağıntıları
8Üçgende Eşlik ve Benzerlik
9Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
10Çokgenler
11Dörtgenler
12Yamuk
13Paralelkenar
14Eşkenar Dörtgen – Deltoid
15Dikdörtgen
16Çemberde Açılar
17Çemberde Uzunluk
18Daire
19Prizmalar
20Piramitler
21Küre
22Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
23Doğrunun Analitiği
24Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller
25Dönüşümlerle Geometri
26Trigonometri
27Çemberin Analitiği
28Genel Konik Tanımı (Dış Merkezlik)
TARİH
1Tarih Bilimine Giriş
2Uygarlığın Doğuşu ve İlk Çağ Uygarlıkları
3İlk Türk Devletleri
4İslam Tarihi ve Uygarlığı
5Türk – İslam Devletleri
6Türkiye Tarihi (10 – 13. Y.Y)
7 Beylikten Devlete (Kuruluş Dönemi)
8Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (Yükselme Dönemi)
9Osmanlı Devleti’nin Kültür ve Uygarlığı
10Yeni Çağ Avrupa Tarihi
11Arayış Yılları (Duraklama Dönemi)
1218. YY Değişim ve Diplomasi (Gerileme Dönemi)
13Yakın Çağ Avrupa Tarihi
14En Uzun Yüzyıl (Dağılma Dönemi)
15Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı
16Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
17Kurtuluş Savaşında Cepheler
18Türk İnkılabı
19Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
20XX. (20.) Yüzyıl Başlarında Dünya
21II. Dünya Savaşı (1939 – 1945)
22Soğuk Savaş Dönemi
23Yumuşama (Detant) Dönemi ve Sonrası
24Küreselleşen Dünya
25 Türklerde Devlet Teşkilatı
26 Türklerde Toplum Yapısı
27Türklerde Hukuk
28Türklerde Ekonomi
29Türklerde Eğitim
30Türklerde Sanat
COĞRAFYA
1Doğal Sistemler
2Beşeri Sistemler
3Mekansal Bir Sentez: Türkiye
4Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
5Ülkeler ve Uluslararası Örgütler
6 Çevre ve Toplum

TYT Konuları ve Soru Dağılımları

TYT TÜRKÇE  SORU DAĞILIMI
201720182019
Anlatım Bozukluğu11
Cümlede Anlam773
Dil Bilgisi117
Noktalama İşaretleri112
Paragrafta Anlam222221
Ses Bilgisi331
Sözcükte Anlam334
Yazım Kuralları222
Toplam404040

 

TYT MATEMATİK  SORU DAĞILIMI
Konular201720182019
Olasılık121
Permütasyon-Kombinasyon111
Oran-orantı
Mutlak değer111
Modüller Aritmetik
Problemler111112
Temel kavramlar341
Sayı basamakları212
İşlem1
Kümeler-Kartezyen Çarpım222
Mantık
Fonksiyonlar112
Bölünebilme Kuralları
Basit eşitsizlikler111
Denklem Çözme2
Üslü ifadeler2
Çarpanlara ayırma1
Köklü İfadeler21
OBEB-OKEK2
Rasyonel Sayılar13
Polinomlar11
İstatistik1
Toplam292930

TYT GEOMETRİ  SORU DAĞILIMI

KONULAR201720182019
Grafik Okuma
Analitik Geometri211
Çember-Daire212
Katı Cisimler
Yamuk1
Çokgenler111
Açılar ve Üçgenler221
Prizma112
Kare111
Dikdörtgen122
Silindir11
TOPLAM111110
TYT FİZİK SORU DAĞILIMI
Konular201720182019
Elektrostatik1
Mıknatıs11
Elektrik Akımı11
İş ve  Enerji11
Kütle Merkezi
Dinamik1
Doğrusal Hareket – Bağıl Hareket111
Sıvıların Kaldırma İlkesi11
Basit Makine
Basınç
Ses
Optik322
Isı Ve Sıcaklık111
Madde Ve Özellikleri21
Kuvvetler
Fiziğin Doğası11
Toplam1477
TYT KİMYA SORU DAĞILIMLARI
KONULAR201720182019
Kimyasal Bağlar1
Kimyasal Değişimler11
Karışım1
Hayatımız Kimya211
Kimya Kanunları11
Çözünürlük Kavramı11
Bileşikler32
Kimyasal Denklemler
Periyodik Tablo111
Atomun Yapısı21
Madde Ve Özellikleri211
Toplam1377
TYT BİYOLOJİ SORU DAĞILIMI
KONULAR201720182019
Canlıların Ortak Özellikleri1
Canlıların Temel Bileşenleri311
Hücre ve Organelleri2
Madde Geçişleri21
Canlıların Sınıflandırılması111
Hücre Bölünmeleri ve Üreme11
Ekosistem Ekoloji11
Bitkiler Biyolojisi11
Kalıtım21
Toplam1366

TYT TARİH SORU DAĞILIMI

KONULAR201720182019
Tarih Bilimine Giriş1
İlk Türk Devletleri111
İslam Tarihi1
Türk-İslam Tarihi111
Osmanlı Devl. Kuruluşu11
Osmanlı Devl. Yükselme Dön.1
Yeniçağ’da Avrupa
19. yy’da Osmanlı Devl.11
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti11
20. yy’da Osmanlı Devleti
1. Dünya Savaşı1
Kurtuluş Savaşı’na Hazırlık1
Mondros-İşgaller Ve Cemiyetler11
1. TBMM Dönemi1
Kurtuluş Savaşı1
2. TBMM Dönemi
Atatürk ilke Ve İnkılapları21
Dış Politika1
Milli Güvenlik Bilgisi
Toplam1555
TYT COĞRAFYA SORU DAĞILIMI
KONULAR201720182019
Coğrafyanın Bölümleri111
Paralel-Meridyen Özellikleri1
Dünyanın Şekli Ve Hareketleri
Harita Bilgisi111
İklim Bilgisi31
Yerin Şekillenmesi1
Nüfus Ve Yerleşme212
Ulaşım Yolları
Ekonomik Faaliyetler1
Ortak Payda: Bölge1
Doğal Afetler111
Toplam1255

 

TYT FELSEFE  SORU DAĞILIMI
KONULAR201720182019
Felsefenin Alanı11
Bilgi Felsefesi221
Bilim Felsefesi11
Varlık Felsefesi11
Ahlak Felsefesi111
Siyaset Felsefesi1
Din Felsefesi11
Sanat Felsefesi1
Toplam855
TYT DİN KÜLTÜRÜ SORU DAĞILIMI
KONULAR201720182019
Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması111
İnsan ve Din11
İslam ve İbadetler112
İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler1
Hz. Muhammed’in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama111
İslam ve Bilim, Estetik, Barış11
Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri
Toplam555

 

AYT Konulara Göre Soru Dağılımı

AYT EDEBİYAT SORU DAĞILIMI
Konular20182019
Sözcükte Anlam1
Cümlede Anlam11
Paragrafta Anlam32
Sözcük Türleri
Dil Bilgisi [Karma]
Anlatım Bozuklukları
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Edebi Metinler (Şiir Bilgisi)33
Edebi Sanatlar11
Edebi Metinler (Düzyazı)1
Sözlü Anlatım Türleri
Tiyatro
İslamiyet Öncesi ve Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı1
Halk Edebiyatı12
Divan Edebiyatı53
Edebi Akımlar11
Tanzimat Edebiyatı32
Servetifünun ve Fecriati Edebiyatı11
Millî Edebiyat11
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı45
Toplam2424
AYT MATEMATİK SORU DAĞILIMLARI
Konular20182019
Temel Kavramlar45
Fonksiyonlar39
Mantık21
Karmaşık sayılar11
Polinomlar22
Logoritma22
Denklem çözme1
Diziler1
Olasılık22
Limit1
Türev14
İntegral3
Vektörler2
Karekök1
Kümeler2
Basit Eşitsizlikler1
Mutlak Değer1
Toplam2630
AYT GEOMETRİ SORU DAĞILIMI
Konular20182019
Koordinat Sistemi73
Trigonometri43
Üçgenler2
Çokgenler1
Çember/Daire1
Dikdörtgen1
Koniler1
Kare/Dörtgenler1
Toplam1410

AYT TARİH-1 SORU DAĞILIMLARI

Konular20182019
Tarih Bilimine Giriş1
Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar1
İlk Türk Devletleri11
İslam Tarihi ve Uygarlığı11
Türk İslam Devletleri1
Türkiye Tarihi
Avrupa Tarihi1
Osmanlı Tarihi22
I. Dünya Savaşı11
Kurtuluş Savaşı22
Çok Partili Hayat
Atatürk İlke ve İnkılapları11
Atatürk Dönemi Dış Politika
Toplam1010
AYT COĞRFYA 1-2 SORU DAĞILIMI
Konular20182019
Tarım21
İklim11
Nüfus11
Turizm21
Grafik okuma11
Küresel Çevre Sorunları43
Ülkeler24
Küresel Kuruluş ve Örgütler12
Madenler1
Türkiye’nin Kültürel Mirası2
Ekonomik Faaliyetler11
Geleceğe Yönelik Planlama2
Toplam1817

AYT Konulara Göre Soru Dağılımı

AYT EDEBİYAT SORU DAĞILIMI
Konular20182019
Sözcükte Anlam1
Cümlede Anlam11
Paragrafta Anlam32
Sözcük Türleri
Dil Bilgisi [Karma]
Anlatım Bozuklukları
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Edebi Metinler (Şiir Bilgisi)33
Edebi Sanatlar11
Edebi Metinler (Düzyazı)1
Sözlü Anlatım Türleri
Tiyatro
İslamiyet Öncesi ve Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı1
Halk Edebiyatı12
Divan Edebiyatı53
Edebi Akımlar11
Tanzimat Edebiyatı32
Servetifünun ve Fecriati Edebiyatı11
Millî Edebiyat11
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı45
Toplam2424
AYT MATEMATİK SORU DAĞILIMLARI
Konular20182019
Temel Kavramlar45
Fonksiyonlar39
Mantık21
Karmaşık sayılar11
Polinomlar22
Logoritma22
Denklem çözme1
Diziler1
Olasılık22
Limit1
Türev14
İntegral3
Vektörler2
Karekök1
Kümeler2
Basit Eşitsizlikler1
Mutlak Değer1
Toplam2630
AYT GEOMETRİ SORU DAĞILIMI
Konular20182019
Koordinat Sistemi73
Trigonometri43
Üçgenler2
Çokgenler1
Çember/Daire1
Dikdörtgen1
Koniler1
Kare/Dörtgenler1
Toplam1410

AYT TARİH-1 SORU DAĞILIMLARI

Konular20182019
Tarih Bilimine Giriş1
Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar1
İlk Türk Devletleri11
İslam Tarihi ve Uygarlığı11
Türk İslam Devletleri1
Türkiye Tarihi
Avrupa Tarihi1
Osmanlı Tarihi22
I. Dünya Savaşı11
Kurtuluş Savaşı22
Çok Partili Hayat
Atatürk İlke ve İnkılapları11
Atatürk Dönemi Dış Politika
Toplam1010
AYT COĞRFYA 1-2 SORU DAĞILIMI
Konular20182019
Tarım21
İklim11
Nüfus11
Turizm21
Grafik okuma11
Küresel Çevre Sorunları43
Ülkeler24
Küresel Kuruluş ve Örgütler12
Madenler1
Türkiye’nin Kültürel Mirası2
Ekonomik Faaliyetler11
Geleceğe Yönelik Planlama2
Toplam1817
Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir